MENTORPROGRAM

BRING DINE FÆRDIGHEDER I SPIL
TILMELD DIG HER

Business Center Bornholm søger erfarne erhvervsledere til nyt mentorprogram

Business Center Bornholm søsætter et nyt mentorprogram for øens iværksættere og mindre virksomheder til årsskiftet. Mentorprogrammet skal bidrage til at indfri potentialet for vækst og udvikling hos de lokale iværksættere og mindre virksomheder gennem sparring på de udfordringer, som virksomhederne løber ind i.

I mentorprogrammet vil du som mentor indgå i et fagligt netværk med andre mentorer, hvor I bliver godt forberedt til jeres rolle som mentor gennem en fælles uddannelsesdag. Du bliver en del af et fast mentorteam, som vil arbejde sammen gennem det næste år.

Vi søger kandidater med forskellige erhvervsprofiler og baggrunde, da vi tror på værdien i at bringe forskellige fagligheder sammen. Vi anvender et velafprøvet rekrutteringskoncept, hvor vi sammen kortlægger din personlige og erhvervsmæssige profil.

Såfremt du er interesseret bedes du udfylde interesseformularen nedenstående. Herefter vil du modtage yderligere information om forløbet samt profilmateriale, som du bedes udfylde i forbindelse med rekruttering og sammensætning af det kommende mentor team.

Vi forventer, at du kan anvende 4 timer om måneden på mentor programmet, som er ligeligt fordelt mellem individuelle møder med mentees og fælles faglige seancer med den øvrige mentor gruppe.

Deadline for din interessetilkendegivelse er den 21. december 2017.

Jeg er interesseret i mentor programmet

Drømmer du om at bruge dine erhvervserfaringer til at hjælpe nye virksomheder godt på vej?

Jeg oplever BCB som en både essentiel og smidig funktion for det spirende og etablerede erhvervsliv. BCB har gennemgået en udvikling, hvor de har fokuseret skarpere på færre virksomheder, og det er positivt, at tilbagemeldingerne i rapporten afspejler dette. Jeg tror, BCB netop her har fundet en god balance mellem at hjælpe mange – uden at komme til at smøre indsatsen for tyndt ud. De virksomheder, der virkelig kan og vil, får målrettet hjælp fra BCB-konsulenterne, og det er samlet set godt for vores tiltrækning af arbejdskraft og dermed tilflyttere til Bornholm.

Peter Loft

Kommunaldirektør, Bornholms Regionskommune