OM BUSINESS CENTER BORNHOLM

Business Center Bornholm – udvikling og vækst i erhvervslivet.

Om Business Center Bornholm

Business Center Bornholms overordnede mål er at styrke de bornholmske virksomheder, så de er kvalificeret til at klare både nutidens og fremtidens udfordringer.

Business Center Bornholm er indgangsportalen til virksomhedsvejledning og den lokale erhvervsservice på Bornholm. Her arbejder en række konsulenter der hver har sit speciale, og som sammen giver et godt vejledningstilbud til de bornholmske virksomheder.

Business Center Bornholm skal blandt andet støtte bornholmske virksomheder, der ønsker at sætte mere fokus på strategisk udvikling.

Business Center Bornholm tilbyder konsulenter, der er gearet til at yde kompetent sparring og vejledning for både ledere og medarbejdere.

Business Center Bornholm har som mål at medvirke til at skabe vækst i det bornholmske erhvervsliv til størst mulig gavn for hele det bornholmske samfund.

Business Center Bornholm skal udmønte Regionskommunens og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi i praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice.

Vejledningsforløb

Kortere vejledningstilbud er ikke altid nok.

Derfor tilbyder Business Center Bornholm også, at man i kortere eller længere aftalt forløb kan få tid og viden hos centerets konsulenter.

Du får hjælp og sparring til at udvikle din virksomhed, hvad enten det drejer sig om organisation, interne procedurer, personalepolitik, håndbøger, generationsskifte eller …
Du får individuel, udviklende vejledning – og ofte giver vi dig et ‘værktøj’, du efterfølgende selv kan bruge.

Disse udviklingsforløb skræddersyes til lige præcis dine behov – ikke to virksomheder er ens.

Medarbejdere

Vores konsulenter kan kontaktes, og sidder klar til at lytte til jeres behov og sammensætte det korrekte forløb for dig og din virksomhed. I Business Center Bornholm er Bornholms Erhvervsfond og Tilflytterservice også repræsenteret.

FREDRIK ROMBERG

Direktør
88 18 41 41 direkte
30 70 22 18 mobil
fr@bornholm.biz

Speciale i:
• Strategi udvikling og implementering • Forhandling og relationer • Sparring • Vejledning •

Vivi Vang

VIVI VANG

Direktionssekretær
88 18 41 33 direkte

vv@bornholm.biz

Regnskabs- og personaleansvarlig

JOHN NOER

Seniorkonsulent
88 18 41 38 direkte
30 70 22 53 mobil
jn@bornholm.biz

Speciale i:
• Ledelsesudvikling • Sparring • Organisationsudvikling • Personaleledelse • Medarbejdersamtaler og -udvikling • Kundeservice • Budgettering • Nøgletalsstyring • Optimering af interne rutiner og ressourcer

JØRN PEDERSEN

Erhvervskonsulent
88 18 41 43 direkte
30 32 29 46 mobil
jp@bornholm.biz 

Speciale i:
• Salgskanaler  •  Salgsoptimering •  Eksport •  Internationalisering •

TRAVIS LIND THORTON

Erhvervskonsulent
88 18 41 45 direkte
29 35 23 23 mobil
tlt@bornholm.biz 

Speciale i:
• Google Partner, AdWords • Hjemmeside Optimering • Personaleudvikling • Budget  • Organisationsudvikling • Ledelseudvikling  • Kundeservice •

ANDERS WIBERG

Konsulent, Møbelfabrikken
26 23 71 87 mobil

anwi@bornholm.biz

Speciale i:
• Digital strategi  •  Digitalisering  • Digital marketing  •  Google Analytics  •  Forretningsudvikling  •  Kommunikation  •  Cross-channel • Branding • Digital salg • Sociale medier •  Digital kundeservice •

RUNE HOLM

Newcomer Consultant / Tilflytterkonsulent / HR
31 21 88 80 mobil

rh@bornholm.biz

Tilflytterservice

 

Hans-Henrik Thiesen

HANS-HENRIK THIESEN

Fondsadministrator
88 18 41 32 direkte

hht@bornholm.biz

Bornholms Erhvervsfond
Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer på Bornholm (FBI)

Louise Kiel

LOUISE KIEL

Administrativ medarbejder
88 18 41 34 direkte

lk@bornholm.biz

Vores værdier

Vi gør det, vi siger.

Vi baserer alle relationer på fortrolighed, ordholdenhed, omtanke og tillid.

Vi udvikler idéer og løsninger i tæt samarbejde med dig.

Vi ønsker at skabe et positivt og udviklende samarbejde, der skaber glæde, tillid, motivation og vækst.

Vi vil være det bornholmske erhvervslivs naturlige indgang til udvikling og vækst.

Vi ønsker et arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæde, humor, fællesskab, åbenhed og gensidig respekt er fremherskende.

Bestyrelsen

Formand
Peter Vesløv (DI Bornholm) Beck Pack Systems A/S

Næstformand
Jens Skovgaard  (LO-Bornholm) LO-Bornholm

Forretningsudvalget
Peter Vesløv, Jens Skovgaard og Jane Wickmann (Bornholms Vækstforum) Teknologisk Institut

Øvrige ordinære medlemmer
Benny Schou, HORESTA
Nikolaj Nexø Grønnegaard – ekstraordinært medlem, Sydbank A/S
Ole Dreyer, Bornholms- og Christiansøs Fiskeriforening
Lars-Ole Hjorth-Larsen, Bornholms Landbrug
Henrik Alfred Lund, Dansk Byggeri
Hans-Jørn Krogh Hansen, SMVdanmark
Klaus Holm, LO-Bornholm
Peter Lund Olsen, DA-Bornholm (Tekniq)
Michael Dam, Dansk Erhverv

Medlemmer med observatørstatus
Borgmester Winni Grosbøll
Viceborgmester Anne Thomas
John Anker, Campus Bornholm

 

Fredrik Romberg, direktør Business Center Bornholm

Sekretær
Vivi Vang
Tlf.: 5695 7300
Mobil: 2426 3653
E-mail: vv@bornholm.biz
Landemærket 26
3700 Rønne