Boost din forretning gennem bæredygtig ledelse

Få gratis hjælp til at skabe ny forretning og en bedre bundlinje med en grøn forretningsmodel

OBS: Workshoppen består af to dele – en virtuel workshop den 9. februar og en fysisk workshop den 9. marts. Både den virtuelle og fysiske workshop er om formiddagen.

I tilfælde af, at det bliver nødvendigt at udskyde den fysiske workshop, afholdes den i stedet den 7. april.

Workshoppen hjælper dig med at gøre din virksomhed mere rentabel og give den en grønnere profil – f.eks. ved at spare på materialer eller energi. Workshoppen er åben for alle virksomheder med interesse i bæredygtig ledelse og grøn udvikling.

Udgangspunktet for bæredygtig ledelse er udvikling af en grøn forretningsmodel, der bygger på et af de tre principper:
– MERE MED MINDRE – vi producerer mere med færre og renere materialer
– UDNYT BEDRE – vi bruger produktet mere effektivt ved at dele og vedligeholde det
– MERE END EN GANG – vi genbruger eller genanvendes materialerne i andre produkter.

En grøn forretningsmodel kan indebære mere bæredygtige produkter, energi- og ressourceeffektive værdikæder, leje- og abonnementsordninger, take-back og genanvendelse.
Erfaringer fra mindre danske virksomheder med grønne forretningsmodeller, viser at virksomhederne i gennemsnit har øget omsætningen med 35% og reduceret CO2-aftrykket med 45%.

Indhold og udbytte – du får på workshoppen:

Del 1 – Virtuel workshop

  • ny viden og inspiration om bæredygtig ledelse og kan opleve cirkulær økonomi i praksis gennem innovative eksempler fra danske virksomheder.
  • indblik i Pernille Bülow A/S erfaringer og resultater med grøn forretningsudvikling i samarbejde med Bæredygtig Bundlinje Bornholm
  • identificeret din virksomheds forretningsmæssige potentialer

Del 2 – Fysisk workshop

  • arbejdet innovativt med grønne muligheder og idéer
  • værdifuld feedback på jeres nuværende klimaaftryk samt bæredygtige udviklingsmuligheder og potentialer.
  • input og sparring til hvordan du arbejder med bæredygtig ledelse i praksis.

Generelt

  • energi og motivation til at begynde eller fortsætte jeres bæredygtige rejse

I videoen her kan du høre rådgiverne Niels Lund fra Four Squares ApS og Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro ApS introducere Bæredygtig ledelse:

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

DEL 1:
Dato:
 9. februar 2021 –
Virtuel workshop 

Tid: kl. 09:00-12:00 

Denne virtuelle workshop planlægges med pause, opgaver og diskussioner undervejs, så alle får størst muligt udbytte.

Sted: Virtuelt

DEL 2:
Dato:
 9. marts 2021 – 
Fysisk fremmøde

Tid: kl. 09:00-13:00 

Ved udsættelse pga. covid-19 flyttes den fysiske workshop til
7.april 2021. Dette oplyses hurtigst muligt, hvis det bliver aktuelt. 

Sted: Green Solution House, Rønne

Målgruppe: Ledere med overordnet strategisk ansvar i privat virksomhed

ER DU I TVIVL OM BEGREBERNE?

Hvis du ikke har arbejdet med bæredygtighed tidligere eller er usikker på begrebernes betydning, inviteres du inden workshoppen til et  webinar, der introducerer alle begreberne. 

Dato: 26. januar 2021

Tid: kl. 14:00 – 16:30

Tilmeld dig webinaret her

Dette arrangement er lukket for tilmelding.