LEDELSE WORKSHOP

Din personlige LederProfil

– del 2 (LederskabsProfilen)

Målet med workshoppen er, at styrke deltagerne i deres daglige ledelse og give dem klarhed om deres personlige lederstil – med de fordele og ulemper det har.
Du vil få samt indgående kendskab til din egen profil – som menneske og som leder.
Du vil få meget konkrete anvisninger på, hvordan du skal agere i forskellige faser i rollen som leder – og derved blive bedre til at optimere dit lederskab.
LederskabsProfilen vil afdække dine styrker og udfordringer på de 18 mest relevante områder inden optimal ledelse.
Dette er del 2 af workshoppen ”Din personlige LederProfil”.
Metoden vil være en kombination af instruktørindlæg, teori, praktiske øvelser, rollespil og eksempler fra hverdagen.

På workshoppen vil vi se nærmere på:

 • Opsamling fra workshop 1
 • Fra ledelse til lederskab
 • Din lederskabsprofil (profil) – det optimale lederskab
 • Dine styrker/udfordringer til;
  • Skabe visionen/klarhed
  • Sikre alignment (få alle med)
  • Sikre gennemførelse (det bedste måde at få eksekveret på)
 • Dine styrker og udfordringer til at udvise optimalt lederskab
 • Udarbejdelse af konkret handlingsplan – med fokus på dine udviklingsområder.

 

Om Henrik Rosenlund
Henrik har de seneste 20 år beskæftiget sig med ledelses- og lederudvikling i erhvervslivet.
Han fungerer i dag som erhvervspsykologisk konsulent og rådgiver for både offentlige og private virksomheder, og har stor erfaring inden for lederudvikling, coaching, kommunikation, konflikthåndtering, teamudvikling, gruppepsykologi og samarbejde.
Han er certificeret i mange forskellige typer af psykologisk profil- og analyseværktøjer.
Han er uddannet psykoterapeut, HD i organisation, er certificeret coach og har desuden mere end 20 års praktisk erfaring som leder i det private erhvervsliv.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 25. september 2018

Tid: kl. 9.00 – 12.30

Sted: Green Solution House

Tilmelding