Er der andre regler uden for byzone?

Infomøde
TILMELD DIG HER

Hvad betyder byzone, landzone og sommerhusområde?

Dette arrangement er målrettet større og mindre erhvervsdrivende på øen, herunder rådgivere, håndværkere og tegnestuer.

Hvad skal du være opmærksom på ved en ansøgning, når man ikke er i byzone – hvilke regler gælder og hvilke regler gælder ikke.

Størstedelen af Bornholm ligger i landzone, altså alle områder der ikke er byzone eller sommerhusområder. Landzonereglerne har til formål at beskytte de landskabelige og jordbrugsmæssige værdier samt sikre plads til infrastruktur, vækst og udvikling. På mødet vil du høre, hvordan Bornholms Regionskommune arbejder for at forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og opnå en balance mellem bevarelse af landskabelige værdier og gradvis udvikling.

Du vil også høre om praksis inden for områder med høj landskabelig værdi samt om nye boliger i landzonen og områder, hvor der er mulighed for ny udstykning og bebyggelse. Reglerne vedrørende etablering af ferielejligheder, de nuværende muligheder for glamping og teltslagning vil også blive gennemgået. Alle afgørelser efter planlovens landzoneregler er konkrete og individuelle. Der er derfor aldrig to sager der er ens, men regionskommunen har stadig en rød tråd, de holder sig til, bestående af Erhvervsstyrelsens vejledning, Planklagenævnets praksis og regionskommunens egne retningslinjer. På dette infomøde vil du vil have mulighed for at høre om Bornholms Regionskommunes retningslinjer, så du ved, hvad du kan forvente at få tilladelse til, samt hvad en ansøgning om landzonetilladelse skal indeholde.

BRK BYG

Oplægsholdere:

Sagsbehandler Simon Kjærhus Madsen

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 6. februar 2023
Tid: kl. 15:00-16:00
Sted: Kommunalbestyrelses-salen, Landemærket 26 i Rønne.
Målgruppe: Større og mindre erhvervsdrivende på øen, herunder rådgivere, håndværkere og tegnestuer.

Tilmelding:

Flere arrangementer med Byg:

[tribe_events view=”list” category=”byg”]