VÆKST GENNEM SALG OG LEDELSE

TILMELD DIG HER

Vækst gennem salg og ledelse

Målet er, at give deltagerne kendskab til nogle af grundlæggende metoder inden for salgsledelse. Du får mulighed for at få et bedre kendskab til i din egen salgslederstil, herunder hvilke styrker og udfordringer du kan have i rollen som salgsleder.

Du vil høre om nogle konkrete metoder og værktøjer, som du kan anvende, når du skal hjælpe dine medarbejdere med at forbedre deres salg og resultater. Der vil både være fokus på din rolle som salgsleder, din måde at lede på, samt hvordan du kan kommunikere mere effektfuldt med dine medarbejdere i hverdagen. Rollen som salgscoach og træner vil også blive gennemgået, da det ofte er i den rolle, at mange salgsledere har udfordringer.

Sælgere har brug for løbende feedback og klar kommunikation, hvorfor det er afgørende, at du som salgsleder afsætter tid til dialog og sparring med dine sælgere/medarbejdere. Du vil få kendskab til nogle enkle, konkrete metoder til at give feedback, herunder også hvordan du positivt kan motivere en sælger, der ikke er på budget.

  • Salgslederens rolle og opgaver
  • Din profil som salgsleder
  • Salgsledelse i hverdagen
  • Salgstræning der gør dine sælgere dygtigere
  • Målsætning, målstyring og KPI´er
  • Motiverende opfølgningssamtaler og salgsmøder
  • Salgscoaching og sparring
  • Konstruktiv kommunikation og feedback

Henrik Rosenlund
Henrik har de seneste 20 år beskæftiget sig med ledelses- og lederudvikling i erhvervslivet.
Han fungerer i dag som erhvervspsykologisk konsulent og rådgiver for både offentlige og private virksomheder, og har stor erfaring inden for lederudvikling, coaching, kommunikation, konflikthåndtering, teamudvikling, gruppepsykologi og samarbejde.
Han er certificeret i mange forskellige typer af psykologisk profil- og analyseværktøjer.
Han er uddannet psykoterapeut, HD i organisation, er certificeret coach og har desuden mere end 20 års praktisk erfaring som leder i det private erhvervsliv.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 3. oktober 2019
Tid: kl. 14.00 – 17.30
Sted: Green Solution House

Tilmelding:

Ingen felter fundet.