ONLINE INFOMØDE

Ny pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder
TILMELD DIG HER

100 mio. kr. til forebyggelse af nedslidning og ulykker

Folketinget har afsat 100 mio. kr. årligt til forebyggelsesinitiativer for små, private virksomheder i perioden 2021-2023. Det er en tilskudsordning, der er oprettet i forbindelse med aftalen om ret til seniorpension for nedslidte – også kaldet ”Arne pensionen”.

Formålet med ordningen er at forebygge, at ansatte på små, private virksomheder nedslides fysisk eller psykisk, kommer ud for arbejdsulykker samt at fremme ansattes sundhed ved fysisk træning på arbejdet.

Midlerne vil kunne søges af alle små, private virksomheder med maksimalt 50 ansatte. Virksomheden opnår 80% støtte ved godkendte ansøgninger.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til projekter med rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere, hvor rådgivningen tilpasses den enkelte virksomheds behov, og f.eks. kan bestå i hjælp til at virksomheden får kortlagt behov i forhold til aktuelle fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblematikker.

Der kan herudover søges om støtte til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet samt leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risici for arbejdsulykker.

Tilmeld dig dette online informationsmøde hvor Jens Christian Olsen, FH Bornholm vil fortælle om den nye mulighed og mød samtidig Dennis Lyng fra WSP, der fortæller hvordan du kan arbejde med trivsel og forebyggelse af ulykker samt Søren Würtz, der giver eksempler på fysiske arbejdsmiljøinitiativer. 

Jens Christian Olsen
56 95 65 41
jco@fh-bornholm.dk
FH Bornholm

Dennis Lyng
26236500
Dennis.lyng@wsp.com
WSP – Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Søren Würtz
22772430
sw@precure.dk
PRECURE – Arbejdsmiljøspecialist

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 23. marts 2021

Tid: kl. 15:00 – 16:00

Sted: Online infomøde

Det hele foregår online, så find et roligt sted, hvor du ikke bliver forstyrret og har god afstand til andre.

 

Tilmelding

Ingen felter fundet.