BLIV KLAR TIL SAMARBEJDE - KLAR TIL ENERGIØ BORNHOLM

Klar til Energiø Bornholm

Bornholm bliver med Energiø Bornholm projektet et af Danmarks nye knudepunkter for energiproduktion. Med mange nye opgaver i både anlægs- og driftsfasen af Energiø Bornholm og der samtidig ligger et konkret stort vækstpotentiale i Østersøen, hvor der forventes en stor udbygning af vindmølleparker indenfor de næste 10 år. Så kan Bornholm med sin centrale placering få muligheder for at komme i spil som udskibs- og servicehavn.
Derfor skal I som virksomhed være klar til at gribe udviklingen og mulighederne og det vil stille nye krav til jeres virksomhed som potentiel leverandør, I skal være omstillingsparate og forretningsstrategien vil potentielt skulle ændres. Ligesom I skal overveje at søge holdbare og langvarige strategiske samarbejder med etablerede virksomheder i offshore industrien.

Med dette forløb har vi i Business Center Bornholm skabt mulighed for jer og jeres virksomhed til, at blive klar til Energiø Bornholm og de kommende vindmølleprojekter i Østersøen. I får som virksomhed:

  • Indsigt i kulturen i offshore branchen
  • Indsigt i krav til leverandører til og rammevilkår for offshore industrien
  • Et strategisk roadmap til hvordan virksomheden kan blive leverandør til offshore branchen
  • Modeller til at blive skarpere på egen forretning og strategi
  • Kompetencer til at udvikle egen forretning til at stå stærkere i markedet

 

Individuel sparring

For at give jer som virksomhed, det bedst mulige udbytte af forløbet og give jer de bedste betingelser for at blive klar til samarbejde, tilbydes I som virksomhed individuel sparring for at gøre forløbet så relevant og nærværende som muligt for netop jeres virksomhed. I får adgang til sparring med Next Step Challenge ligesom vi fra Business Center Bornholm naturligvis også tilbyder vores sparring. Sparringen kan have fokus på de udfordringer som I står med i fht. jeres strategiske satsning, jeres værditilbud, jeres salg til branchen eller hvad I måtte have et specifikt behov for.

Sparringen med Next Step Challenge kan foregå fysisk i forbindelse med de afholdte workshopdage eller via online møder mellem workshopdagene og aftales individuelt.

Målgruppe

Tilbuddet gælder alle bornholmske virksomheder der ønsker at arbejde med de mange muligheder der opstår ifm. Energiø Bornholm. Det kan være virksomheder der allerede arbejder med offshore industrien nu, eller det kan være virksomheder, der ser muligheder direkte eller indirekte som leverandør i fremtiden. Erfaringer fra tidligere projekter fortæller, at mange typer af produkter, kompetencer eller services efterspørges. Alt fra ”manpower”, div. catering eller kontorartikler kan komme i spil.

ISO-certificering

Certificeringer er essentielle i offshore branchen og derfor kommer vi til at tilbyde jer et forløb der gør klar til at blive ISO-certificeret – ISO-forløbet forventer vi at starte op i begyndelsen af 2023 umiddelbart efter dette forløb afsluttes. Mere information herom kommer senere.
Som nævnt tidligere, så kan forløbet være et vigtigt første skridt på rejsen til at blive certificeret uanset om man er helt ny i branchen eller man har beskæftiget sig med den tidligere.

Læs mere om projektet her.

ØNSKER DU MERE INFORMATION?

Kontakt:
Jørn Pedersen
Senior erhvervskonsulent
Tlf.: 3032 2946
Mail: jp@bornholm.biz