BORNHOLMS ERHVERVSFOND

STILLINGSOPSLAG

Stillingsopslag: Fondsadministrator til Bornholms Erhvervsfond

 

Vores dygtige administrator i Bornholms Erhvervsfond har efter mange års virke valgt at gå på pension. Vi søger derfor en erfaren og udadvendt person til at varetage administration og sagsbehandling.

Bornholms Erhvervsfond (BEF) yder støtte i form af lån og eventuelt tegning af aktier eller anparter til nye og bestående erhvervsvirksomheder på Bornholm. 

Dine primære arbejdsopgaver bliver:

 • Skabe relationer til virksomheder, virksomhedsrådgivere, banker m.fl.
 • Proaktivt spotte finansieringsbehov blandt virksomheder på Bornholm
 • Indgå som et led i sparringen for virksomhedernes ledelse og rådgivere med henblik på sammensætning af optimale finansieringsløsninger
 • Sagsbehandling og opfølgning af BEF’s låneengagementer
 • Udfærdigelse af bevillingsoplæg til BEF’s bestyrelse
 • Bestyrelsesbetjening

 

Din baggrund:

 • Relevant finansiel eller økonomisk baggrund
 • Erfaring med vurdering af strategi- og vækstplaner, realisme i budgetter og analyse af regnskaber
 • Interesse for at lære ”bankhåndværket”, hvis du ikke allerede har den viden
 • Kendskab til bornholmsk erhvervsliv eller interesse for at opbygge det
 • Ser løsninger og muligheder, hvor andre ser problemer og hindringer
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Bosiddende på øen eller har fritidsbolig, som du kan arbejde ud fra

 

Vi tilbyder:

 • Selvstændige og spændende opgaver med en udstrakt frihed til selv at forme din hverdag
 • Mulighed for fleksibel arbejdstidsaftale inden for stillingens 30 timers arbejdsuge
 • Gode løn- og ansættelsesforhold
 • En administrativ samarbejdsaftale med Business Center Bornholm

 

 

Stillingen ønskes besat fra den 1. november 2023.

Den nuværende administrator vil i november måned sørge for indkøring i stillingen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til BEF’s formand Charlotte Rønhof (croenhof@gmail.dk / mobil 20 60 69 69), næstformand Peter Vesløv (pv@beck-liner.com / mobil 29 66 00 10) eller nuværende administrator Hans-Henrik Thiesen (hht@bornholm.biz / mobil 23 60 34 21).

Ansøgning vedlagt CV sendes direkte til formanden på croenhoft@mail.dk.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 36.

Ansøgningsfrist 14. august 2023.