ØGET FOKUS PÅ GENERATIONSSKIFTE

Mange bornholmske virksomhedsejere er i alderen 55-65 år og skal i gang med at forberede den dag, deres virksomhed skal overtages af en anden. Business Center Bornholm forstærker indsatsen på området.

Mange bornholmske virksomhedsejere nærmer sig en alder, hvor de bør begynde at lede efter en arvtager, der kan føre deres livsværk videre. Men alt for mange venter for længe, inden de går i gang med at forberede et generationsskifte.

Derfor planlægger Business Center Bornholm at sætte øget fokus på området.

I de kommende måneder har Væksthus Hovedstadsregionens konsulenter planlagt at rette henvendelse til ca. 30 ældre bornholmske virksomhedsejere for at tilbyde at hjælpe dem i gang med et ejerskifte.

Et ejerskifte skal forberedes i god tid – som tommelfingerregel bør det indledes og planlægges med en tidshorisont på omkring fem år, inden det skal føres ud i livet.

– Desværre er der alt for mange, der kommer for sent i gang. Det er et følsomt område. Mange har jo investeret krop og sjæl i deres virksomhed, og for dem kan det næsten føles som om, de skal bortadoptere deres eget barn. Og det kan være svært at få øje på én, der er god nok til at være stedfar, siger direktør for Business Center Bornholm, erhvervschef Fredrik Romberg, der forklarer, at det kan have alvorlige konsekvenser, hvis man kommer for sent i gang med at forberede, hvornår og hvordan man vil overdrage sin virksomhed til et familiemedlem, en medarbejder eller en anden virksomhed.

-Mange virksomhedsejere er ikke godt nok forberedt, når chancen for at sælge opstår. Andre kommer for sent i gang og risikerer at få en dårlig pris – hvis det da overhovedet lykkes dem at sælge, siger han.

– Derfor skal man tidligt i gang – også selv om man ikke har et akut behov for at sælge. Selv om salget af ens virksomhed ligger et stykke ude i fremtiden, bør forberedelse af ejerskiftet være en naturlig del af virksomhedens strategi og løbende planlægning, siger Fredrik Romberg.

Fredrik Romberg forstår godt, at mange har svært ved at få sat et generationsskifte på skinner.

– Der er blandet mange følelser ind i det. Men det kan også være helt uoverskueligt at finde ud af, hvordan man skal komme i gang med et generationsskifte. Her kan Business Center Bornholm hjælpe, fordi vi tilbyder rådgivning omkring selve processen.