gtag('config', 'AW-805705823');

FONDEN FOR BESKÆFTIGELSESFREMMENDE INITIATIVER

STØTTE TIL BORNHOLMSKE IVÆRKSÆTTERE OG INITIATIVER
 
BLIV KONTAKTET

Det er Fondens formål at yde støtte til erhvervs- og beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm. Fonden har særlig fokus på iværksætteri og initiativer, der anses for at have en positiv beskæftigelseseffekt.

Fondens kapital stammer fra likvidationen af Bornholms Andelsvaskeri A.m.b.A. i Allinge. Ved etableringen af fonden i 2006 blev det besluttet, at der udover udlodning af kapitalens afkast, årligt skal ske udlodning af 5% af fondens grundkapital, således at fonden får en levetid på 20 år. På denne baggrund forventes det, at fonden vil udlodde omkring 250.000 kr. årligt i de kommende år.

Hvem kan søge:
Virksomheder, iværksættere, læreanstalter og foreninger på Bornholm.

Hvad kan støttes:
Der ydes fortrinsvis støtte til: Konsulentbistand, udviklingsprojekter herunder produkt- og markedsudvikling, messedeltagelse, hjemmeside/webshop i f.m. udviklingsprojekt.*

Hvad kan ikke støttes:
Driftsudgifter, egne timer, forplejning, anlægsinvesteringer.*

* opremsningen er ikke udtømmende.

Støttesats:
Vurderes individuelt, men normalt ikke over 50% af de støtteberettigede udgifter.

 Tidsfrister:
Ansøgning skal være modtaget i fondens sekretariat inden projektet påbegyndes. Støtten skal være udbetalt senest 12 måneder efter bevilling.

Udbetaling:
Støtten udbetales når projektet er gennemført og der er fremsendt projektregnskab og -rapport til sekretariatet.

Bestyrelse:
Fondens bestyrelse består af administrerende direktør Peter Vesløv, hoteldirektør Benny Schou og HR & Shared Services Manager Kathrine Holm Nilsson. 

Næste møde:
Mandag den 20. december 2021 med ansøgningsfrist den 6. december 2021.
Tirsdag den 22. marts 2022 med ansøgningsfrist den 8. marts 2022.

Sekretariat:
Fonden har sekretariat hos Bornholms Erhvervsfond, Landemærket 26, 3700 Rønne.

Jeg er interesseret i at høre nærmere om FBI

SÅDAN SØGER DU FBI

Ved ansøgning skal anvendes et nemt online ansøgningsskema, som sammen med relevante bilag skal indsendes til FBIs sekretariat.

Spørgsmål? 


Hans-Henrik Thiesen
Direkte tlf: 88 18 41 32
Tlf. 56 95 73 00
hht@bornholm.biz