FONDEN FOR BESKÆFTIGELSESFREMMENDE INITIATIVER

STØTTE TIL BORNHOLMSKE IVÆRKSÆTTERE OG INITIATIVER
 
BLIV KONTAKTET

Torsdag den 26. august 2021 med ansøgningsfrist den 5. august.  

Det er Fondens formål at yde støtte til erhvervs- og beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm. Fonden har særlig fokus på iværksætteri og initiativer, der anses for at have en positiv beskæftigelseseffekt.

Fonden har en grundkapital på godt 4,7 mio. kr., der stammer fra likvidationen af Bornholms Andelsvaskeri A.m.b.A. i Allinge.

Det er besluttet, at der udover udlodning af kapitalens afkast, årligt skal ske udlodning af 5% af fondens grundkapital, således at fonden får en levetid på 20 år. På denne baggrund forventes det, at fonden årligt vil udlodde omkring 300.000 kr. i de kommende år.

Hvem kan søge:
Selskaber/virksomheder, personer, organisationer, læreranstalter/skoler, foreninger.

Hvad kan støttes:

Udviklingsprojekter, produktudvikling, markedsundersøgelse, konsulentbistand, messedeltagelse, udvikling af hjemmeside/webshop, uddannelse og opkvalificering, patenter.*

Hvad kan ikke støttes:
Ansøgers almindelige driftsudgifter, egne timer, forplejning, anlægsinvesteringer.*

* opremsningen er ikke udtømmende.

Støttesats:
Vurderes individuelt, men normalt ikke over 50% af de støtteberettigede udgifter.

Tidsfrister:
Ansøgning skal være modtaget i sekretariatet inden projektet påbegyndes. Støtten skal være udbetalt senest 12 måneder efter bevilling.

Udbetaling:
Støtten udbetales når projektet er gennemført og der er fremsendt projektregnskab og -rapport til sekretariatet.

Fonden har sekretariat hos Bornholms Erhvervsfond, Landemærket 26, 3700 Rønne.

 

Fondens bestyrelse består af administrerende direktør Peter Vesløv, hoteldirektør, Benny Schou og HR & Shared Services Manager Kathrine Holm Nilsson. 

  

Næste møde:

Torsdag den 26. august 2021 med ansøgningsfrist den 5. august.

 

Jeg er interesseret i at høre nærmere om FBI

SÅDAN SØGER DU FBI

Ved ansøgning skal anvendes et ansøgningsskema, som sammen med relevante bilag skal indsendes til FBIs sekretariat.

Ansøgninger sendes til:

 


Hans-Henrik Thiesen
Direkte tlf: 88 18 41 32
Tlf. 56 95 73 00
hht@bornholm.biz