Vi passer på dine data

Vi beskytter dine personlige oplysninger

BILAG – informationsbrev om behandling af personoplysninger

 1. Kontaktoplysninger til regionskommunen, som er dataansvarlig
  Bornholms Regionskommune
  Ullasvej 23
  3700 Rønne
  E-mail: udvikling@brk.dk 
 1. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne
  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:
  Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e) (alm. persondata) og art. 9, stk. 2, litra b) (følsomme persondata)
  Behandlingen er baseret på samtykke (og altså ikke er lovbestemt). Såfremt du ønsker at trække dit samtykke tilbage skal du give besked om dette på mailen udvikling@brk.dk.
 1. Kategorien af personoplysninger, som vi behandler
  Behandlingen omfatter almindelige personoplysninger.
 1. Mulige modtagere af dine oplysninger
  Oplysningerne kan i visse særlige tilfælde blive delt med andre myndigheder, men kun hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Hvis vi på forhånd ved, at dette vil være tilfældet, vil det fremgå af selve fremsendelsesbrevet.
  Dine oplysninger vil i mange tilfælde også blive håndteret af regionskommunens databehandlere/leverandører, som står for driften af IT-systemer.
 1. Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde. Dine personoplysninger bliver som regel opbevaret lige så længe som den sag, de indgår i. Det er i de fleste tilfælde fem år regnet fra udgangen af den journalperiode, som omfatter sagen. På enkelte områder kan der være en kortere eller en længere slettefrist. Længere slettefrist kan forekomme, hvor det følger af lovkrav.
 1. Dine rettigheder
  I forbindelse med regionskommunens behandling af personoplysninger, har du ret til at:
 • Bede om indsigt i de oplysninger, der behandles om dig.
 • Bede om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 • I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om dig selv.
 • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte regionskommunen (se kontaktoplysninger under pkt. 1)

 1. Muligheden for at klage til Datatilsynet.
  Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Klager til Datatilsynet sendes til:

   

  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5. sal
  1300 København
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 1. Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren
  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes ved at sende et brev til:

Bornholms Regionskommune
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Ullasvej 23
3700 Rønne

Databeskyttelsesrådgiveren kan også kontaktes pr. E-mail:

Som borger:
Elektronisk post: Digital post på Borger.dk, sendes til ”Databeskyttelsesrådgiver (DPO)” https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21149

Som virksomhed:
Direkte link til at sende en mail sikkert til ”Databeskyttelsesrådgiver (DPO)” via virk.dk for virksomheder:
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=21149

Telefon: 5692 0000