Hvad er perspektiverne for biogas på Bornholm?

Innovationsworkshop

I samarbejde med Nationalt Center for Grøn Energi.

TILMELD DIG HER

Der er gode muligheder for at udvide biogasproduktionen på Bornholm

Innovationsworkshoppen skal skabe løsninger.
På denne workshop tager vi udgangspunkt i den konkrete biogasproduktion på Bornholm, og de muligheder der ligger i fremtiden.

Vi vil arbejde med de mange forskellige perspektiver, anvendelsesmuligheder og de aktuelle behov der er for den bornholmske biogas.

Ligeledes vil vi belyse de konkrete udfordringer som f.eks.

  • manglende infrastruktur
  • Øget efterspørgsel
  • Skalering

På workshoppen vil du blive introduceret til de fysiske rammer på Bornholms Bioenergi, du vil også få inspiration fra virksomheder og eksperter indenfor flere aspekter i biogas og omstilling til grøn energi. Yderligere vil du få mulighed for, at arbejde med konkrete løsninger og innovationsmodeller og biddrage med dine egne refleksioner og erfaringer indenfor grøn energi.

Målgruppe:

Workshoppen målretter sig virksomheder, som vil kunne bidrage til løsninger på problemstillingerne forbundet med udvidelsen og anvendelsen af biogas. Dette dækker bl.a. omstillingen fra LPG til LNG, forsyningssikkerhed, investering og tidshorisonter og aftagere af biogassen. Med deltagere som kan f.eks. bidrage med viden på emnet, erfaring med omstilling eller forslag til samarbejde mellem aktører, vil vi kunne støtte op om den grønne omstilling på Bornholm.

Dagens program

kl. 09:30 – 10:00 (Møbelfabrikken Nexø)
Velkomst + kort præsentation rundt om bordet

Kl. 10:00 – 10:20
Introduktion af udfordringer ved Bigadan

Kl. 10:20 – 11:00
Perspektiver på anvendelse af biogas

Kl. 11:00 – 11:30
Perspektiver på spændende løsninger

Kl. 11:30 – 12:00
Frokost og networking

Kl. 12:00 – 12:10
Intro til innovation hackaton canvas

Kl. 12:10 – 13:10
Gruppearbejde omkring canvas

Kl. 13:10 – 13:30
Fælles diskussion og perspektiver med problemejer

Kl. 13:30 – 13:40
Afrunding og tak for i dag

kl. 14:00 – 14:45 (Åkirkeby)
Rundvisning på biogasanlæg

Energy Cluster Denmark
Business Center Bornholm

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 30. september 2022
Workshop: 09:30 – 13:40
Sted: Møbelfabrikken, Gl. Rønnevej 17A, 3730 Nexø
Rundvisning: kl. 14:00 – 14:45
Sted: Bornholms Bioenergi, Rønnevej 48, 3720 Aakirkeby

Bastian Noreen Larsen

JANIE DYLSING

Projektkonsulent
88 18 41 35 telefon
24 60 82 14 mobil
jd@bornholm.biz

Vil du deltage eller bare høre mere?

Så kontakt Bastian Noreen Larsen.