Kom i gang med dit klimaregnskab

Workshop forløb for bornholmske virksomheder

Bliv mester i klimaregnskaber

Som virksomhedsejere, ledere eller medarbejdere har du nu mulighed for at deltage i en workshop om udarbejdelse og mestring af klimaregnskaber.

Gennem et koncentreret forløb, vil du blive klædt på til at kunne udarbejde Scope 1 og 2 CO2-beregninger med Erhvervsstyrelsen værktøj – Klimakompasset – og få vejledning i at opstille et klimaregnskab. Du får løbende sparring og efterfølgende hjælp til udarbejdelse af en plan for handlinger og opmærksomhedspunkter til næste års udarbejdelse og opdatering af klimaregnskabet.

Workshoppen følger et udviklingsforløb, hvor du får opbygget viden, værktøjer og motivation til at arbejde med bæredygtighedsdagsordenen og når du har været igennem workshoppen, vil du være bekendt med bæredygtighed, klima, drivhusgasprotokollen, klimaregnskaber og er fortrolige med Klimakompasset. Når workshoppen er slut, har du opstillet klimaregnskab i Klimakompasset og udarbejdet en handlingsplan med initiativer for reduktion af CO2 i din virksomhed.

Få muligheden for at arbejde med egne data.

Workshoppen forløber over cirka 10 uger med en blanding af fysiske workshops, online workshops og 1-1 arbejdssessioner mellem dig og din rådgiver. Dette gør det muligt, for din virksomhed, at få generel viden og få mulighed for at dykke ned i din egen data og samtidig få individuel sparring.

Kontaktperson

Travis Lind Thornton
Senior Erhvervskonsulent 
travis@bornholm.biz +45 2935 2323

Støttes af:

Klimaregnskab forløb

Workshop forløb:

Workshoppen forløber over cirka 10 uger med opstart i marts 2023.

Over de cirka 10 uger vil vi gennemgå dataindsamling af fem områder, der afspejler Klimakompassets fem faner for udfyldelse af data på alle af Drivhusgasprotokollens tre scopes. De fem områder er Energi og processer, Indkøb, Transport, Affald og genbrug samt Solgte produkter. Dermed tager dataindsamlingen udgangspunkt i Klimakompassets inddeling og på den måde skaber vi en naturlig bro mellem dataindsamlingen og indtastningen i Klimakompasset.

TRAVIS LIND THORNTON

Senior Erhvervskonsulent
88 18 41 45 direkte
29 35 23 23 mobil

Send en besked til Travis, hvis du er interesseret.