50 år er ingen alder

Bornholms Erhvervsfond har fejret rund fødselsdag og er i fin form til fremtiden.

I år fejrede Bornholms Erhvervsfond (BEF) 50-års jubilæum. Fem årtier hvor fonden har ydet lån og medfinansiering som central aktør i det bornholmske erhvervsliv.
Selve arbejdet har ikke ændret sig i den periode, fortæller BEF’s bestyrelsesformand Charlotte Rønhof i dette interview, der primært handler om horisonten og fremtiden.

Hvis vi begynder med en statusrapport. Hvordan bidrager BEF i dag til den bornholmske erhvervsudvikling?
”BEF bidrager ved at stille risikovillig kapital til rådighed primært i form af lån til investeringer, der skaber vækst og arbejdspladser på Bornholm.”

Hvordan kan BEF efter 50 års virke bevare sin relevans?
”Virksomhederne bliver i disse omskiftelige tider mødt med mange udfordringer men også muligheder, som har direkte indvirkning på deres konkurrenceevne. Det kræver mange løsninger, og vi kan så med vores strategiske fokus hjælpe med den risikovillige finansiering til realisering heraf. Det er i den sammenhæng vigtigt, at BEF er bredt kendt blandt øens virksomheder og ikke mindst blandt nystartede virksomheder, herunder de virksomheder, som skal bidrage til at gøre Bornholm til grøn Energiø. Så det er ét af flere fokusområder.”

Hvilke udfordringer har BEF i en omskiftelig tid?
”Vores udlånskapacitet er påvirket af, hvor meget kapital vi har til rådighed. I den forbindelse er vi på kort sigt udfordret af verdensøkonomiens indvirkning på aktie- og obligationsmarkedet. Men desuagtet af det har vi faktisk mere udlånskapacitet end vi kan finde gode investeringscases. Så strategisk er hovedudfordringen at øge kendskabet til BEF og igennem dialog hjælpe de bornholmske virksomheder og iværksættere med at udvikle de rigtige investeringscases til at skabe vækst og udvikling, og dermed komme stærkt igennem den afmatning, som nok venter lige rundt om hjørnet.”

Hvordan spiller samarbejdet med Business Center Bornholm ind for en fond som BEF?
”Business Center Bornholm/Bornholms Erhvervsråd og Bornholms Erhvervsfond har været tæt forbundne siden fondens etablering i 1972, og siden etableringen har BCB og BEF haft kontorfællesskab på forskellige adresser i Rønne. I det daglige arbejder vi godt og tæt sammen omkring vejledning om og tilvejebringelse af finansiering af anlægsinvesteringer og generationsskifter.”

Hvilke gode erfaringer har I gjort jer?
”Vi har rigtig mange gode erfaringer med at yde risikovillige lån til mange slags virksomheder. I de senere år har det især været glædeligt at kunne medvirke til at understøtte turismen på Bornholm med det fokus, at vi skal have turister til øen også, når solen ikke skinner fra en skyfri himmel.”

Vi ser ind i en vinter, der kan rime på krise. Vil det give BEF nye eller andre opgaver i 2023?
”Hvis krisen bider sig fast, så kan vi ligesom andre långivere se ind i en periode, hvor en del virksomheder kan få svært ved at overholde deres forpligtelser. I kriser er der også sjældent så meget appetit på udvidelse af forretningerne og nyetableringer. Her er det vigtigt at understrege, at vi er til for virksomheder på Bornholm, og hvis forretningerne ser sunde ud på sigt, så stiller vi også i svære tider gerne lån til rådighed sammen med vores samarbejdspartnere.”

Vil Energiøen stille nye krav til jeres rolle og åbne nye døre?
”Vi har etableret et nyt forretningsområde med det klare formål at understøtte Energiøen. Aktiviteterne omkring Energiøen har allerede givet ansøgninger og henvendelser fra virksomheder, som vi ikke tidligere har været i kontakt med. Vi er ligesom alle andre spændt på hvad Energiøen kan bringe med sig til det bornholmske samfund og de bornholmske virksomheder. Hvilke investeringer skal virksomhederne foretage – det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men vi glæder os til at høre mere.”

Charlotte Rønhof

Hvordan vurderer du BEF’s bidrag til den bornholmske erhvervsudvikling på den lange bane?
”Da vi tidligere i år fejrede vores jubilæum, var det med stor glæde over vores hjælp til rigtig mange forskellige bornholmske virksomheder, og vi arbejder for at være god hjælp og støtte til mange virksomheder også de næste mange år.”

Bornholms Erhvervsfond

Hvem kan normalt låne og til hvad:
Byerhverv – virksomheder med et afsætningsmæssigt sigte ud over Bornholm:

  • Industri
  • Fødevarer og delikatesser
  • Turisme – overnatning/attraktioner/oplevelser
  • Kunst og kunsthåndværk
  • Håndværk, service og handel

Landbrug
Nøgleområder: Grøn omstilling, turisme, ejerskifte, anlægsinvesteringer, forretningsudvikling, landbrugsbedrifter.