NYTTIGE ERHVERVS-LINKS

 

Her er en oversigt over nyttige internet-adresser.

Byggaranti.dk  Byg Garanti sikrer dig, at din håndværker er medlem af Dansk Byggeri; garanti efter arbejdet er færdigt – 3 år for   synlige fejl og 10 år for skjulte fejl: dækning mod sjusk, fejl og mangler op til 100.000 kr.


Børsen
 Online nyhedssektion

Form Craft Informationscenter for dansk kunsthåndværk.

Dansk Byggeri  Dansk Byggeri er en brancheorganisation indenfor byggeri i Danmark. På sitet kan man finde diverse informationer omkring byggeri.

Dansk Design Center Se hvordan DDC virker for fremme af god design i industrien og det danske samfund, og i øvrigt promoverer dansk design i udlandet.

Dansk Erhverv Erhvervsorganisation for Handel, Rådgivning, Oplevelse, Transport og Service.

Dansk Industri  Danske industrivirksomheders organisation. Arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for at drive fremstillingsvirksomhed i Danmark.

Danske Kunsthåndværkere Interesseorganisation for professionelle skabende kunsthåndværkere og designere.

DS Håndværk & Industri  Landsdækkende arbejdsgiver- og brancheforening for virksomheder inden for smede, vvs, metal- og maskinindustri.

Erhvervsstyrelsen Styrker iværksætteres,  små og mellemstore virksomheders udviklingsmuligheder

Erhvervs og Selskabsstyrelsen  Regnskabsmodtagelse og -administration, årsregnskabsloven og vejledning i lovområder indenfor regnskabsaflæggelse. Fondskontor, næringsretskontor og selskabskontor. Salg af regnskaber og selskabsoplysninger.

Håndværksrådet Erhvervspolitisk organisation for små og mellemstore virsomheder inden for byggeri, mindre industri, handel og service.

Invio Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi.

Landbrug & Fødevarer Privat erhvervsorganisation hvis formål er at varetage fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for landmænd og fødevarevarevirksomheder.

Ledernes Hovedorganisation  Interesseorganisation for ledere på alle ledelsesniveauer fra alle brancher, og i både den offentlige og private sektor.

Legatregisteret Hjælper mod betaling at finde relevante legater.

Bluegarden  (Tidligere Multidata) Fleksibelt lønsystem, specielt udviklet til små og mellemstore virksomheder.

Patent- og Varemærkestyrelsen Udsteder patenter samt registrerer varemærker, brugsmodeller og design.

Skat  Oplysninger, Tast Selv service, indberetning mv.

Skatteministeriet Find nyheder fra Skatteministeriet, gældende love om skatter og afgifter mv.

GTS Fælles ny indgang til teknologisk viden og service fra de ti godkendte teknologiske servicevirksomheder i Danmark (GTS-virksomhederne). Information og nyheder inden for et bredt udsnit af teknologiske emner, fra effektivisering af produktionslinier til teknologierne bag øl. For virksomheder kan portalen være en hjælp til at finde den rette teknologiske løsning, for iværksættere er der gode råd og nyttige links.

Valutakurser fra Danmarks Nationalbank

Virk.dk  Virksomhedernes digitale indgang til det offentlige. Adgang til 1.300 indberetninger og til søgning i erhvervsrettet information fra offentlige myndigheder.

VækstFonden  Statslig investeringsfond, der opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder, der har behov for at rejse risikovillig kapital til vækst.

Væksthus Hovedstadsregionen Uvildig sparring til iværksættere og vækstvirksomheder.