Bornholm lærer af Esbjergs offshore-erfaringer

Nu tager vi arbejdstøjet på og går videre med udviklingen af Bornholm som center for offshore vindenergi i Østersøen og den kommende status som Energiø.

Virtuel ekskursion til Esbjerg: Bornholm lærer af erfaringer

15. april 2021

Bestyrelserne for Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm og Business Center Bornholm samt medlemmer af Bornholms Regionskommunes Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg har sammen været på virtuel offshore ekskursion til Esbjerg for at tage ved lære af Esbjergs erfaringer på offshore-området.

Det spændende program for ekskursionen var fordelt over to halve dage med fokus på lokale følgeindustrier, erhvervsvækst, iværksætteri og jobskabelse, visioner og energipolitik/-strategi, tiltrækning af investorer og virksomheder, opkvalificering af arbejdskraft, beredskab i forhold til myndighedsbetjening, energi-ø og meget mere.

Programmets første dag bestod af virtuelle møder med tre Esbjerg offshore-virksomheder, der velvilligt delte ud af deres erfaringer på området.

På anden dagen indgik en virtuel rundtur på og oplæg om Esbjerg Havn samt fællesmøde mellem Esbjergs borgmester, Business Esbjerg og den bornholmske delegation. Dagen afsluttedes med et møde med Esbjergs borgmester og Esbjerg Kommunes Teknik & Miljø afdeling med fokus på kommunens strategi og rolle i udviklingen af energi og offshore.

”Det har været 2 intensive og spændende dage, hvor vi har lyttet og lært af Esbjerg. Fået inspiration og vigtig viden – vi har taget deres erfaringer til os, om hvordan Bornholm bedst muligt kan gøre sig klar til at gribe mulighederne omkring havvindmøllerne og energi-ø. Store muligheder, der kræver at Bornholm trækker i én og samme retning, og at vi er parate til at tage ved lære af de erfarne på området”, siger Karen Bladt, formand for bestyrelsen for Business Center Bornholm.

Og hun fortsætter: ”Vi er om muligt endnu mere optimistiske og entusiastiske efter ekskursionen og de opløftende og inspirerende informationer vi har fået af Esbjerg. De esbjergensiske virksomheder ser med interesse på Bornholm, og der er gode muligheder for at etablere yderligere samarbejde mellem de bornholmske og esbjergensiske virksomheder, som vil komme lokale bornholmske virksomheder til gode”.

Borgmester Thomas Thors, der deltog såvel som borgmester som formand for ØEPU og formand for Erhvervshus Hovedstadens filialbestyrelse på Bornholm, er desuden bestyrelsesmedlem i Rønne havn. Han fortæller:

”I det virtuelle besøg i Esbjerg deltog ØPEU og de to bestyrelser. Udgangspunktet var at få en fælles forståelse af de store muligheder Bornholm har og vil få på offshore området. Og ikke mindst som energiø. De erfaringer som Esbjerg har høstet gennem de sidste 30-40 år har givet os et indblik i, hvad det kræver af henholdsvis kommune, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdstagere at gøre Bornholm klar til det kommende offshore-eventyr. Det jeg specielt bed mærke i var udtalelser fra virksomhederne på Esbjerg Havn om, at selvom de på mange måder var konkurrenter havde de lagt vægt på at samarbejde internt, på at professionalisere deres virksomheder og på at tænke i internationale aftaler. Det jeg også lærte var, at vi skal åbne op for at udenøs virksomheder inden for offshore skal kunne finde fodfæste her på øen for derigennem at understøtte det bornholmske erhvervsliv i vindeventyret.”

Af møderne med de esbjergensiske virksomheder fremgik tydeligt, at alle virksomhederne vurderede at de vigtigste fokusområder for dem er: Sikkerhed, certificeringer, samarbejde mellem den lokale virksomhed som underentreprenør til de store spillere på offshoreområdet, samarbejde esbjergensiske virksomheder imellem, medarbejderkultur og – fleksibilitet samt vigtigheden af at virksomhederne er med til at uddanne arbejdskraften ved at tage lærlinge. ”Det er gode pointer, vi tager med i vores fortsatte arbejde i BCB/EHHS-filialen, når vi skal sparre med virksomhederne og udvikle strategiske indsatser” siger erhvervschef Christa Lodahl, og fortsætter: ”BRK, BCB, Virksomhedsservice, Campus Bornholm og OCB har sammen igangsat projekt ”Klar til Energiø Bornholm”, hvis formål er at de bornholmske virksomheder og deres medarbejdere bliver omstillingsparate og klar til, at Bornholm bliver Energø. Her indgår netop iso-certificeringer, kompetenceafklaring og opkvalificering, ligesom der er fokus på synergier og samarbejder mellem store og små virksomheder. Så vi har allerede sat initiativer i gang som understøtter virksomhederne, men vi skal selvfølgelig hele tiden være på forkant og sikre de rette tilbud, til gavn for nuværende virksomheder og kommende virksomheder på Bornholm”.