gtag('config', 'AW-805705823');

BUSINESS CENTER BORNHOLM OG ERHVERVSHUS HOVEDSTADEN SØGER EN VISIONÆR OG HANDLEKRAFTIG ERHVERVSCHEF

Har du et godt greb om det bornholmske erhvervsliv, og kan du samtidig indgå i et politisk præget miljø og samarbejde?
Så er du måske vores nye erhvervschef!

Vil du have ansvar og køre tæt parløb med kommune og
det lokale erhvervsliv?

Som Bornholms Regionskommunes operatør på den lokale
erhvervsservice, søger Business Center Bornholm (BCB) og
Erhvervshus Hovedstaden (EHH) en visionær og handlekraftig
erhvervschef, der kan skabe resultater gennem lederskab,
analytisk sans, stort engagement og en samarbejdende
tilgang.

Dine primære opgaver:

  • Den daglige drift og ledelse af BCB samt daglige ledelse af Erhvervshus Hovedstadens fi lial på Bornholm. Du skal lede to organisationer samtidig og dermed sikre et fælles velfungerende ”erhvervsteam” i begge organisationer, så medarbejderne føler sig ligeværdigt favnet og påskønnet. Der vil for visse opgaver være faglige referencer til EHH – den daglige reference er til bestyrelsesformanden for BCB.
  • Sikre optimal dialog med samarbejdspartnere både offentlige og private.
  • Sikre årlig målopfyldelse og efterlevelse af bestyrelsens handlingsplan og indgåede kontrakter.
  • Tilsikre optimal erhvervsservice overfor de bornholmske virksomheder, så de sikres de bedste muligheder for vækst og udvikling.
  • Kommunikation via massemedier og nye digitale kanaler samt deltage i interviews, debatprogrammer med mere og tydeligt formidle BCB’s position på Bornholm.
  • Du er den fødte netværker, der brænder for at skabe det bedst mulige grundlag for erhvervslivet og binde erhvervslivet samt den lokale erhvervsservice sammen i et værdifuldt samarbejde, som kan bidrage til udvikling og vækst for erhvervslivet på Bornholm.

Du er en erfaren leder med flere års erfaring.

Din ledelsesstil er kendetegnende ved, at du er en energisk, dynamisk, motiverende og anerkendende leder, ligesom du har en tydelig ledelsesstil, som kan skabe klare rammer og retning for dine medarbejdere.

Derudover lægger vi vægt på, at du har stor erhvervsmæssig indsigt og ledelseserfaring fra det private erhvervsliv samt kendskab til og forståelse for erhvervsfremmesystemet, det politiske system, samarbejdet om den regionale udviklingsstrategi og samarbejde med kommunens medarbejdere om erhvervspolitikken.

Det er en fordel, hvis du har indgående kendskab til de udfordringer og muligheder, som præger erhvervslivet i Danmark i almindelighed og på Bornholm i særdeleshed.

Du sætter desuden en ære i at sætte dig ind i og løbende følge tendenser og udviklingsmuligheder inden for det at drive virksomhed, så du kan være en værdiskabende inspirator over for såvel medarbejdere som virksomheder.

Du er bosiddende på Bornholm eller har planer om at flytte til øen hurtigst muligt i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10. februar 2019

Ansættelsessamtaler: 1. samtaler afholdes 20. februar og 2. samtaler afholdes 4. marts med henblik på ansættelse hurtigst muligt og senest pr. 1. maj 2019.

Ansøgning bilagt CV sendes pr. mail til:
sikkermail@bornholm.biz mrk. ”Erhvervschef” i emnefeltet.

Ansøgere til stillingen vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning på de personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Business Center Bornholms bestyrelsesformand Peter Vesløv på tel.: 29 66 00 10 eller på mail: Peter.Veslov@beck-liner.com eller direktør i Erhvervshus Hovedstaden Liselotte Hohwy Stokholm på mail: lhs@ehhs.dk eller på tel.: 24 98 80 00.

Om Business Center Bornholm:

BCB er indgangsportalen til virksomhedsvejledning og lokal erhvervsservice. De bornholmske virksomheder og iværksættere har således adgang til lokale konsulenter, der yder kompetent, individuel vejledning og sparring til både ledere og medarbejdere.

Du kan læse mere om Business Center Bornholm på businesscenterbornholm.dk.

Om Erhvervshus Hovedstaden:

Erhvervshus Hovedstaden hjælper iværksættere samt små og mellemstore virksomheder med at realisere deres potentiale gennem uvildig, virksomhedsspecifik sparring fri af kommercielle interesser.
Erhvervshuset er knudepunktet for erhvervsfremme og en fagligt stærk sparringspartner med erfarne konsulenter i København, Hillerød og Rønne. Vi er ejet af de 29 kommuner i regionen og er godt 70 medarbejdere.
Læs mere om at arbejde hos Erhvervshuset her.