For mange virksomheder har 2021 været noget af en rollercoaster. For nogle en tid med fuld fart fremad, for andre en tid i strid modvind. Først pga. Corona og nu med en ulykkelig krig i Europa. Fælles for os alle er en tid, hvor vilkårene forandrer sig med stor hast og vi har måttet lære at navigere i uroligt vand og med kort horisont.

Karen Bladt, formand for Business Center Bornholms bestyrelse.

Stor efterspørgsel på sparring

På repræsentantskabsmødet d. 6. april 2022, kunne formand Karen Bladt fortælle om stor efterspørgsel på sparring og vejledning hos BCB: både i form af fælles arrangementer, deltagelse i projekter og som individuelle sparringsmøder. På trods af – eller måske på grund af – travle og udfordrende tider for de bornholmske virksomheder.

BCB har afholdt 363 individuelle kundemøder og været i kontakt med 165 virksomheder, hvoraf 75 procent er henvist videre til mere specifik rådgivning eller sparring hos enten private rådgivere, hos Erhvervshus Hovedstaden, andre erhvervsfremmeaktører eller vidensinstitutioner.

Tallene viser, at den nye erhvervsfremmestruktur virker, og er kommet til sin ret i 2021. Det er blevet lettere lokalt at få adgang til nationale virksomhedsprogrammer og specialiseret hjælp, og mange har fået øjnene op for, hvad den bornholmske erhvervsfremmestruktur kan og skal. De fleste projekter, som har kørt i BCB-regi i 2021, fortsætter i 2022 – af den simple årsag, at de virker og er efterspurgte. Du kan læse mere om de forskellige projekter i formandens beretning og i årsberetningen.

Formandens beretning

Karen Bladt, direktør i HASLE Refractories A/S, aflagde sin beretning. Du kan læse hele beretningen her.

Erhvervschefens beretning

Christa Lodahl, erhvervschef for Business Center Bornholm, fortalte i sin beretning om afholdte aktiviteter og regnskab for 2021 samt kommende aktiviteter og budget for 2022. Se hele præsentationen her.

Derudover kan du også læse mere i årsberetningen for 2021.

Indlæg af Claus M. Andersen fra BEOF

I forlængelse af repræsentantskabsmødet kunne deltagerne møde direktør Claus M. Andersen fra Bornholms Energi & Forsyning. Claus fortalte bl.a. om hvilke muligheder det kommende Energiø-projekt giver for Bornholm. Se præsentationen her.

BCB afholdt i 2021 30 arrangementer – lige fra workshops til gå-hjem-møder. I alt deltog 559 personer ved disse arrangementer.