EARLY WARNING

Få gratis hjælp i god tid

Ebbe Mølsted-Møller

For iværksættere er det en drøm at etablere egen virksomhed. Men drømmen bliver hurtigt til hverdag, og for både nye og etablerede virksomheder kan krisen banke på, når man mindst venter det.
Men en krise behøver ikke altid resultere i hverken konkurs eller opløsning af virksomheden.
Særligt ikke, hvis man i tide rækker ud til programmer som ’Early Warning’. Her kan virksomheder få gratis og kompetent rådgivning, der kan vende modgang til medgang.

Det forklarer Ebbe Mølsted-Møller, senior forretningsudvikler i Erhvervshus Hovedstaden:

”Early Warning er et tilbud til virksomheder, der oplever modgang. Hjælpen koster ikke noget, og rådgiverne, som alle er frivillige, har en bred, relevant og varieret baggrund med mange års erfaring med egen virksomhed. Det er altså dedikerede rådgivere, der brænder for erhvervsfeltet og sætter sig til bordet med stor erfaring,” siger han.

Early Warning blev oprindeligt søsat af Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen. Undersøgelser viste, at ejere af mindre og mellemstore virksomheder ofte føler sig alene, når krisen kradser.

”Vores udgangspunkt er altid at hjælpe virksomheden tilbage på ret køl. Det er ikke vores fokus at lukke virksomheden ned. Det er klart, at der kan være tilfælde, hvor der ikke er andre løsninger, men også her kan vi bidrage med at få talt med de involverede parter. Det kan være Skat og forskellige kreditorer, hvor man finder en fornuftig løsning. Men som udgangspunkt så er det målet at få virksomheden tilbage på rette spor.” Specifikt for Bornholm forklarer han:

”Vi har ikke mange sager på Bornholm, men det skyldes nok primært, at Early Warning ikke er bredt kendt endnu. Men det kan hurtigt vende og så bliver der god brug for os; vi ser ind i en vinter, hvor vi ved, at mange virksomheder vil få det svært på grund af de stigende el- og energipriser. Er man en af de virksomheder, så skal man ikke holde sig tilbage. Vi sidder klar til dialog og gratis hjælp.”
Ebbe Mølsted-Møller understreger, at Early Warning skal opfattes som en hjælpende navigationspilot.

”Vi gennemgår budgetter og andre relevante forhold med virksomheden, og ser på muligheder for at nedbringe udgifter, der fx ikke er brug for, eller etablere en dialog med udlejer af butikslokalet eller kreditor, hvor man fi nder en konstruktiv ordning til glæde for begge parter i en svær tid,” siger Ebbe Mølsted-Møller.
Krisetider er de tungeste tider. Derfor er diskretion helt central for processen.

Ud af de seneste fire måneders konkurser i Region Hovedstaden skyldes 49% manglende betaling af momslån, hvilket er en stigning fra 45% i årets første ni måneder. Alene fra september til oktober steg antal konkurser på landsplan med 6,1%. For at udvise rettidig omhu prøver vi derfor allerede nu at gøre bornholmske virksomheder opmærksomme på de muligheder, Early Warning tilbyder, så de er forberedte, hvis samme udfordringer viser sig her på øen.

Ebbe Mølsted-Møller

Senior forretningsudvikler, Erhvervshus Hovedstaden

”Det er ingen hemmelighed, at det er et tabubelagt emne. For mange er det at have økonomiske udfordringer i sin virksomhed forbundet med skam, men det er der ingen grund til. De fleste virksomhedsejere oplever på et eller andet tidspunkt modstand, det så vi bl.a. med Covid-19 krisen. Det er absolut ingen skam at bede om hjælp, og det er vores erfaring, at dem vi hjælper, går herfra lettet og med rank ryg,” siger han og tilføjer:

”En ø som Bornholm er i sagens natur et lille lokalsamfund, hvor alle kender næsten alle. Derfor er det vigtigt at understrege, at den ekspertise og rådgivning, virksomhederne får for det første sker i største fortrolighed. For det andet kommer de frivillige rådgivere, der arbejder med bornholmske virksomheder, normalt fra Sjælland, så man skal altså ikke være bekymret for at støde på sin rådgiver i Brugsen. Det er en helt igennem professionel rådgivning,” siger Ebbe Mølsted-Møller.

Læs mere om Early Warning og kontaktinfo på:

www.businesscenterbornholm.dk/early-warning/
www.earlywarning.dk