Jørn Pedersen - Foto Allan Rieck

Business Center Bornholm har nået en ny fase af projektet ’Klar til Energiø Bornholm’. Projektet løber frem til 2023. Her fortæller senior erhvervskonsulent Jørn Pedersen, hvorfor det stadig er vigtigt at overveje, om din virksomhed kan blive en del af den grønne udvikling.

– Det handler om at klæde bornholmske virksomheder på, indleder Jørn Pedersen om sin professionelle rolle, da vi har sat os til rette i et mødelokale hos Business Center Bornholm (BCB). Han er senior erhvervskonsulent hos BCB og hjælper især lokale virksomheder med grønne forretningsmuligheder – herunder potentialet i Energiø Bornholm i forbindelse med udskibninger af vindmøller. Udskibningerne løber af stablen allerede nu og de næste mange år frem. Hans håb er, at flere virksomheder vil involvere sig og udnytte de støttemuligheder, der stadig er tilbage via projektet og som kan ses på klartilenergiøbornholm.dk.

– Første del af projektet startede i 2020. Her har vi hjulpet 20 lokale virksomheder med at kigge indad og finde en strategi. Hvordan skal man indrette sig strukturelt, og hvad skal man dygtiggøre sig i for at være omstillingsparat? Nu er vi i gang med anden del af projektet, der handler om ISO-certificeringer, og der har vi ti virksomheder med som deltagere, siger Jørn Pedersen og understreger, at man stadig kan henvende sig, hvis man ønsker generel sparring i forhold til Energiøen og de løbende udskibninger, og at der bl.a. er mulighed for at søge om anlægsstøtte eller videreuddannelse.

– Vi opfordrer også til at kontakte store virksomheder som for eksempel Vestas og Siemens, eller samarbejdspartnere og underleverandører til disse erfarne virksomheder inden for vindmøller og offshoreindustrien generelt, for at finde ud af, om man kan samarbejde i fremtiden. Her ligger det primære ansvar hos virksomhederne selv, forklarer han og råder til, at man researcher på, hvor der skal sættes vindmøller op, og hvem der er engageret. Det kan nemlig kaste gode idéer af sig.

– Der findes selvfølgelig nogle helt klare ”musts”, hvis man skal ud på et site for at arbejde, men det kan også være noget så banalt som at lære at tale engelsk, der kan forberede dig. Det vigtige er, at man prøver at sætte sig ned og få øjnene op for, at der venter store muligheder ude i horisonten. Og det gælder i princippet alle brancher. Ofte tænker folk, at Energiøen kun er relevant for smedevirksomheder eller lignende, men i virkeligheden skal man tænke meget bredt. Det kan være alt lige fra overnatningssteder til restauranter og busselskaber – faktisk er det kun fantasien, der sætter grænser.

“Det vigtige er, at man prøver at sætte sig ned og få øjnene op for, at der venter store muligheder ude i horisonten.”

Jørn Pedersen

Senior erhvervskonsulent

Erhvervskonsulentens 3 tips

  • Kig udad. Hvilke muligheder er der? Hold øje med hjemmesider, der fortæller om, hvor meget vindenergi, der skal laves i Østersøen over de næste mange år.
  • Kig indad. Hvad kan din virksomhed? Hvad ligger i dens DNA? Er der brug for opgraderinger?
  • Lav en handleplan med klare delmål og mål, så virksomheden forstår, hvad den skal arbejde med og henimod.

Tænk ud af boksen

Et lokalt eksempel på at tænke meget bredt er et team bestående af to havbiologer, som netop nu er ved at undersøge, om der kan tænkes ud af boksen i forhold til etableringen og driften af Energiøen.

– Ved at gå i dialog med bygherrerne til de store byggeprojekter som vindmøller eller havnemoler, og ved for eksempel at tænke biodiversiteten ind, så kan man måske sikre nye habitater for fisk og andre havdyr. Dermed kan man være med til at gavne havmiljøet i stedet for det modsatte, siger Jørn Pedersen, før han vender sig om, og begynder at tegne på en tavle – en hurtig illustration af Energiøens placering i Østersøen, og hvordan den sammen med Energiøen i Nordsøen skal levere grøn strøm til millioner af husstande i Danmark og nabolande.

– I det her offshore-eventyr skal man også være bevidst om, at der er mange internationale spillere, som har kig på Bornholm, fordi øen ligger som et centrum i en hel udviklingsregion omkring havvindmølleparker. Og det betyder jo, at man har muligheden for at få helt nye kunder i et andet land.

Her, påpeger erhvervskonsulenten, er vi igen tilbage ved kernen af hans budskab. Det er vigtigt at blive klar.

– Vi hører ofte kritikken, at selve udskibningen i forbindelse med etableringen af havvindmøller varer i kort tid, og det er rigtigt nok, men der er jo også den fremadrettede service, hvor der skal sejles frem og tilbage i årtier. Det er jo interessant og åbner op for en hel underskov af virksomheder såfremt Bornholm kunne blive serviceø for vindmølleparker.

– Det samme gælder den kommende transformatorstation, der skal være en del af Energiøen. Der er ingen, der endnu siger: ”Jamen, hvem skal bygge den, og hvem skal vedligeholde den?” Lige nu er det kun en skabelon. Intet er afgjort. Derfor skal bornholmske virksomheder gøre sig klar, for de har lige så gode chancer som andre virksomheder.

Invester i udvikling

Bornholms placering i Østersøen – centralt placeret i forhold til alle de mange vindmølleparker, der er planlagt til at blive bygget i de kommende år – er en tungtvejende årsag til at forberede sig, for ellers risikerer man, at virksomheder i Tyskland, Polen eller Sverige vil hapse opgaverne, der udbydes af vinderne af de forskellige udbudsprojekter, pointerer Jørn Pedersen og uddyber:

– Det prøver vi at hjælpe med at anskueliggøre for virksomhederne. Det er svært for virksomhederne at danne sig et overblik, da der fortsat er mange ubekendte faktorer, og derfor kan mange heller ikke se, hvor stort det bliver. Nogle tænker måske, at der først sker noget, hvis virksomheder som Ørsted, Vattenfall og så videre skal til at drive projekterne, men vi mener, det er nu, virksomhederne skal klargøre sig, så toget ikke forbipasserer. Når alt kommer til alt, så handler det også generelt om at følge med tiden, lyder det fra erhvervskonsulenten.

– Det er jo et konstant vilkår for en virksomhed, at den løbende skal forny sig og udvikle sig. For hvad sker der, hvis den ikke gør det? Så er den måske nødt til at dreje nøglen om.

Er det ikke besværligt og dyrt for små virksomheder at omstille sig – det er jo også et sats?

– Det er et dilemma. Man skal selvfølgelig passe godt på sine eksisterende kunder, men man skal også udvikle sig for tiltrække nye kunder – og nye medarbejdere. Ellers står man jo stille, og den eksisterende kundeportefølje kan falde fra. Engang var oliefyr for eksempel populære, men nu er det varmepumper, det hele handler om – hvilket kræver nye kompetencer i virksomheden.

– Det koster selvfølgelig penge og tid at videreudvikle og videreuddanne sig, men man skal huske, at det er en investering. Hvis du investerer en krone, så satser du, og du får den måske ikke tilbage med det samme, men efter et stykke tid bliver det til to kroner og på sigt måske fire.

“Ofte tænker man, at Energiøen kun er relevant for smedevirksomheder eller lignende, men i virkeligheden skal man tænke meget bredt, siger Jørn Pedersen, der er senior erhvervskonsulent hos Business Center Bornholm.”

Jørn Pedersen

Senior erhvervskonsulent