En vigtig agenda

Christa Lodahl

Business Center Bornholm har i årevis fokuseret på klima, bæredygtighed og grøn omstilling i forbindelse med erhvervsfremme.
Det har båret frugt, men der er stadig et stykke vej at gå, fortæller Christa Lodahl, erhvervschef for Business Center Bornholm.

De bornholmske virksomheder har erkendt vigtigheden af
den grønne omstilling – også konkurrencemæssigt. Men vejen
frem er stadig ikke helt uden forhindringer.
Det oplyser Christa Lodahl, der i kraft af sin rolle som erhvervschef
for Business Center Bornholm har været med til at
sikre lokal vejledning og støtte i forbindelse med den grønne
dagsorden gennem en årrække.
Læs videre her, hvor hun fortæller om fokusområderne og giver
sin vurdering af aktuelle udfordringer og løsninger.
– Grøn omstilling er komplekst, og der er mange steder, hvor
der kan sættes ind, fastslår hun i indledningsvis og tilføjer, at
klimaregnskaber bliver et uundgåeligt værktøj for mange i den
grønne omstilling.
– Men det skal også give mening økonomisk. Ingen virksomheder
er ens, så der er mange forskellige måder at gribe
den grønne omstilling an på. Viden er selvfølgelig afgørende,
men kapaciteten i virksomhederne er desværre ikke altid gearet
til omstilling. På Bornholm er der mange små og mellemstore
virksomheder, og for dem kan det være svært at have de
nødvendige kompetencer og kapacitet til en større omstilling.

Hvordan kan man tilføre kompetencerne?

– Hvis en virksomhed har certificeringer, fx ISO-certificering,
har den allerede opfyldt nogle af kravene. Men især mindre
virksomheder kan opleve, at kravene fra deres kunder bliver
større. Hvis de arbejder med forskellige kunder, kan kravene
endda variere. Jeg kan godt se for mig, at flere virksomheder
fremover går sammen om at dele en projektmedarbejder,
der kan hjælpe dem med klimaregnskaber og klimahandlinger.
Dermed kan de også kommunikere til deres partnere og kunder,
at de både har ændret tilgang og har data til at understøtte
det.

Greenhushing-fælden

Netop kommunikationsdelen har Business Center Bornholm
sat fokus på gennem forskellige arrangementer den seneste tid.
Mange virksomheder er nervøse for at blive beskyldt for greenwashing
og vælger i stedet at være helt tavse, ifølge erhvervschefen.
– Det er en skam, når øens virksomheder ikke tør at fortælle
om de gode ting, de gør. Det kan føre til, at de sakker bagud på
markedet, selvom de har investeret i en grøn udvikling, og så
får de jo ikke et fuldt udbytte af indsatsen, forklarer hun.
– Som virksomhed må du godt sige, at du arbejder med bæredygtighed,
selvom du endnu ikke har konkrete data at fremvise.
Hvis du fx arbejder på at reducere virksomhedens affald,
kan du fortælle om det – du kan bare ikke sige, hvad effekten
af dette er for miljøet. Der er ingen grund til at gå i den modsatte
grøft.

Hvad kan være et værktøj til at kommunikere mere præcist?

– Et klimaregnskab giver virksomheder mulighed for at forstå
deres tal og finde ud af, hvor de kan sætte ind for at reducere
CO2-udledningen. Baseret på de oplysninger kan man så udarbejde
en konkret klimaplan og undersøge mulighederne for at
få støtte. Det kan bl.a. være til energirenoveringer eller investeringer
i grøn forretningscase eller noget helt tredje.

 

– Hos Business Center Bornholm har vi en opdateret indsigt
i, hvad der foregår i virksomhederne, og derfor kan vi bringe
forskellige parter sammen. Og virksomhederne har virkelig
rykket sig. For fem år siden spurgte de: ”Hvad er en cirkulær
økonomi?” Nu spørger de: ”Hvem kan jeg hjælpe?” Det handler
om at gennemtænke alle ressourcer og bruge dem igen og
igen, og jeg ser faktisk et stort og endnu uudnyttet potentiale,
for her på øen er vi gode til at samarbejde.

Christa Lodahl

Erhvervschef , Business Center Bornholm

Bæredygtige bundlinjer

Gennem projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm, der har
kørt fra 2017-2022, har Business Center Bornholm desuden arbejdet
på at booste udviklingen af klimavenlige forretningsplaner.
Erhvervscentret har blandt andet tilbudt støtte til ansøgningsprocesser
og bygget bro mellem relevante virksomheder,
der ved at samarbejde kan opnå eksempelvis mere cirkularitet.
– Hos Business Center Bornholm har vi en opdateret indsigt
i, hvad der foregår i virksomhederne, og derfor kan vi bringe
forskellige parter sammen. Og virksomhederne har virkelig
rykket sig. For fem år siden spurgte de: ”Hvad er en cirkulær
økonomi?” Nu spørger de: ”Hvem kan jeg hjælpe?” Det handler
om at gennemtænke alle ressourcer og bruge dem igen og
igen, og jeg ser faktisk et stort og endnu uudnyttet potentiale,
for her på øen er vi gode til at samarbejde.

Nogle virksomheder skal muligvis investere i udstyr for at blive
grønnere. Er det ikke også en udfordring?

– Jo, og teknologiudviklingen er også en faktor at overveje.
Teknologierne udvikler sig hurtigt, så virksomhederne skal
tænke nøje over, hvornår de investerer. Har man en vognpark,
kan omstilling til en grønnere vognpark blive ekstremt dyrt,
og så er der en risiko for, at der kommer noget endnu bedre
på markedet om et halvt år. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne
tænker i en helhedsorienteret forretningsmodel; deres
investeringer skal hænge sammen med den langsigtede vision
og målsætning.

Forbrugernes rolle

En anden udfordring er, at forbrugerne ikke træffer tilstrækkeligt
grønne valg, pointerer Christa Lodahl. Det er dyrt for producenterne
på kort sigt, og den pris bør vi som samfund og forbrugere
være villige til at betale i et eller andet omfang.
– Problemets størrelse varierer alt efter hvilken branche, man
opererer i. Hvis man for eksempel driver en detailvirksomhed,
der sælger tøj, og kunderne ikke spørger til, hvordan varerne
produceres, er det en udfordring. For så vil de sandsynligvis ikke
betale prisen, medmindre de tilhører en klimabevidst målgruppe
– de unge er generelt meget klimabevidste.

Hvad skal der til for at løse problemet?

– Her er et eksempel: Som forbrugere har vi accepteret, at
plastikposer nu koster mindst fire kroner alle vegne, fordi det
er bestemt af regeringen. Derfor mener jeg, at det er vigtigt, at
myndighederne fortsat stiller krav for at skubbe til den grønne
omstilling, så der er en ensartethed på markedet. Men der skal
være balance, og det må ikke være konkurrenceforvridende.
– Virksomhederne skal heller ikke være bange for den grønne
omstilling. Vi har vejledt flere virksomheder, der troede, det
var langt mere kompliceret, men med et klimaregnskab opdagede
de, at det var meget mere simpelt. Indsigt giver ro i maven.
– Det kan selvfølgelig også være mere kompliceret, end man
forestiller sig. Vi skal så bare huske, at vi er midt i en proces.
Omstilling tager tid. Men hvis vi alle arbejder efter de samme
mål om at give øen en grøn profil, står vi stærkere. Som virksomhed
kan du jo hægte dig på en fortælling om den bornholmske
grønne transformation og alt det spændende, der sker
her i Østersøen. Mange kender pludselig Bornholm og vil være
en del af det her.

Krav på krav

Fordi der jævnligt kommer nye klimakrav, arbejder Business
Center Bornholm desuden løbende med at opfordre til direkte
dialog med de lokale virksomheder, fortæller Christa Lodahl.
– Jeg synes godt, at vi kan blive bedre til det på Bornholm.
Kommunen skal sørge for hurtigt at forstå kravene og være
endnu mere oplysende via infomøder og lignende aktiviteter,
for virksomhederne på Bornholm kerer sig om miljøet, men
der er krav på krav, og det er svært at følge med.
– Jeg talte med en virksomhedsejer for nyligt, som var begyndt
at skrive op, hvor mange hatte han bar for at holde styr
på tidens krav, og han nåede til 60! Det er jo uoverskueligt.

Hvad vil du sige til virksomheder, der ønsker at tage del i den grønne
omstilling, men ikke ved, hvor de skal starte?

– Jeg anbefaler altid virksomheder at tage fat i os. Vi er indgangsportalen
til den lokale erhvervsfremme. Vi sparrer med
alle typer af virksomheder, og vi har kendskab til programmer
og tilskudsordninger og grønne forretningsmodeller. Store som
små. Man kan være fuldstændig uvidende om området, men
man kan stadig få et godt kendskab til de lavthængende frugter.

Hvordan vil du beskrive jeres vision for fremtiden, når det kommer
til klima, bæredygtighed og grøn omstilling på Bornholm?

– Visionen er, at vi skal blive ved med at være meget fremme
i skoene. Den grønne agenda er vigtig for Bornholm. Vi får meget
fokus på grund af energiøen og de grønne brændstoffer, der
er på vej, så virksomhederne skal blive ved med at være nysgerrige
og ellers tage et skridt ad gangen. Hellere et lille skridt end
for stort – det skal være til at overskue.

AF TINA TOFT MØLLER

Business Center Bornholm er den lokale erhvervsservice
på Bornholm – på vegne af Bornholms Regionskommune – og
dens overordnede mål er at styrke de bornholmske virksomheder,
så de er kvalificeret til at klare både nutidens og fremtidens
udfordringer.
Se mere på businesscenterbornholm.dk