Faglært er Fedt: Lokale succeser og værktøjer, der gør en forskel

Christa Lodahl

Den 21. september fejres resultaterne fra projektet “Faglært er Fedt” ved afslutningskonferencen på Green Solution House. Fra 2020 til 2023 har initiativet arbejdet målrettet for at skabe en lysere fremtid for Bornholm ved at promovere og styrke erhvervsuddannelserne. Projektet er ikke kun lavet til gavn for Bornholm, målet har været at inspirere hele Danmark med erfaringerne. Tag et kig på nogle af de resultater og værktøjer, som projektet har leveret.

Lokalt fokus, nationale perspektiver

Vores tilgang har været enkel men effektiv: Der er blevet lyttet til vores lokale erhvervsliv og skræddersyet indsatserne derefter, indenfor den aftalte ramme med bidragsyderne. Projektet har været stærkt forankret i erhvervsfremmeaktører, der har tæt kontakt til lokale virksomheder. Resultatet? Et projekt, der har styrket Bornholms arbejdskraft og skabt inspiration, der kan bruges i hele landet.

De fem hovedindsatser

1: Lærepladsoversigt: Ideen med den lokale praktik- og lærepladsoversigt har været at vise et konkret overblik over uddannelsesmulighederne i de bornholmske virksomheder. Det skal den gøre for at understøtte virksomhedernes behov og vise variationen i mulighederne over for de uddannelsessøgende.

Effekt: Ved rapportens udarbejdelse midt 2023 var der 77 tilmeldte virksomheder, der siden er steget til 86 virksomheder. Tilsammen har og/eller tager de elever og lærlinge inden for mere end 60 forskellige fag. Faglært er fedts projektkonsulent er derudover i kontakt med 44 virksomheder med henblik på at afdække deres behov.

2: Virksomhedskatalog: Overordnet har målet med virksomhedskataloget og supporten til virksomhedsbesøg og skolepraktik været at skabe fokus på vigtigheden af at arrangere virksomhedsbesøg og praktikker af høj kvalitet. Målet har samtidig været at supportere relevante aktører i deres konkrete roller. Vores katalog over virksomheder gør det lettere for skoleklasser at finde virksomheder til virksomhedsbesøg og praktikker. Vi har også sørget for, at lærere og virksomheder får den nødvendige support for at sikre høj kvalitet i besøg og praktikker.

Effekt: Virksomhedskataloget blev lanceret i 2023 og ved rapportens udarbejdelse midt 2023 var der 37 tilmeldte virksomheder, hvilket siden er steget til 39 tilmeldte virksomheder.

3: Kommunikation og Information: Overordnet har målet med den lokale kommunikationsindsats været at ramme uddannelsessøgende med relevante og engagerende budskaber og information om den faglærte vej. Ønsket har været at udvikle og teste kommunikationsprodukter vinklet på lokale forhold og med lokale cases for at skabe optimal identifikation, interesse og relevans.

Effekt: Evalueringen viser, at den lokalt vinklede kommunikation med lokale cases har stort potentiale. De adspurgte unge uddannelsessøgende er langt mere interesserede i materialer, hvor de kan genkende et sted eller en person.

4: Støtte til Virksomheder: For at sikre opbakning fra virksomhederne og gode forhold for eleverne har vi implementeret en række tiltag. Disse tiltag kommunikerer til virksomhederne og hjælper dem med at fremme deres respektive fag og skabe gode praktikker og lærlingeforløb.

Effekt: Projektets evaluering viser, at virksomhederne generelt har været glade for indsatsen. Interview med udvalgte virksomheder viser, at de først og fremmest har været glade for det ekstra fokus. De har også været glade for den lette adgang til information og det nye fælles talerør, som den kordinerede indsats har skabt

5: Advisory Board: Med vores advisory board har vi skabt et lokalt samarbejdsforum med repræsentanter fra erhvervslivet, kommune og uddannelsesinstitutioner. Målet var primært at få input og feedback for at sikre god fremdrift i projektet og udvikling af projektets indsatser.

Effekt: Advisory boardet har levet op til sit primære formål. Deltagerne har været engagerede og bidraget med masser af gode råd. Undervejs har medlemmernes kendskab til hinanden samtidig udviklet sig, og mange benyttede til sidst lejligheden til at dele relevant viden og oplysninger fra deres verden med de øvrige medlemmer. Det har deltagerne været glade for, fordi det har skabt bedre forståelse og dermed bedre generelt samarbejde og koordinering på tværs.

Stor lokal opbakning

I projektet er vi stolte over den enorme opbakning, vi har modtaget. Lokale virksomheder har omfavnet projektet og har tilmeldt sig både lærepladsoversigten og det lokale virksomhedskatalog. Virksomhederne har også været ivrige efter at deltage i interview og arrangementer samt i projektets advisory board. Lokale grundskoler, erhvervsskoler og UU-vejledere har ligeledes vist stor interesse.

”Det har været både spændende og udfordrende at skabe en ny tilgang til erhvervsuddannelser – både ift. de unge, vi gerne vil have til at tage uddannelserne, og ift. virksomhederne og uddannelsesstederne. Jeg er meget tilfreds med den dialog og den nye forståelse for området, som Faglært er Fedt har skabt. Jeg er også stolt over at vi med Virksomhedskataloget og Lærerpladsoversigten har lavet to meget håndgribelige og brugbare værktøjer, der kan være med til at understøtte den gode udvikling”, fortæller Klaus Werner, Projektkonsulent i Faglært er Fed

Positive evalueringer

Implementeringsevalueringen af projektet taler for sig selv. Virksomhederne har været glade for projektet og fremhæver dets fokus på deres egne roller og ansvar. De ser også potentiale i den koordinering, projektet har skabt. Deltagerne i advisory boardet er ligeledes tilfredse og fremhæver det tværfaglige fokus, der har skabt ny viden og stærke kontakter.

Om projektet siger erhvervschef hos BCB, Christa Lodahl:

”Det er yderst vigtigt, at vores bornholmske virksomheder også i fremtiden kan få faglært arbejdskraft – det er hele grundlaget for den fortsatte udvikling af Bornholm. Og det er også grundlaget for virksomheder i resten af Danmark. Derfor er jeg stolt over de resultater projektet har skabt med partnerne og en dedikeret projektkonsulent. Det er en tilgang der virker!”

Vejen Frem

Projektets succes og implementeringsevalueringen viser, at metoderne og materialer kan skaleres til andre dele af Danmark, især i landkommuner eller lignende områder. Lokale informationer, perspektiver og cases kan skabe relevans og identifikation, hvilket er nøglen til at hjælpe unge uddannelsessøgende med at træffe de rette valg.

Flere af projektets initiativer vil forankres i UU Bornholm efter projektets udløb, hvilket sikrer, at vores arbejde fortsætter med at gøre en forskel.

”Det er yderst vigtigt, at vores bornholmske virksomheder også i fremtiden kan få faglært arbejdskraft – det er hele grundlaget for den fortsatte udvikling af Bornholm. Og det er også grundlaget for virksomheder i resten af Danmark. Derfor er jeg stolt over de resultater projektet har skabt med partnerne og en dedikeret projektkonsulent. Det er en tilgang der virker!”

Christa Lodahl

Erhvervschef, Business Center Bornholm

Vil du læse hele slutrapporten findes den her og implementeringsevalueringen finder du her.

Vil du tilmelde dig afslutningskonferencen finder du den her. (Konferencen er afholdt og det er derfor ikke muligt at tilmelde sig)

Faglært er Fedt er støttet af Bornholms Regionskommune, Tietgenfonden, Sparekassen Bornholms Fond og udført af Business Center Bornholm i samarbejde med Resonans Nordic, Tænketanken DEA og Center for Regional- og Turismeforskning.