Faglært skal fortsat være fedt

El-vvs-center

’Faglært er fedt’ har forbedret samarbejdet mellem skoler og virksomheder. Her taler Allan Westh, arbejdsmarkedschef, Bornholms Regionskommune (BRK), og Gitte Hagelskjær Svart, leder af Ungeporten, om potentialet for fremtiden.

Selv på en relativt lille ø som Bornholm er der mange muligheder, når man vil gå den faglærte vej – de uddannelsessøgende skal »bare« kende dem.
Det har projektet ’Faglært er fedt’ været med til at gøre noget ved. Nu er projektet – og fondsstøtten – slut, men Allan Westh, arbejdsmarkedschef, Bornholms Regionskommune (BRK) og Gitte Hagelskjær Svart, leder af Ungeporten, der begge har bidraget til projektet, har lagt sig i selen for at se på, hvordan man kan sikre indsatsens efterliv.
– Ambitionen er helt klart, at flere elever fortsat kan komme ud på virksomhedsbesøg og få en god fornemmelse af et fag, siger Allan Westh og påpeger, at oprettelsen af virksomheds- og lærepladskataloger har et stort potentiale til at bestå på lang sigt. Derfor er det også besluttet, at begge initiativer fortsætter.
– Lærepladskataloget fungerer som et virkelig godt værktøj for unge, der kan danne sig et overblik over mulighederne. Samtidig har virksomhedskataloget gjort det nemmere for skolerne at kontakte virksomhederne i forbindelse med muligheden for at komme ud på besøg, ligesom det har hjulpet virksomhederne med at præsentere sig selv tidligere i elevernes uddannelsesforløb.
Gitte Hagelskjær Svart, leder af Ungeporten, er enig i betydningen af initiativet.
– Virksomheder har traditionelt forventet, at de unge søgte dem, men inden for de sidste 10 år er antallet af unge arbejdstagere faldet fra 4.500 til 3.500. Deri ligger en stor udfordring for arbejdsgiverne; de skal nu aktivt tiltrække de unge. Derfor er kataloget en stor hjælp.

– Virksomheder har traditionelt forventet, at de unge søgte dem, men inden for de sidste 10 år er antallet af unge arbejds­tagere faldet fra 4.500 til 3.500. Deri ligger en stor udfordring for arbejdsgiverne; de skal nu aktivt tiltrække de unge. Derfor er kataloget en stor hjælp.

Gitte Hagelskjær Svart

Leder af Ungeporten

Udfordringer

Virksomhedskataloget blev lanceret tidligere i år og havde i alt 37 tilmeldte virksomheder, ligesom der var god tilslutning til en workshop tilbage i marts, der handlede om, hvad et godt virksomhedsbesøg går ud på.
Gitte Hagelskjær Svart understreger, at det også afslørede et behov for løbende at understøtte kvaliteten af kommunikationen.
Hun siger: – Det er vigtigt at forstå, at skoler og virksomheder undertiden taler forskellige sprog. Vi skal arbejde på at skabe sammenflettede læringsforløb og sikre, at der er en fortsat dialog og forståelse mellem begge parter. Hun tilføjer: – Men vi har værdifulde erfaringer at bygge videre på. Eksempelvis at ung-til-ung-kommunikation virker, og at den unge rollemodel skal klædes på til at mødes med elever i grundskolen.
Allan Westh tilføjer: – Det gør sig især også gældende i uge 47, hvor Bornholms Uddannelsesmesse (BUM) finder sted. Det er her, der er et massivt fokus på at guide de unge i 7. til 10. klasse mod kvalificerede karrierevalg, og der ved jeg, at Gitte har været med til at ”pushe” på for at sørge for inddragelse af flere virksomheder. I medierne er der nogle gange fokus på Bornholms udsatte unge, og dem er der også, men vi må ikke glemme, at vi altså også har knaldhamrende dygtige unge, som vi skal have fat i, selvom man selvfølgelig også kan ansætte voksenlærlinge. Udfordringen er, at ungdomsårgangene efterhånden bliver så små, og derfor skal vi give dem de allerbedste betingelser ved at blive ved med at vise, hvor spændende og attraktive rammer man får som ung lærling – og at det er nemt at komme i gang.

Fremtiden

For at opretholde tætte bånd mellem skoler og virksomheder på Bornholm, overvejer samarbejdspartnerne at udvikle flere nye initiativer.
– Vi kan benytte synergien i, at vi har en stor organisation med mange styrker. Vi vil gerne have projektkonsulent Klaus Werner, der har stået for katalogerne, til fortsat at varetage dem, men vi har også jobkonsulenter, der kan supportere ved at komme ud til endnu flere virksomheder, lyder det fra Allan Westh.
Gitte Hagelskjær Svart er enig: – Vi ønsker at se muligheder frem for udfordringer, når det handler om at knytte skoler tættere til erhvervslivet. Derfor vil vi fortsætte med at skabe en platform for dialog og samarbejde. Det er vigtigt, at vi støtter hinanden i at give alle unge mulighed for at finde deres vej i arbejdslivet.
Et afgørende spørgsmål er selvfølgelig, hvordan samarbejdsviljen opretholdes mellem flest mulige aktører.
Allan Westh forklarer: – Vi må ikke miste momentum. Det er vigtigt, at virksomheder og skoler fortsætter med at samarbejde aktivt, for her på Bornholm starter vi ikke bare projekter op for at lukke dem ned igen. Og her kan vores advisory board spille en nøglerolle.
Gitte Hagelskjær Svart: – Ja, det bornholmske advisory board, der blev oprettet til Faglært er fedt-projektet, har bidraget med vigtige perspektiver fra skoler, virksomheder og andre interessenter. Og der er vi ikke landet endnu i forankringen. Jeg kan godt være bekymret for, om der stadig vil være opbakning til et dialogforum, hvor erhvervslivet også tager et ansvar for at få lagt en strategi for fremtiden.
Er det ellers noget, I ønsker jer, som ikke allerede er iværksat?
Allan Westh: – Et stort ønske, jeg har haft gennem flere år, er, at både Dansk Industri, Dansk Byggeri og Dansk Arbejdsgiverforening taler mere sammen om at knytte tættere bånd til uddannelsessektoren – der har din organisation, Gitte – især UU-vejledningen – været enormt god til at fungere som en døråbner for virksomhederne ude på skolerne. Man kan lade sig inspirere af den bornholmske model.
Gitte Hagelskjær Svart: – Lige nu er vi jo lidt hjulpet af de politiske vinde, der blæser over den danske folkeskole og praksisfagligheden. Vi har en minister, der har fokus på, at nutidens unge skal udfordres på mange forskellige måder – ikke kun de boglige. En udfordring er, at grundskolerne og virksomhederne ikke altid forstår hinandens forudsætninger. Derfor taler jeg for, at man laver sammenflettede læringsforløb, så man er mere bredt orienteret, når man når 9. klasse. Her på Bornholm tror jeg, at et advisory board vil kunne være med til at sikre dette. Ellers er vi helt sikkert nogen, der vil stå og råbe højt om det!
■ AF TINA TOFT MØLLER

Allan Westh

Allan Westh

Arbejdsmarkedschef, Bornholms Regionskommune (BRK).

Gitte Hagelskjær Svart

Gitte Hagelskjær Svart

Leder af Ungeporten

Hvad er Ungeporten?

Hvis du er under 30 år og ikke er i uddannelse eller har noget arbejde, kan du tale med en vejleder eller en sagsbehandler i Ungeporten. Læs mere på ung.bornholmr.dk/ungeporten