Fremtidens energiløsninger skal udvikles på Bornholm

Christa Lodahl

Projekt Nationalt Center for Grøn Energi har siden 2022 arbejdet på at etablere et residential college på Bornholm, og her i opstartsfasen har man allerede koblet flere DTU-studerende på grønne virksomhedsprojekter.

Bornholm er på vej til at blive verdens første energiø og gøre Danmark til frontløber inden for avanceret udnyttelse af havvind, Power-to-X og andre grønne energitiltag.
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) samarbejder i den forbindelse med bl.a. projektet Nationalt Center for Grøn Energi (Baltic Energy Island), andre universiteter, Campus Bornholm og Business Center Bornholm om et residential college på øen, hvorigennem studerende og forskere blive koblet på lokale virksomhedsprojekter inden for den grønne omstilling, data og digitalisering.
Residential College Bornholm forventes at få til huse i det gamle Rønne Elværk sammen med en række andre funktioner i tilknytning til Baltic Energy Island, men på trods af at den fysiske location ikke er helt på plads endnu, så er aktiviteterne for Residential College Bornholm kommet godt i gang.

I november 2022 afholdt DTU og Business Center Bornholm første gå-hjem-møde for bornholmske virksomheder om mulighederne, og siden har flere lokale virksomheder deltaget i forløb med studerende, der har belyst potentialet for innovative energiløsninger.
Flere virksomheder har efterfølgende takket ja til et fremtidigt samarbejde med studerende fra DTU og andre universiteter.

– Vi har altid spændende idéer i skuffen, og i dette tilfælde bad vi de studerende belyse, hvordan man kunne integrere solceller på en alternativ måde, for vi ønsker ikke at plastre taget til med dem.

Claus Duevang

Direktør og ejer, KH Maskinfabrik ApS

Ny viden

En af disse virksomheder er KH Maskinfabrik ApS, som arbejder med konstruktioner, løsninger og produkter i stål og plast. I en periode på to måneder havde virksomheden fem DTU-studerende tilknyttet.
Direktør Claus Duevang fortæller:
– Vi har altid spændende idéer i skuffen, og i dette tilfælde bad vi de studerende belyse, hvordan man kunne integrere solceller på en alternativ måde, for vi ønsker ikke at plastre taget til med dem. De fandt en superfin løsning på at udnytte solenergi i et areal, hvor man kunne udvide i højden og i bredden.
Selvom projektet endnu ikke har sat voldsomt meget i gang hos KH Maskinfabrik ApS, vil virksomheden bruge dele af løsningen. De skal dog først teste det i en lille skala, før de gør mere.

En udfordring ved projektet har været, at det har kørt i kort tid, så virksomheden har ikke fået det samme udbytte, som hvis de havde haft de studerende i længere tid. Alligevel synes Claus Duevang, at det er værdifuldt at byde studerende velkommen som praktikanter i virksomheden.

– Jeg har selv været studerende engang og ved, at det er bedre at arbejde med rigtige projekter fra virkelighedens verden.
Samtidig var det spændende, sjovt og interessant at have studerende
i huset, da de kom med nye input og den nyeste viden.

 

– Praktikken kom i stand med hjælp fra konsulenter fra DTU
og Business Center Bornholm, som varetog formidling af et stillingsopslag
til studerende på forskellige relevante studieretninger.

Søren Femmer Jensen

Medstifter, Sensemakers ApS

Højt fagligt niveau

En anden virksomhed, der har haft glæde af en DTU-praktikant,
er bornholmske Sensemakers ApS, der arbejder med miljøteknologiske
løsninger. At finde frem til det rette match var i
øvrigt en smidig proces.
Det fortæller Søren Femmer Jensen, der er medstifter af Sensemakers
ApS:
– Praktikken kom i stand med hjælp fra konsulenter fra DTU
og Business Center Bornholm, som varetog formidling af et stillingsopslag
til studerende på forskellige relevante studieretninger.
Herefter modtog Sensemakers ansøgninger fra en række
studerende. Der blev herefter gennemført et personligt interview
forud for indgåelsen af praktikaftalen.
Han tilføjer:
– Arbejdsopgaverne har omhandlet programmering og udvikling
af et automatisk navigations- og styresystem til en maritim
drone. Praktikanten har også deltaget i gennemførsel af
tests af det fysiske udstyr med Sensemakers egenudviklede
hardware komponenter.

Hvordan har praktikperioden været til gavn for Sensemakers ApS,
og hvordan har den bidraget til virksomhedens mål og mission?

– Som opstartsvirksomhed på et højteknologisk felt har det
været en stor hjælp at kunne arbejde med en højtkvalificeret
teknisk dygtig studerende. Efter en kort indkøringsperiode har
praktikanten haft mulighed for at levere reelle løsninger og bidrage
til virksomhedens udvikling. Det faglige niveau har været
rigtig højt, og har uden tvivl været et skub frem mod Sensemaker’s
mål om at levere automatiserede løsninger indenfor
monitorering af miljø og natur.

Vil I overveje at have flere praktikanter fra DTU i fremtiden, og
i så fald, hvordan vil I sikre, at disse praktikophold er vellykkede
for begge parter?

– Vi vil helt sikkert undersøge mulighederne for at få flere
praktikanter fra DTU i fremtiden og styrke vores innovative
udviklingsmiljø endnu mere. Vi er – og vil fortsat være – meget
åbne for at bruge noget af den ”state of the art” viden og inspiration
studerende kan bidrage med.

AF TINA TOFT MØLLER

Hvad er et residential college?
Et tilbud til studerende på bachelor- og kandidatuddannelser
om studieophold uden for de større byer med tæt kobling til
lokale private og offentlige virksomheder.
Kilde: Danske Universiteter