Hjælp til virksomheder
med lærlinge

For få unge vælger en faglært uddannelse, og næsten hver fjerde lærling dropper sin læreplads i utide. Problemet med den stigende mangel på faglært arbejdskraft i Danmark er stort, og er formentlig kun blevet værre under Corona-krisen. Med ny millionstøtte vil Business Center Bornholm via projektet ”Faglært er fedt” udvikle nye metoder til at sikre fremtidens faglærte arbejdskraft.

13. juli 2020

Et korps af unge rollemodeller, besøg på virksomheder, garanti for praktikpladser, uddannelse af lærlinge-ansvarlige samt målrettet support og værktøjer til virksomhederne; det er nogle af de konkrete ideer, der skal være med til at sikre, at flere unge vælger den faglige vej – og at de rent faktisk fuldfører deres uddannelse.

At manglen på faglært arbejdskraft er et problem, er en gammel nyhed. Allerede i 2025 vil der mangle hele 70.000 faglærte på de danske virksomheder. For få unge vælger den faglærte vej; og for få af dem, der vælger den faglærte vej, og som får en læreplads, gennemfører deres uddannelse. Faktisk dropper næsten hver fjerde sin læreplads, inden svendebrevet er i hus.

Støtte fra Nordea-fonden, Bornholms Regionskommune og Sparekassen Bornholms Fond
Business Center Bornholm har sammen med Bornholms Regionskommune og de bornholmske virksomheder derfor taget initiativ til projektet “Faglært er fedt”. Projektet skal udvikle og gennemføre en lang række initiativer rettet mod unge og virksomhederne på Bornholm, der skal skabe større tilgang og større gennemførsel af de faglige uddannelser. I første omgang er projektet et pilotprojekt på Bornholm; initiativerne og resultaterne vil løbende blive dokumenteret, så de senere kan udbredes og anvendes i resten af Danmark.

Nordea-fonden støtter projektet med 1.915.000, Bornholms Regionskommune med 1.800.000 og Sparekassen Bornholms Fond med 300.000 kr. over en treårig periode. 

De virksomheder, som jeg taler med fortæller, at det bliver sværere og sværere at finde den faglærte arbejdskraft, de har brug for, og alle prognoser viser desværre, at det bliver sværere fremover – så vi er utroligt glade for dette vigtige arbejde med at sikre fremtidens arbejdskraft på både bornholmske og danske virksomheder”, siger Bornholms borgmester Winni Grosbøll.

 

”Trods coronakrisen er det er vigtigt for samfundet at sikre kvalificeret faglært arbejdskraft både på Bornholm og i resten af Danmark. Vi har i en årrække set, at væksten i samfundet bliver hæmmet på grund af mangel på faglært arbejdskraft, og vi ønsker derfor at fortsætte det systematiske arbejde med at uddanne faglærte ude i virksomhederne”, udtaler Christa Lodahl, erhvervschef hos Business Center Bornholm.

“Det er et vigtigt og ambitiøst projekt, som udvikler og afprøve metoder, som skal få flere til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. De virksomme indsatser vil blive til gavn for både den enkelte, regionen og resten af Danmark”, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Projektet løber i tre år med start 1. august 2020. I første omgang som et pilotprojekt på Bornholm, og initiativerne og resultaterne dokumenteres løbende, så de senere kan anvendes i resten af landet.

Bornholmermodellen
I samarbejde med virksomhederne, Bornholms Regionskommune og Campus Bornholm, har Business Center Bornholm siden 2016 arbejdet med projektet ”Bornholmermodellen”. Projektet har vist flotte resultater og blandt andet udviklet Praktikpladsgarantiordningen med stor tilslutning fra de bornholmske virksomheder. Det har samtidig vist, at det er muligt at samarbejde effektivt på tværs af brancher, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommune. Sammenlignet med resten af landet vælger flere unge i dag en faglært uddannelse på Bornholm.

Kontakt
Business Center Bornholm:
Erhvervschef Christa Lodahl: 30 50 21 28 / cl@bornholm.biz

Nordea-fonden:
Kommunikationschef Tine Wickers 40 70 37 84 / tw@nordeafonden.dk

 

Fakta om projektets indsatser:

Information og oplevelser

Projektet vil skabe informationsmateriale til de unge om uddannelsesmulighederne i konkrete virksomheder på Bornholm, som vil blive delt fx på lokale videnhubs, der viser mulighederne i erhvervsuddannelserne. Desuden udarbejdes et fast koncept for virksomhedsbesøg og besøg i grundskolen, der skal sikre et konstant informationstryk og de bedst mulige oplevelser med erhvervsuddannelserne for målgruppen. Her skal målgruppen lære om erhvervsuddannelserne og gøre sig de første konkrete erfaringer med faglært arbejde.

Rollemodeller

Der etableres et korps af 20-30 rollemodeller under en faglig uddannelse, som skal besøge grundskoler og virksomheder, samt være tilgængelige digitalt og i netværk. Rollemodellerne er elever og lærlinge, som er i hovedforløb i bornholmske virksomheder og som er udadvendte og udviser faglig stolthed. Indsatsen skal sikre, at målgruppen identificerer sig med livet som faglært og danner de første faglige fællesskaber.

Praktikpladsgaranti-ordning

Den eksisterende indsats om Praktikpladsgaranti på Bornholm, der har sikret et overskud af praktikpladser på øen, skal videreføres i sin nuværende form. Praktikpladsgarantien giver målgruppen en tryghed ved, at de vil kunne gennemføre deres praktikforløb under uddannelsen og fjerner dermed en væsentlig usikkerhed, som mange unge beskriver som en barriere for, at de vil vælge en erhvervsuddannelse.

Uddannelse af virksomheder

Indsatsen skal give værktøjer til virksomhederne, som skal sikre en positiv modtagelse og forløb for elever i praktik. I samarbejde med projektets partnere vil der blive afholdt kurser med fokus på kvaliteten i praktikforløb, derudover temaaftener med skiftende temaer og ’gå-hjem-møder’, hvor virksomhederne opnår inspiration og introduceres til cases og øvelser, som virksomhederne kan arbejde videre med hjemme. Der vil blive afviklet lærlingeklubmøder, hvor lærlinge får mulighed for at udveksle erfaringer.

Support til virksomheder

Løbende individuel hjælp og sparring til den enkelte virksomhed, hvor der tages udgangspunkt i virksomhedens daglige behov, herunder oprettelse af en ’hotline’ ml. projektejer og virksomhed, løbende evalueringer og tilbagemeldinger om tilfredsheden med praktikforløbene og udvikling af handlingsplaner. Dette skal sikre, at lærlingene får en god oplevelse med praktikdelen og en god introduktion til arbejdslivet, så de fastholdes i uddannelsen og motiveres til et efterfølgende arbejdsliv som faglært.