Ideer til at styrke Bornholm som logistik – og servicehub i Østersøen

Christa Lodahl

Spændende opsamling af ideer fra innovationsworkshoppen ‘Bornholm som logistik – og servicehub i Østersøen’

Rapporten Innovationsworkshop Service- og logistikcenter på Bornholm er en opsamling af indkommende ideer fra workshoppen. Den skal ses som inspiration, til både udviklingen af potentielle lokale ydelser i forbindelse med et fremtidigt service- og logistikcenter på Bornholm, og til den videre proces som Offshore Center Bornholm allerede nu har igangsat i forbindelse med foreningens udvikling- og strategiarbejde.

Så er du interesseret i, hvordan droner/ROVér kan styrke øens position som logistik- og servicehub i Østersøen, så læs rapporten fra Teknologisk Institut her

Innovationsworkshop

I forbindelse med Østersøens grønne fyrtårnsprojekt, National Center for Grøn Energi, der er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, afholdte Business Center Bornholm i samarbejde med Offshore Center Bornholm en spændende innovationsworkshop den 19. april 2023 om, hvordan der i fremtiden skabes de bedste rammer for en logistik – og servicehub på Bornholm.

Deltagere

Der var fysisk deltagelse fra primært lokale virksomheder og organisationer. Og mange spændende indlæg prægede dagens workshop. Blandt andet talte specialist Mathias Flindt, Teknologisk Institut om robotter til lands, til vands og i luften. Ceo og medstifter Simon Jensen, Monopulse tog os igennem fremtidens muligheder for anvendelse af droner på Bornholm, og Magnus Bjerkeeng og Linn Danielsen Evjemo, SINTEF havde et indlæg om fremtidens muligheder for anvendelse af bl.a. undervandsrobotter og autonome både på Bornholm.