Næste skridt for
iværksætterne

Efter to intensive forløb i 588 – Bornholms iværksætterprogram går
Business Center Bornholm med i et nyt, landsdækkende projekt,
Iværksætter Danmark. Det treårige projekt understøtter iværksætterne
i deres videreudvikling gennem intens sparring og netværksopbygning.

Iværksætter Danmark

Af Jon Albjerg Ravnholt

8. september 2020

Hver enkelt iværksætter har sine helt særlige behov, men derfor kan iværksætterne sagtens lære af både hinanden og de etablerede virksomheder. Det vidste Business Center Bornholms erhvervskonsulenter selvfølgelig godt i forvejen, men de fik det bekræftet, da Business Center Bornholms projekt 588 på Møbelfabrikken i efteråret 2018 og foråret 2019 kørte to intensive iværksætterforløb med coaching,  sparring og match med de rigtige samarbejdspartnere, som kunne hjælpe iværksætterne med at realisere deres idéer.

Det arbejde kommer Business Center Bornholm til at tage op igen i starten af det nye år, hvor projektet Iværksætter Danmark bliver skudt i gang støttet af Den Europæiske Socialfond. Projektet er ledet af Erhvervshus Hovedstaden, som Business Center Bornholm arbejder tæt sammen med, og det er faktisk en fordel, som erhvervskonsulent Pernille Holmberg fra Business Center Bornholm ser det. Det nationale samarbejde betyder nemlig, at de bornholmske iværksættere, der kommer med, får lettere adgang til specialister og viden indenfor lige præcis deres felt.

– Det er et nationalt projekt, vi tapper ind i, men vi kommer til at tilrettelægge vores del af det, så det passer til de bornholmske iværksættere, siger Pernille Holmberg.

For naturligvis har iværksættere på Bornholm både nogle andre fordele og andre udfordringer end deres ligesindede i hovedstadsområdet, forklarer hun. For på samme måde, som det kan være en fordel, at iværksættermiljøet på Bornholm er overskueligt, og mange kender hinanden, er det også svært at opnå en kritisk masse, hvor man kan samles om f.eks. iværksættercaféer.

– På Bornholm har vi i Business Center Bornholm en stor rolle i forhold til at at vejlede vores dygtige iværksættere, så de bedst muligt kan skabe vækst i deres virksomheder, samt hjælpe dem med at opbygge netværk. I hovedstaden er der mange iværksættercaféer, der kører fl ere gange om måneden med 30-40-50 deltagere hver gang. Det har vi ikke kunnet i samme omfang på Bornholm.

Skræddersyede forløb

Det vil Business Center Bornholm gerne være med til at ændre på, så i september skydes en ny række workshops i gang med specifikke temaer, som er vigtige for iværksætterne. På den måde bliver det mere fokuseret, men samtidig er det en oplagt mulighed for erhvervskonsulenter og iværksættere til at føle hinanden på tænderne.

– Vi vil gerne tage en snak med iværksætterne for at fi nde ud af, hvad de har brug for, og hvordan vi kan hjælpe dem med at komme videre med deres iværksætterdrøm.

Det er også det, der er målet for Iværksætter Danmark, som efter planen skal begynde på Bornholm i 2021. Et punkt, hvor det skiller sig ud fra 588, er i optagelsesprocessen: Hvor deltagerne i 588 skulle ansøge om at komme med og blev sat på hold med nogen, projektlederne mente, de kunne få noget ud af, har alle, der enten er ved at komme i gang eller har haft et cvr-nummer i mindre end tre år, mulighed for at være med i Iværksætter Danmark.

Men samtidig kommer Business Center Bornholm til at tage direkte kontakt til nogle af de iværksættere, de har kontakt til, for at gøre dem opmærksomme på projektet. Det vil de gøre, når de kan se, at den enkelte vil kunne få noget ekstra ud af at være med i et forløb.

– Nogle af forløbene kan vi skræddersy til dem, vi har kontakt med til daglig. Og vi har ønsket at få fokus på fødevarer og kunsthåndværk i nogle af de branchespecifi kke forløb, fordi det er indenfor de brancher, vi har særligt mange iværksættere.

Trindelte forløb
Iværksætter Danmark kommer til at køre med tre overordnede forløbstyper, forklarer Pernille Holmberg.
– I det første forløb får deltagerne sparring med en erhvervskonsulent om, hvor de er henne, og hvad de skal koncentrere sig om for at komme godt fra start med deres projekt. Det andet er kompetenceforløb med workshops med emner af særlig relevans for iværksættere. Der bliver bl.a. en økonomipakke, hvor de skal lære om budgetlægning og bogføring; en pakke med digital markedsføring, hvor de skal lære at anvende video og sociale medier; en workshop om opstartsjura, hvor de kan lære om de forskellige virksomhedsformer; og en salgspakke, hvor de skal lære at sælge sig selv og deres produkt. Den enkelte iværksætter kan deltage i et eller flere kompetenceforløb, som typisk består af fire workshops, der enten afholdes fysisk på Bornholm eller online.
Udover kompetentenceforløb vil der også tilbydes branchespecifikke forløb, hvor Business Center Bornholm altså har plæderet for at have fokus på fødevarer og kunsthåndværk. Her kan man i højere grad tilrettelægge et forløb specifikt til en branche, og netværksbaserede aktiviteter vil dermed kunne vægtes højt. Sidst, men ikke mindst, tilbydes et forløb under navnet Next Step Iværksætter.
– Det er for dem, der er klar til at komme ud over rampen og nu skal lære at pitche deres idé, lære mere om finansiering, arbejde med netværksdannelse og gøre klar til at drifte deres produkt. Og der har vi nogle, som vi allerede har talt med, som er klar til at hoppe direkte ind på det niveau, blandt andet på baggrund af deres erfaring fra 588, fortæller Pernille Holmberg.
Business Center Bornholms arrangementer i efteråret:
Budgetworkshop
15. september 13:00 – 16:00, Møbelfabrikken i Nexø

Iværksætterintro
23. september 12:00 – 15:30, Møbelfabrikken i Nexø

Markedsføringslov og GDPR
24. september 09:00 – 12:00, Møbelfabrikken i Nexø

Bogføringsworkshop

24. september 13:00 – 16:00, Møbelfabrikken i Nexø

IværksætterEvent med foredrag af Emil Thorup
1. oktober 12:00 – 17:00, Møbelfabrikken i Nexø

Hvad er bæredygtighed?
7. oktober 10:00 – 12:00, Green Solution House i Rønne

Gør ”jeg hader at sælge” til ”jeg elsker at hjælpe”
8. oktober 09:00 – 11:00, Green Solution House i Rønne

Øg salget via Instagram

21. oktober 09:00 – 12:00, Møbelfabrikken i Nexø

Mere information og tilmelding her.