Bornholm er mere end fisk, landbrug og turisme. Industrien fylder pænt i statistikken, fødevarebranchen blomstrer og de kreative virksomheder finder rum og ro til udvikling på Bornholm. Bright Green Island-strategien skaber konstant grøn vækst i erhvervslivet

Bornholmske virksomheder er typisk små og mellemstore med under 20 ansatte.

Omkring 20 private virksomheder har mere end 50 medarbejdere.

Øens største arbejdsgiver er Bornholms Regionskommune med 3.800 medarbejdere.

Den største arbejdsplads er Bornholms Hospital med 600 medarbejdere.

Den største private virksomhed er Jensen Denmark med ca. 380 ansatte. Virksomheden er verdens førende inden for fremstilling af maskiner til industrivaskerier.

Bornholm havde i 2012 fire virksomheder i top 1000 over landets største virksomheder.

• Insepa – moderselskabet bag Espersen Fiskeindustri (152)

• Jensen Danmark – vaskemaskiner (840)

• Studsgaard Holding – transport (919)

• Ocean Prawns – fiskeri (687)

Inden for det seneste årti er beskæftigelsen inden for især fiskeriet dalet på grund af reducerede kvoter. Også i landbruget er der blevet færre arbejdspladser. Til gengæld har flere fået job i hotel- og restaurationsbranchen, inden for bygge og anlæg, i sten-, ler- og glasindustrien samt jern- og metalindustrien.

F.eks. har Bornholm en næsten ligeså stor andel ansatte i industrien som resten af landet i gennemsnit.

Samtidig er der vokset en underskov frem af små fødevareproducenter og kreative erhverv, som også har skabt nye arbejdspladser.