Efter et år i kløerne på COVID-19: Nu er Bornholms detailhandel klar til action og forandring

Virksomheder står i kø for at være med i Bornholms nye strukturfondsprojekt, der skal løfte og udvikle 100 virksomheder i detailhandelen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

9. marts 2021

Virksomheder står i kø for at være med i Bornholms nye strukturfondsprojekt, der skal løfte og udvikle 100 virksomheder i detailhandelen. Forretningsindehaver: ”Vi skal være digitale og stå sammen, for kunderne har ændret vaner.”

Mange danskere har handlet online under COVID-19-pandemien, og meget tyder på, at de nye, digitale indkøbsvaner bliver fastholdt fremover.

Dén virkelighed er Bornholms detailhandel i stort omfang ved at indstille sig på via projektet ”Genstart erhverv i gadeplan – Responsible Island Bornholm” (GEIG), som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har støttet med 5 mio. kr. fra EU’s Socialfond og 1,4 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Projektet skal nå ud til 100 virksomheder i øens detailhandel og har i januar afholdt velbesøgte intro- og opstartsmøder. Her blev virksomhederne præsenteret for konceptet: Individuelt tilpassede kompetenceløft til ledere og medarbejdere, der skal løfte virksomhederne til blandt andet nye, digitale ønsker fra kunderne. GEIG har siden åbnet for tilmeldinger, og det vælter ind med forandringsparate virksomheder, siger øens erhvervschef.

”COVID-19 er blevet et ”call to action” for forandringer i detailhandelen. Holdningen er gået fra ”vi burde” til ”vi skal” kompetenceudvikle og være mere forandringsparate,” siger erhvervschef Christa Lodahl fra Business Center Bornholm samt den lokale filial af Erhvervshus Hovedstaden.

Sydfynsk inspiration

GEIG er inspireret af de metoder, som har skabt flotte resultater i et tilsvarende socialfondsprojekt på Sydfyn – som også er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Den røde tråd i begge projekter er kompetenceløft-forløb for virksomheder og et fast samarbejde med en SMV-konsulent.

Alle virksomhedsforløb er individuelt tilpassede, men følger i princippet den samme opbygning: Først analyseres virksomhedens behov for kompetenceløft inden for relevante emner, fx digitalisering, optimering af processer og grøn omstilling. Det fører til en handlingsplan, der sættes ind med kompetenceundervisning, og undervejs er der løbende sparring med en fast konsulent samt mulighed for mikro-mentorforløb. Når tilstrækkeligt mange virksomheder er i gang, startes netværksaktiviteter, som har haft meget stor betydning for søsterprojektet på Sydfyn.

Erhvervschef Christa Lodahl kalder projektet ”ekstremt behovsdrevet”:

”Lige inden COVID-19 brød ud for et år siden, spurgte vi detailhandelen, hvad der var behov for, og de pegede på projektet på Sydfyn.”

Og da Business Center Bornholm i december – inden detailhandelen blev lukket ned – opsøgte en lang række forretninger for at præsentere det endelige projekt, var reaktionerne overvældende, siger Christa Lodahl: ”Mange indehavere udtrykte glæde over, at der nu endelig kom en indsats for detailhandelen, og de var især glade den gennemgående figur, som en fast konsulent udgør.”

Mange forretningsdrivende føler sig udfordret af de forandringer, som COVID-19-pandemien har medført. En af projektets to erhvervskonsulenter, Cindie Dahl Rode Hiort, uddyber:

”De kunder, der plejer at handle på nettet, har gjort det endnu mere, og de, der plejer at gå i en fysisk butik, har fundet af, hvordan man handler på nettet. Mange forretningsdrivende føler sig pressede af den øgede nethandel. ”Skal vi så selv have en webshop og på hvilket niveau”, spørger de. Og så er en del forretninger digitalt udfordret på helt banalt plan, fx har de ikke en hjemmeside.”

 

  

Tendens: Mere digitalt og mere lokalt

En af øens forretningsdrivende, Magnus Dyrmose Stegmann, der er indehaver af Nexø Herremagasin, ser to tendenser født af COVID-19-krisen: Flere digitale kunder og en stigende tendens til at handle lokalt.

”Forretningerne har behov for at blive mere digitale – hvem ved, om der kommer en ny epidemi om to, fem eller ti år. Ingen vil længere risikere ikke at kunne servicere kunderne. Desuden har vi nu levet med COVID-19 et år, hvor kunderne har vænnet sig til at manøvrere digitalt.”  

Magnus Dyrmose Stegmann, der har en karriere uden for øen i tøjbranchen bag sig, er vendt tilbage til fødebyen og overtog herremagasinet i 2019. Han anerkender de udfordringer, som detailhandelen har, men ser også muligheder: 

”Der ulmer en tendens til at handle mere lokalt, og når detailhandelen genåbner, vil mange søge til lokale butikker. Vi kunne mærke under julehandelen, at folk er begyndt at tænke over, at deres by og nærmiljø er vigtigt – og at de bidrager til vækst og fremgang ved at handle lokalt.”

For Thomas Thors, borgmester i Bornholms Regionskommune og formand for erhvervshus-filialen på Bornholm, er GEIG et meget stort aktiv, som skubber på Bornholms visionsarbejde frem mod 2028. Blandt visionerne er 1.000 nye jobåbninger, nye og attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm, samt at Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder.

”Vi er et levende øsamfund, og derfor har vi brug for projekter som GEIG. Det handler ikke bare om, at nogle forretninger skal sælge nogle varer til os – der er meget mere i det: Vi skal have et attraktivt og levende byliv for vores borgere, tilflyttere og turister. Så GEIG har med andre ord ikke bare betydning for detailhandelen, men også for øens bosætning og jobskabelse,” lyder det fra øens borgmester.

Om ”Genstart erhverv i gadeplan – Responsible Island Bornholm” (GEIG)

GEIG skal gennemføre individuelt tilpassede kompetenceløft i Bornholms detailhandel – blandt andet inden for digital omstilling. 115 ledere og medarbejdere i 100 virksomheder ventes at deltage, og 90 af dem forventes at få styrket deres kompetencer.

GEIG, der er støttet med ca. 5 mio. kr. fra EU’s Socialfond og 1,4 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler, er et af otte projekter, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i september 2020 valgte at støtte i indsatsen ”Morgendagens kompetencer”.

I december 2020 gik de første aktiviteter i gang, og projektet slutter med udgangen af december 2022.

Erhvervshus Hovedstaden driver GEIG i partnerskab med Business Center Bornholm, lokale handelsstandsforeninger, brancheorganisationer – bl.a. Dansk Erhverv – samt Bornholms Regionskommune.

Læs mere om GEIG på projektets hjemmeside