Ole Almeborg

Ole Almeborg

Optag i 2020 2 -3 Smedelærlinge (Klejnsmedelærlinge) 2 Industrioperatør-lærlinge Igangværende forløb 7 smedelærlinge EUD 3 smedelærlige EUX 3 Industrioperatør-lærlinge