Udvikling fremfor afvikling til gavn for det bornholmske samfund

Christa Lodahl

Der tales, skrives og debatteres meget i disse dage om Energiø Bornholm, Power-to-X og de dertilhørende erhvervspotentialer – og heldigvis for det. Emnet er for stort til at det skal gå sagte hen, og vi skal favne dialogen. Hvilke muligheder ønsker vi som samfund at gribe, og hvordan griber vi dem?

Vi har langt fra svar på alle spørgsmål, men vi er nysgerrige, indsamler viden og danner vigtige relationer, så vi har de bedste forudsætninger for at danne meninger og træffe beslutninger. Vi skal turde italesætte, hvad vi vil, og hvordan vi vil det, men også skabe plads og forståelse for at ændringer kan forekomme. Det er ikke tid til ”at se tiden an”, så forbi passerer mulighederne os, og jeg vil være bange for at vi står tilbage med begrænset effekt af energiøen.

Jeg er selv født i 1980 på Bornholm midt i fiskeriets storhed, da der var liv, travlhed og penge til at tilbyde en god velfærd til de bornholmske borgere. Ovenpå fiskeriets kollaps har Bornholm, af mange grunde, i en lang årrække afviklet fremfor udviklet. Vi er blevet færre borgere, der er mindre erhverv, og forudsætningen for den bornholmske velfærd er skrumpet. Det er kedeligt, når vi år efter år står overfor store besparelser i det kommunale budget som følge af en ø i afvikling fremfor udvikling. Det mærker vi alle, og det påvirker den ø, som vi alle har så kær og kerer os om.

Min drøm er, at vi med energiøen og de følgeerhverv, som kan indgå i symbiose med landanlæg og Power-to-X og gøre brug af spildprodukter fra processen, vil medvirke til at udvikle vores samfund fremfor at afvikle. Her spiller erhvervslivet en vigtig rolle, et stærkt erhvervsliv er nemlig en forudsætning for den bornholmske velfærd. Arbejdspladser og velfærd hænger sammen. Et bornholmsk erhvervsliv der skaber arbejdspladser og tiltrækker investeringer – og dermed med skattekroner i kommunekassen – er en vigtig brik for, at Bornholms Regionskommune kan tilbyde borgerne den bedste service.

 Omstilling og udvikling er bestemt ikke noget, der bare sker af sig selv, og derfor er det også vigtigt, at vi som den lokale erhvervsfremmeaktør igangsætter virksomhedsrettede tiltag, der tilskynder omstilling og udvikling hvad enten det handler om grøn omstilling, kunderelationer, mere robuste processer eller noget fjerde. Vi skal imødekomme erhvervslivet med tilbud indenfor de erkendte behov, men jeg ser det også i høj grad som vores rolle at udfordre erhvervslivet og inspirere til at arbejde med emner, der endnu er uerkendte. Vi skal være opdaterede på udviklingen for at være på forkant og derved være med til at gøre de bornholmske virksomheder fremtidsparate samt tiltrække de rette virksomheder til at blive en del af den bornholmske erhvervssammensætning.

Vi har mange dygtige erhvervsfolk på Bornholm, og når jeg har gæster ”ovrefra” overraskes de altid af vores mangfoldige erhvervssammensætning på Bornholm og særligt over, at vi har så meget industri og professionelle virksomheder indenfor industrien, der er konkurrencedygtige og mange endda førende indenfor netop deres felt. I min optik er industrien en smule underspillet på Bornholm taget i betragtning deres vigtige bidrag til netop en ø i udvikling.

Energiøen fylder meget i Business Center Bornholms arbejde, og vi har i en årrække været med til at understøtte, at det eksisterende erhvervsliv griber mulighederne igennem omstilling og udvikling. Det bornholmske erhvervsliv leverer i den grad, når det kommer til service og opgaver relateret til udskibning af havvind. Vores erhvervsliv har i en årrække arbejdet med at øge deres indsigt til offshore branchen, knytte relationer og samarbejder og generelt stillet sig i en position, så når muligheden kom, var man klar, også selvom man i starten ikke præcist vidste, hvad muligheden var.

Debatindlæg Bornholms Tidende af Christa Lodahl, Erhvervschef Business Center Bornholm 29. april 2023