Viden og Vækst booster
bornholmske lederkompetencer

Programmet Viden og Vækst udvikler de bornholmske virksomheders
lederkompetencer i form af motiverende efter-uddannelsesaktiviteter for
lederne selv og deres medarbejdere – med afsæt i virksomhedernes
vækstmål, strategi og kompetenceudviklingsplaner.

Viden og Vækst-programmet sigter mod tre virksomhedstyper:

Vækst via Ledelse
Et udviklingsprogram for ledere i større, ambitiøse vækst-virksomheder, der falder i tre tempi:

1: Afklaring: Kortlægning af erfaringer og kompetencer
samt vurdering af personlige egenskaber og adfærd, udarbejdelse af vækstplan og leder-basecamp i 2 dage med fokus på styrker og udviklingspotentiale.

2: Udvikling: Udvikling af virksomhedens vækstpotentialer på tre workshops suppleret med individuelle spar- ringsmøder. Sideløbende bliver behovet for kompetenceudvikling afdækket på alle niveauer.

3: Handling: Forankring af vækst- og kompetenceudviklingsplaner, herunder tilbud om kurser til virksomhedernes ledere og medarbejdere, der afspejler de behov, der fremgår af planerne.

Faglig ansvarlig: Væksthus Hovedstadsregionen.

Ledelsesworkshops
Et udviklingsprogram for ledere af mindre virksomheder. På workshops bliver lederne introduceret for principperne bag god ledelse, med fokus på personlig ledelse, tidsplanlægning, konflikthåndtering og forandringsledelse.
Desuden udarbejdelse af kompetenceudviklingsplaner med fokus på at nå vækstmål.
Faglig ansvarlig: Business Center Bornholm

Netværksdrevet Innovationsledelse
Et netværksprogram for ledere af mindre virksomheder, der ønsker at opdatere deres viden og styrke deres konkurrenceevne indenfor kvalitet, originalitet og oplevelse, funderet i syv møder med deltagerbestemte temaer.
Sideløbende fokus på kompetenceudviklingsplaner for ledere og medarbejdere med fokus på at nå vækstmål.
Faglig ansvarlig: Center for Regional- og Turismeforskning

Bag Viden og Vækst står Væksthus Hovedstadsregionen (projektansvarlig), Business Center Bornholm, Center for Regional- og Turismeforskning og Campus Bornholm. Programmet får tilskud af Den Europæiske Socialfond og Bornholms Vækstforum.