KERNEYDELSER

Kerneydelserne er rådgivning, salg af konsulentarbejde, tilflytning, markedsføring og information, samt udviklingsprojekter.

Business Center Bornholm har – på basis af en kontrakt med Bornholms Vækstforum – to primære kerneydelser. Dels opsøgende lokal erhvervsservice, dels fastholdelse og udvikling af nationale og internationale relationer med Bright Green Island-strategien som løftestang.

Der ud over skal Business Center Bornholm fokusere ressourcer på
• at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Bornholm
• at kommunikere og informere til/om det bornholmske erhvervsliv

Projekter

Business Center Bornholm driver og faciliterer også en række tidsbegrænsede udviklingsprojekter:
• Grønt Byggeri på Bornholm
• EnergyTours / Bright Convention Bornholm (Erhvervsturisme)
• Comfortness Bornholm (turismeudvikling)

Konsulentarbejde

Et gratis rådgivningsforløb er ikke altid nok. Derfor tilbyder Business Center Bornholm også, at man i kortere eller længere aftalt forløb kan købe tid og viden hos centerets konsulenter.

Sammen går vi »hands-on«. Konsulenten møder på din virksomhed f.eks. en eller to gange om ugen – og sammen får I styr på virksomheden: Ledelse, styringsværktøjer, budgetter, kundepleje, markedsføring med videre.

Disse udviklingsforløb skræddersyes til lige præcis dine behov – ikke to virksomheder er ens.

Mange virksomhedsledere har svært ved at få ‘dagligdagen’ til at hænge sammen rent tidsmæssigt. Og hvad gør man lige, hvis virksomheden vokser vildt? Generationsskifter kan også kræve sin mand eller kvinde, når ‘den nye leder’ skal tage over efter den gamle. Hvordan får man gjort røde tal sorte?

Gratis vejledning

Business Center Bornholms overordnede mål er at styrke de bornholmske virksomheder, så de er kvalificeret til at klare både nutidens og fremtidens udfordringer.

Business Center Bornholm tilbyder konsulenter, der er gearet til at yde kompetent sparring og vejledning for både ledere og medarbejdere.

Business Center Bornholms overordnede mål er at styrke de bornholmske virksomheder, så de er kvalificeret til at klare både nutidens og fremtidens udfordringer.

Du får hjælp og sparring til at udvikle din virksomhed, hvad enten det drejer sig om organisation, interne procedurer, personalepolitik, håndbøger, generationsskifte eller …

Du får individuel, udviklende vejledning – og ofte giver vi dig et ‘værktøj’, du efterfølgende selv kan bruge.

• Vi gør det, vi siger.
• Vi baserer alle relationer på fortrolighed, ordholdenhed, omtanke og tillid.
• Vi udvikler idéer og løsninger i tæt samarbejde med dig.
• Vi ønsker at skabe et positivt og udviklende samarbejde, der skaber glæde, tillid, motivation og vækst.
• Vi vil være det bornholmske erhvervslivs naturlige indgang til udvikling og vækst.
• Vi ønsker et arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæde, humor, fællesskab, åbenhed og gensidig respekt er fremherskende.

Gennemførte projekter under Business Center Bornholm

Business Center Bornholm har været ‘anker og kuvøse’ for en lang række udviklingsprojekter

Udviklingsprojekterne er typisk afgrænset i varighed. Så vidt det er muligt, er det ambitionen, at udviklingsprojekterne, når de er færdige, skal kunne stå på egne ben.

Projekterne finansieres ofte via udviklingspuljer hos EU og staten.

Under menupunktet ‘afviklede’ projekter kan du læse mere om nogle af de projekter, som har forladt ‘kuvøsen’ hos Business Center Bornholm: Kompetence Forum Bornholm, PowerLab og GreenEmotion.