Baggrund og formål

Toneangivende virksomheder inden for de erhvervsfaglige brancher på Bornholm er gået sammen om at garantere praktikpladser til unge bornholmere. Den bornholmske arbejdsstyrke skrumper, og især bliver faglært arbejdskraft en stor mangelvare i fremtiden. For få unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse, og en af de helt store udfordringer er frygten for at ende uden praktikplads. Den frygt skal praktikpladsgaranti-ordningen gøre op med.

De tilmeldte virksomheder garanterer at tage et bestemt antal elever og lærlinge og forpligter hinanden til at tage et fælles ansvar for at øge antallet af praktikpladser. Samtidig betyder ordningen, at de unge kan få et konkret og retvisende billede af mulighederne inden for de forskellige brancher.

Du finder en opdateret oversigt over de tilmeldte virksomheder og deres garantier fordelt på forskellige faggrupper her.

Nye virksomheder kan tilmelde sig ved at udfylde formularen nederst på siden.

NEMT OVERBLIK OVER BORNHOLMSKE ERHVERVSUDDANNELSE 

Læs vores erhvervsuddannelse guide og få nemt overblik over mulighederne på Bornholm og direkte adgang til Bornholms Praktikpladsgaranti konsulent. Se vores tidligere guide, “Vidste du…?

Fordele for virksomheden

  • Virksomheden profileres i kampagner, hvor de aktuelle praktikpladser annonceres. Praktikpladser kan bl.a. annonceres på Campus’ Facebook-side og hjemmeside, ligesom oversigter kan hænges op i klasselokaler.
  • Virksomheden garanteres årlig deltagelse på praktikpladsdating.
  • Virksomheden får hjælp til at finde det rette match til ledige praktikpladser.
  • Virksomheden får administrativ hjælp til rekruttering.

Krav til virksomheden

  • Virksomheden skal være godkendt til at tage elever inden for de relevante uddannelser.
  • Virksomhederne er behjælpelige med på skift at tage de elever, som ikke selv finder en praktikplads umiddelbart efter grundforløbet.
  • Forekommer der fagområder i uddannelsen, som virksomheden ikke kan dække, kan der tegnes delaftaler eller kortere aftaler.
  • Virksomheden opfordres til at reklamere for aftalen blandt sine samarbejdspartnere på Bornholm.

Tilmeld din virksomhed