gtag('config', 'AW-805705823');

BUSINESS CENTER BORNHOLM

BORNHOLMS ERHVERVSFOND

JOBCENTER BORNHOLM

BYG

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS ERHVERVSFOND - SAMMENFLYTNING TIL GAVN OG GLÆDE FOR ALLE

Hans-Henrik Thiesen

Hans-Henrik Thiesen

administrator

Bornholms Erhvervsfonds sekretariat
Landemærket 26
3700 Rønne

Tlf. 56 95 73 00
Direkte tlf: 88 18 41 32
Mobil: 23 60 34 21

hht[at]bornholm.biz

Det bliver nemmere og hurtigere for os at samarbejde og hermed kan resultatet for virksomhederne også blive bedre. Det mener administrator af Bornholms Erhvervsfond Hans-Henrik Thiesen, som glæder sig over det nye Erhvervsservice.

Bornholms Erhvervsfond har altid været fysisk placeret hos Business Center Bornholm. Det var derfor naturligt at flytte administrationen af fondsmidlerne med til Landemærket og det nye Erhvervsservice.

– Bornholms Erhvervsfond er lidt på sidelinjen i forhold til det øvrige erhvervsfremmesystem her på øen, men jeg tror alligevel, vi får glæde af kontorfællesskabet alle sammen, siger administrator Hans-Henrik Thiesen, Bornholms Erhvervsfond og peger på at det nye fællesskab allerede har vist sig fra den givende side.

– For fjorten dage siden var en konsulent fra Business Center Bornholm på besøg i en virksomhed. Han kom hjem og fortalte om virksomhedens udfordringer, fortæller Hans-Henrik Thiesen, der straks tog kontakt til virksomheden.

– Nu er vi allerede i fuld gang med at behandle en ansøgning fra virksomheden, siger han og peger på, at der bliver nogle nemmere arbejdsgange fremover.

Han mener også, at det betyder en hel del for både ham og kollegaerne fra Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen at komme tættere på det kommunale system, som har sine helt egne roller at spille over for det bornholmske erhvervsliv.

Smidighed og effektivitet

– Jeg – og vi – lærer, hvad de kommunalt ansatte beskæftiger sig med, og de lærer noget om Erhvervsfonden og de andre erhvervsaktører. Jo mere vi på den måde lærer hinandens kompetencer at kende, jo bedre bliver det, mener han og peger på, hvor smidigt fælles møder fremover kan stables på benene, når opgaverne rækker ind over fl ere aktører.

Hans-Henrik Thiesen understreger dog, at der ikke bliver tale om åbne døre mellem erhvervsfremmeaktørerne, eller at alle bare kan dele alle oplysninger.

– Vi har trods alt stadig hver vores opdrag og har fortrolighed og diskretionspligt i forhold til de virksomheder, vi hver især arbejder med. Det skal naturligvis respekteres fremover også, påpeger han.

Der er i princippet vandtætte skotter mellem aktørerne i Landemærket. Men giver virksomhederne tilladelse, og er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at dele oplysninger, vil et samarbejde mellem aktørerne nemmere komme i stand. Det tvivler Bornholms Erhvervsfonds administrator ikke på.

Erhvervsfremmeaktørerne har i dagligdagen også hver deres bagland at forholde sig til. Bornholms Erhvervsfond har for eksempel en bestyrelse og et sæt vedtægter og en kredit- og udlånspolitik, som

Hans-Henrik Thiesen som Fondens administrator skal leve op til.

– Det skal nu nok gå, mener han og glæder sig generelt til det faglige miljø, som, hen ad vejen, vil kunne bygges op på Landemærket.

– I bund og grund arbejder vi jo alle for den samme sag, nemlig et sundt og levedygtigt bornholmsk erhvervsliv.

Ud over en fælles reception, der betjener alle aktører på Landemærket, så henter Bornholms Erhvervsfond sekretariatshjælp hos Business Center Bornholm. Administrator Hans-Henrik Thiesen er således eneste ansatte hos Bornholms Erhvervsfond.

Bornholms Erhvervsfond yder støtte i form af lån eller eventuelt tegning af aktier eller anparter til nye eller bestående erhvervsvirksomheder på Bornholm, som skønnes at kunne styrke den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på øen.

AF VIBEKE RASK GRØN / 16.04.2015

BYG SKAL SPILLE MED PÅ EN HELT NY MÅDE

Louise Lyng Bojensen

Louise Lyng Bojensen

chef i Teknik og Miljø

Byg forbliver i Tejn, men medarbejderne herfra skal samarbejde på en helt ny måde med erhvervsfremmekollegaerne i Erhvervsservice i Rønne. Håbet er serviceforbedringer til erhvervslivet, siger centerchefen.

Fremover skal de 65 medarbejdere, der arbejder i Byg i Tejn, betragtes som medspillere, når det drejer sig om bornholmsk erhvervsfremme.

– Vi vil meget gerne ind og være aktive sparringspartnere til erhvervsfremmeaktørerne, som nu samles under en hat i Erhvervsservice på Landemærket i Rønne, siger centerchef for Teknik og Miljø, Louise Lyng Bojesen, og håber, at et sådan samarbejde kan bringe den viden i spil, som medarbejderne i Byg har, på en ny måde.

– Ikke fordi vi fremover vil se igennem fingrene med lovgivning og paragraffer omkring miljø, byggeri og udvikling, siger hun, men hvis medarbejderne på Center for Byg og medarbejderne i Erhvervsservice kender hinanden, bliver vi måske draget ind i diskussionerne og udviklingsarbejde med det bornholmske erhvervsliv langt tidligere end tilfældet er i dag.

I dag går erhvervsvirksomhederne ofte først til Byg for at søge godkendelser, når de har gjort sig rigtig mange tanker om fremtiden og har lagt meget konkrete planer for den udvikling.

Vi vil meget gerne ind og være aktive sparrings-partnere til erhvervs-fremmeaktørerne, som nu samles under en hat i Erhvervsservice på Landemærket i Rønne.

– Er vi så på det tidspunkt nødt til at påpege problemer i forhold planlovgivning, miljølovgivning eller andet, fremstår vi som negative paragrafryttere. Dem, der stikker kæp i hjulet på udviklingen, siger hun og peger på, at hvis man derimod, via kollegaerne i Erhvervsservice, bliver inviteret med ind i samtalerne omkring virksomhedsudviklingen helt fra begyndelsen, undgår man den slags frustrerende, negative oplevelser.

– Vi vil meget hellere ind fra start og hjælpe med at få alt det på plads, som kan lade sig gøre, end at skulle risikere at sige nej til noget i sidste ende, som ikke kan lade sig gøre, siger centerchef Louise Lyng Bojesen, som derfor både glæder sig til, og forventer sig meget af det nyetablerede Erhvervsservice.

Ifølge hende vil et bedre kendskab til hinanden på medarbejderplan kun give fordele og ikke mindst et kæmpestort netværk i dagligdagen at trække på, på kryds og tværs.

– Det netværk vil uvilkårligt komme virksomhederne til gode. Byg forbliver i Tejn, men der er allerede nu mange tanker om, hvordan man alligevel kan udnytte strukturen i Landemærket, hvor der rent fysik bliver ad hoc arbejdspladser til udefrakommende konsulenter og sagsbehandlere.

– Vi skal have gang i flere forskellige tiltag, blandt andet forestiller jeg mig både temamøder for sagsbehandlere fra alle aktører og at vi sender medarbejdere ind og sidde på Landemærket, når arbejdet omkring forskellige sager taler for det, siger hun, men er også indstillet på at et godt og stabilt samarbejde må udvikle sig over tid.

– Vi er nødt til at prøve os frem for at se, hvad der er praktisk muligt i dagligdagen.

For hende er det mest epokegørende, at alle bolde er blevet smidt op i luften nu. Alle skal lære at arbejde sammen på nye måder, meget kan afprøves og intet er ‘som vi plejer’.

Hun understreger, at det her ikke handler om nye bevillinger eller ressourcer, det handler om at bruge de menneskelige ressourcer på en ny – og forhåbentlig – mere udbytterig måde for det bornholmske erhvervsliv.

Et af de første projekter, man, ifølge Louise Lyng Bojesen, vil kunne afprøve det nye samspil på mellem bornholms erhvervsliv, Erhvervsservice og Byg er arbejdet omkring Rønne Havnefront.

– Det er et spændende projekt, som vi meget gerne vil i god dialog med erhvervslivet omkring, siger hun og peger på, at der også ligger lignende projekter i Snogebæk og sandsynligvis også Allinge i forbindelse med helhedstanker omkring Folkemødet på sigt.

– Det er stedet at begynde, og jo mere indgående vi lærer hinandens kompetencer og muligheder at kende, jo bedre bliver samarbejdet forhåbentlig for alle parter – og til gavn for bornholmsk erhvervsliv, slutter centerchef Louise Lyng Bojesen.

AF VIBEKE RASK GRØN / 16.04.2015 / FOTO: ALLAN RIECK

JOBCENTERET KLAR MED SPARRING TIL VIRKSOMHEDERNE

Medarbejderne i Jobcenter Bornholm glæder sig til et tæt samarbejde med de nyindflyttede erhvervsfremmeaktører på Landemærket. Samarbejdet kan føre til bedre og hurtigere kontakt til virksomheder, der har behov for at rekruttere arbejdskraft, forudser man.

Normalt er det ikke medarbejderne fra Jobcenter Bornholm, der er ude og tale om produktionsændringer eller forretningsudvikling med de bornholmske virksomhedsledere. Det er erhvervsfremmeaktører fra Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen.

– I Erhvervsservice vil vi møde de ansatte i Business Center Bornholm eller Væksthus Hovestadsregionen Bornholm over en kop kaffe eller ude på gangen, når de kommer hjem efter et virksomhedsbesøg. Så falder der måske nogle ord af om, at en virksomhed snart får behov for arbejdskraft, eller om en anden, der går med tanker om måske at udvide produktionen, siger leder af jobcenterets virksomhedsservice, Jan Rasmussen.

Han peger på, at den form for ’tillægs-informationer’ sandsynligvis tidligere er parkeret hos den hjemvendte konsulent, som information uden adressat.

Fremover kan konsulenterne gå direkte til os med et tip, og så har vi chance for at komme på banen meget tidligere i et forløb.

Jan Rasmussen understreger, at Jobcenterets virksomhedsservice i praksis vil give de samme ydelser, som tidligere, de er lovbundne, men ved at være på pletten hurtigere og måske også være på pletten mere målrettet, vil det forhåbentlig føles som en serviceforbedring ude i virksomhederne.

Et eksempel kan være, at Business Center Bornholmer i gang med sparring omkring et generationsskifte og en ny direktør er på vej til øen.

– Allerede i den fase vil vi for eksempel kunne gå ind og sparre med ægtefællen omkring job og erhvervsmuligheder på Bornholm, siger Jan Rasmussen.

De danske jobcentre har samtidig fået nye muligheder for at rekruttere arbejdskraft langt bredere end tidligere via et styrket samarbejde de danske centrene imellem, og via et samarbejde med udenlandske aktører i programmet ‘Work in Denmark’.

Gennem det program kan udlændige søge job i Danmark, og bornholmske virksomheder kan altså søge efter udenlandsk arbejdskraft, hvis der ikke findes dansk arbejdskraft på området.

– Vi kan nemt formidle kontakt, forklarer Jan Rasmussen og fortsætter: Det er sådanne muligheder, vi kan spille ind med i et udbygget samarbejde omkring erhvervsfremme og vækst på Bornholm

Der er i alt 20 medarbejder i jobcenterets virksomhedsservice, og heraf er seks medarbejdere specielt dedikerede til at tage vare på de bornholmske virksomheders behov. Det bliver altså først og fremmest disse seks, der i det daglige naturligt vil deltage i samarbejdet i Erhvervsservice.

Jobcenterets virksomhedsservice har tre klassiske arbejdsfelter at virke indenfor, og alle tre er i dagligdagen tæt forbundet med erhvervsudviklingen på Bornholm.

Rekruttering

Jan Rasmussen forklarer, at den første opgave er at bistå virksomhederne i rekruttering af arbejdskraft. – Her arbejder vi blandt andet tæt sammen med Campus Bornholm omkring opkvalificering og efteruddannelse af både ansatte medarbejdere og ledig arbejdskraft.

Fastholde arbejdskraft

Det andet arbejdsområde er at fastholde arbejdskraften i virksomhederne.

– Her arbejder vi målrettet sammen med virksomhederne hen mod lavere sygefravær, og for at skabe muligheder for rotationsordninger og andet der fremmer muligheden for at blive på en arbejdsplads, selv om der måske er stødt skavanker til, forklarer han og peger på, at det sidste arbejdsområde for jobcenterets virksomhedsservice er arbejdet med fyrede og fyringstruede medarbejdere.

Fyringer og masseafskedigelser

– Her skal vi ind og bistå virksomhederne, hvis de er i problemer og varsler fyringer, siger Jan Rasmussen og giver krisen omkring slagteriet sidste år som et eksempel. Her arbejdede man i jobcenterets virksomhedsservice for at stå klar, hvis det værste skulle ske.

Det gjorde det heldigvis ikke i slagteriets tilfælde. Men opgaven i jobcenterets virksomhedsservice er at være klar med tilbud i den slags situationer.

Helt sikkert er det i al fald, at Jan Rasmussen glæder sig til de tætte samarbejdsmuligheder mellem erhvervsfremmeaktørerne i Erhvervsservice. Han forventer, det bliver rigtig godt.

SKARPERE FOKUS PÅ ERHVERVSLIVETS BEHOV

Fredrik Romberg

Fredrik Romberg

tidligere direktør BCB

Business Center Bornholm er indgangsportalen til kompetent vejledning og sparring for det bornholmske erhvervslivs ledere og medarbejdere. Business Center Bornholm glæder sig over de muligheder, det giver for et tæt samarbejde omkring den lokale erhvervsudvikling.

Øens erhvervsfremmeaktører har fået helt nye muligheder for samarbejde på kryds og tværs ved sammenflytningen på Landemærket i Rønne, og tilmed er der kommet øget finansiering til lokal erhvervsservice fra Bornholms Vækstforum, Regionskommunen og private virksomheder.

– Det er fantastisk godt, understreger direktør Fredrik Romberg, Business Center Bornholm. Han og yderligere fem ansatte flyttede fra Store Torv i Rønne til Landemærket umiddelbart efter nytår og er faldet rigtig godt til.

Samlet set er det den største erhvervspolitiske satsning, Bornholm har oplevet i årevis.

Business Center Bornholm sagde med udgangen af 2014 farvel til en række projekter, som man hidtil har lagt mange kræfter i, nemlig Grønt Byggeri, Bright Green Island og Tilflytterservice. De to første projekter er kommet videre og drives i dag på anden vis af andre instanser, mens tilflytter-projektet er udløbet i BCB-regi.

– Det betyder, at vores kræfter fremover skal koncentreres omkring den lokale erhvervsservice, forklarer Fredrik Romberg og fortæller, at Business Center Bornholm har ansat yderligere to erhvervskonsulenter, Travis Lind Thornton og Jørn Pedersen, til at indgå i arbejdet.

I første omgang skal direktør Fredrik Romberg sammen med erhvervskonsulenterne John Noer, Travis Lind Thornton og Jørn Pedersen besøge 450 bornholmske virksomheder i det kommende år for at få afdækket, hvor virksomhederne står i dag, hvilket udviklingspotentiale og hvilke udviklingsønsker de må have og hvilket behov for udefra kommende støtte, der kan være i den forbindelse.

Fokuspunkter

Et vigtigt led i udviklingen af bornholmsk erhvervsliv er at få skærpet fokus på ledelse og kompetencer hos medarbejderne. Senior erhvervskonsulent John Noer peger på, at mange bornholmske virksomheder har udviklet sig ud fra enkeltmandsvirksomheder, hvor mester har fået flere og flere mand under sig uden måske selv at have haft tid til at fokusere på egentlig virksomhedsledelse.

– Ved at arbejde målrettet med ledelsesudvikling og kompetenceudvikling, kan en virksomhed komme langt, påpeger John Noer, der selv sidder med ledelseserfaring fra bland andet flere store servicevirksomheder ud over sine år som erhvervskonsulent hos Business Center Bornholm.

Synlighed på nettet

Synlighed på nettet er et vigtigt fokusområde, som kan blive et »must« for de bornholmske virksomheder, hvad enten det drejer sig om at sælge varer, servicere forretningsforbindelser eller skaffe nye kunder, påpeger Travis Lind Thornton, netop ansat som erhvervskonsulent hos Business Center Bornholm.

Travis Lind Thornton er fra Seattle i staten Washington på USA´s vestkyst, og er bornholmsk gift. Travis har en baggrund, som blandt andet selvstændig erhvervsdrivende i USA og ved, hvad det betyder at have sit firmanavn godt placeret på internettet.

Selv om han kun har kort tids erfaring på Bornholm, fornemmer han dog, at bornholmske virksomheder godt kan tåle at blive mere synlige på nettet og mere aktive i cyberspace.

– Hjemmeside, reklame via Google AdWords, links og andet hører med til fornuftig markedsføring i dag og kan være med til at udvide en virksomheds marked langt ud over Bornholm, siger Travis Lind Thornton.

Markedsudvidelser og eksport

Et andet vigtigt fokuspunkt for bornholmske virksomheder er markedsudvidelser og konkurrencedygtighed. Her kommer nyansatte Jørn Pedersen i spil.

Han har i mange år arbejdet for blandt andet Beck Pack Systems og været udstationeret i Kina i en årrække, hvor han har opdyrket nye markeder og nyt salg gennem agenter. Senest kommer Jørn fra en salgsstilling hos Bornholms Fibernet A/S her på Bornholm.

– Jeg har solid erfaring med salgsledelse og eksport og er klar til at sparre med de bornholmske virksomheder, siger Jørn, som er født og opvokset på Bornholm og har godt kendskab til det bornholmske erhvervsliv.

Fokus på potentiale

Når erhvervskonsulenterne kommer på besøg i de bornholmske virksomheder i det kommende år handler det først og fremmest om generel virksomhedsudvikling set fra den enkelte virksomheds synspunkt. Hvilke visioner har ledelsen, hvor ligger virksomhedens muligheder, og hvor kan eventuelle begrænsninger ligge?

Fredrik Romberg forklarer, at Business Center Bornholm, ud fra samtalerne med virksomhedsejere og ledelse, kan skræddersy forskellige tiltag og forløb, som kan bringe hver enkelt virksomhed fremad, uanset om det skal handle om flere kunder, nyt marked, nye produkter, mere uddannelse til medarbejderne, udvikling på it-området, samarbejde eller andre behov.

– Der er flere virksomheder, som står i samme situation, og vi kan lave arrangementer rettet mod præcis de virksomhedsbehov, siger Fredrik Romberg.

– Vi vil tilbyde 1:1 sparring og vejledning og i høj grad henvise til eksterne rådgivere.

I øjeblikket koncentrerer erhvervskonsulenterne deres indsats omkring virksomhederne inden for turisme-erhvervet. Erhvervskonsulenterne fra Business Center Bornholm forsøger at nå at besøge så mange virksomheder som muligt, inden turistsæsonen starter. Bagefter kommer besøgene i de andre sektorer.

I Business Center Bornholmer man ikke i tvivl om, at tiden er til erhvervsudvikling på Bornholm.

– Jeg fornemmer en meget større optimisme i øjeblikket, siger direktør Fredrik Romberg og peger på, at mange udefrakommende udfordringer er blevet løst, eller er blevet mindre, hvilket tilsammen giver bedre rammevilkår for erhvervene på øen end tidligere år.

– På det grundlag burde vi kunne knække den bornholmske beskæftigelseskurve fremover.

– Nu skal vi have fart på samarbejdet i Erhvervsservice og hermed blive hurtigere på aftrækkeren, både til at spotte behov og til at sætte ind med hjælp, slutter direktør Fredrik Romberg.

AF VIBEKE RASK GRØN / 16.04.2015 /