gtag('config', 'AW-805705823');

Jobcenter

JOBCENTERET KLAR MED SPARRING TIL VIRKSOMHEDERNE

Medarbejderne i Jobcenter Bornholm glæder sig til et tæt samarbejde med de nyindflyttede erhvervsfremmeaktører på Landemærket. Samarbejdet kan føre til bedre og hurtigere kontakt til virksomheder, der har behov for at rekruttere arbejdskraft, forudser man.

Normalt er det ikke medarbejderne fra Jobcenter Bornholm, der er ude og tale om produktionsændringer eller forretningsudvikling med de bornholmske virksomhedsledere. Det er erhvervsfremmeaktører fra Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen.

– I Erhvervsservice vil vi møde de ansatte i Business Center Bornholm eller Væksthus Hovestadsregionen Bornholm over en kop kaffe eller ude på gangen, når de kommer hjem efter et virksomhedsbesøg. Så falder der måske nogle ord af om, at en virksomhed snart får behov for arbejdskraft, eller om en anden, der går med tanker om måske at udvide produktionen, siger leder af jobcenterets virksomhedsservice, Jan Rasmussen.

Han peger på, at den form for ’tillægs-informationer’ sandsynligvis tidligere er parkeret hos den hjemvendte konsulent, som information uden adressat.

Fremover kan konsulenterne gå direkte til os med et tip, og så har vi chance for at komme på banen meget tidligere i et forløb.

Jan Rasmussen understreger, at Jobcenterets virksomhedsservice i praksis vil give de samme ydelser, som tidligere, de er lovbundne, men ved at være på pletten hurtigere og måske også være på pletten mere målrettet, vil det forhåbentlig føles som en serviceforbedring ude i virksomhederne.

Et eksempel kan være, at Business Center Bornholmer i gang med sparring omkring et generationsskifte og en ny direktør er på vej til øen.

– Allerede i den fase vil vi for eksempel kunne gå ind og sparre med ægtefællen omkring job og erhvervsmuligheder på Bornholm, siger Jan Rasmussen.

De danske jobcentre har samtidig fået nye muligheder for at rekruttere arbejdskraft langt bredere end tidligere via et styrket samarbejde de danske centrene imellem, og via et samarbejde med udenlandske aktører i programmet ‘Work in Denmark’.

Gennem det program kan udlændige søge job i Danmark, og bornholmske virksomheder kan altså søge efter udenlandsk arbejdskraft, hvis der ikke findes dansk arbejdskraft på området.

– Vi kan nemt formidle kontakt, forklarer Jan Rasmussen og fortsætter: Det er sådanne muligheder, vi kan spille ind med i et udbygget samarbejde omkring erhvervsfremme og vækst på Bornholm

Der er i alt 20 medarbejder i jobcenterets virksomhedsservice, og heraf er seks medarbejdere specielt dedikerede til at tage vare på de bornholmske virksomheders behov. Det bliver altså først og fremmest disse seks, der i det daglige naturligt vil deltage i samarbejdet i Erhvervsservice.

Jobcenterets virksomhedsservice har tre klassiske arbejdsfelter at virke indenfor, og alle tre er i dagligdagen tæt forbundet med erhvervsudviklingen på Bornholm.

Rekruttering

Jan Rasmussen forklarer, at den første opgave er at bistå virksomhederne i rekruttering af arbejdskraft. – Her arbejder vi blandt andet tæt sammen med Campus Bornholm omkring opkvalificering og efteruddannelse af både ansatte medarbejdere og ledig arbejdskraft.

Fastholde arbejdskraft

Det andet arbejdsområde er at fastholde arbejdskraften i virksomhederne.

– Her arbejder vi målrettet sammen med virksomhederne hen mod lavere sygefravær, og for at skabe muligheder for rotationsordninger og andet der fremmer muligheden for at blive på en arbejdsplads, selv om der måske er stødt skavanker til, forklarer han og peger på, at det sidste arbejdsområde for jobcenterets virksomhedsservice er arbejdet med fyrede og fyringstruede medarbejdere.

Fyringer og masseafskedigelser

– Her skal vi ind og bistå virksomhederne, hvis de er i problemer og varsler fyringer, siger Jan Rasmussen og giver krisen omkring slagteriet sidste år som et eksempel. Her arbejdede man i jobcenterets virksomhedsservice for at stå klar, hvis det værste skulle ske.

Det gjorde det heldigvis ikke i slagteriets tilfælde. Men opgaven i jobcenterets virksomhedsservice er at være klar med tilbud i den slags situationer.

Helt sikkert er det i al fald, at Jan Rasmussen glæder sig til de tætte samarbejdsmuligheder mellem erhvervsfremmeaktørerne i Erhvervsservice. Han forventer, det bliver rigtig godt.