gtag('config', 'AW-805705823');

Teknik og miljø

TEKNIK OG MILJØ SKAL SPILLE MED PÅ EN HELT NY MÅDE

Center for Teknik og Miljø forbliver i Tejn, men medarbejderne herfra skal samarbejde på en helt ny måde med erhvervsfremmekollegaerne i Erhvervsservice i Rønne. Håbet er serviceforbedringer til erhvervslivet, siger centerchefen.

Fremover skal de 65 medarbejdere, der arbejder i Center for Teknik og Miljø i Tejn, betragtes som medspillere, når det drejer sig om bornholmsk erhvervsfremme.

– Vi vil meget gerne ind og være aktive sparringspartnere til erhvervsfremmeaktørerne, som nu samles under en hat i Erhvervsservice på Landemærket i Rønne, siger centerchef for Teknik og Miljø, Louise Lyng Bojesen, og håber, at et sådan samarbejde kan bringe den viden i spil, som medarbejderne i Center for Teknik og Miljø har, på en ny måde.

– Ikke fordi vi fremover vil se igennem fingrene med lovgivning og paragraffer omkring miljø, byggeri og udvikling, siger hun, men hvis medarbejderne på Center for Teknik og Miljø og medarbejderne i Erhvervsservice kender hinanden, bliver vi måske draget ind i diskussionerne og udviklingsarbejde med det bornholmske erhvervsliv langt tidligere end tilfældet er i dag.

I dag går erhvervsvirksomhederne ofte først til Teknik og Miljø for at søge godkendelser, når de har gjort sig rigtig mange tanker om fremtiden og har lagt meget konkrete planer for den udvikling.

Vi vil meget gerne ind og være aktive sparrings-partnere til erhvervs-fremmeaktørerne, som nu samles under en hat i Erhvervsservice på Landemærket i Rønne.

– Er vi så på det tidspunkt nødt til at påpege problemer i forhold planlovgivning, miljølovgivning eller andet, fremstår vi som negative paragrafryttere. Dem, der stikker kæp i hjulet på udviklingen, siger hun og peger på, at hvis man derimod, via kollegaerne i Erhvervsservice, bliver inviteret med ind i samtalerne omkring virksomhedsudviklingen helt fra begyndelsen, undgår man den slags frustrerende, negative oplevelser.

– Vi vil meget hellere ind fra start og hjælpe med at få alt det på plads, som kan lade sig gøre, end at skulle risikere at sige nej til noget i sidste ende, som ikke kan lade sig gøre, siger centerchef Louise Lyng Bojesen, som derfor både glæder sig til, og forventer sig meget af det nyetablerede Erhvervsservice.

Ifølge hende vil et bedre kendskab til hinanden på medarbejderplan kun give fordele og ikke mindst et kæmpestort netværk i dagligdagen at trække på, på kryds og tværs.

– Det netværk vil uvilkårligt komme virksomhederne til gode. Center for Teknik og Miljø forbliver i Tejn, men der er allerede nu mange tanker om, hvordan man alligevel kan udnytte strukturen i Landemærket, hvor der rent fysik bliver ad hoc arbejdspladser til udefrakommende konsulenter og sagsbehandlere.

– Vi skal have gang i flere forskellige tiltag, blandt andet forestiller jeg mig både temamøder for sagsbehandlere fra alle aktører og at vi sender medarbejdere ind og sidde på Landemærket, når arbejdet omkring forskellige sager taler for det, siger hun, men er også indstillet på at et godt og stabilt samarbejde må udvikle sig over tid.

– Vi er nødt til at prøve os frem for at se, hvad der er praktisk muligt i dagligdagen.

For hende er det mest epokegørende, at alle bolde er blevet smidt op i luften nu. Alle skal lære at arbejde sammen på nye måder, meget kan afprøves og intet er ‘som vi plejer’.

Hun understreger, at det her ikke handler om nye bevillinger eller ressourcer, det handler om at bruge de menneskelige ressourcer på en ny – og forhåbentlig – mere udbytterig måde for det bornholmske erhvervsliv.

Et af de første projekter, man, ifølge Louise Lyng Bojesen, vil kunne afprøve det nye samspil på mellem bornholms erhvervsliv, Erhvervsservice og Center Teknik og Miljø er arbejdet omkring Rønne Havnefront.

– Det er et spændende projekt, som vi meget gerne vil i god dialog med erhvervslivet omkring, siger hun og peger på, at der også ligger lignende projekter i Snogebæk og sandsynligvis også Allinge i forbindelse med helhedstanker omkring Folkemødet på sigt.

– Det er stedet at begynde, og jo mere indgående vi lærer hinandens kompetencer og muligheder at kende, jo bedre bliver samarbejdet forhåbentlig for alle parter – og til gavn for bornholmsk erhvervsliv, slutter centerchef Louise Lyng Bojesen.

AF VIBEKE RASK GRØN / 16.04.2015 / FOTO: ALLAN RIECK