VÆKSTFORUM

Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats.
Det bornholmske vækstforum er udpeget af Bornholms Kommunalbestyrelse efter de rammer, der er angivet i lov om erhvervsfremme.

Bornholms Vækstforum består af i alt 20 repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelses- og vidensinstitutioner, kommunalbestyrelsen samt eksterne ressourcepersoner. Endvidere har formanden for Destination Bornholm, formanden for Beskæftigelsesudvalget, direktøren for Campus Bornholm, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Beskræftigelsesregion Sjælland og Hovedstaden samt Sports- og Kulturlivet en observatørplads, ligesom øens to folketingsmedlemmer inviteres med til møderne.

Vækstforums tre primære opgaver er:

  • At udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi
  • At overvåge de regionale og lokale vækstvilkår
  • At afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Vækstforum har indstillingsret overfor de regionale udviklingsmidler samt for EU’s strukturfondsmidler henholdsvis regional- og socialfond

Vækstforum

Sus videre til Bornholms Vækstforums egen hjemmeside.

Strategi

Her kan du downloade Strategi for erhvervsudvikling, 2015 – 2020 – Vilje til vækst.