Vækstforum

VÆKSTFORUM BINDER ERHVERVSAKTØRERNE SAMMEN

Rigtig mange aktører, EU, regionen, kommunen, organisationer og institutioner er i spil for at få erhvervsudviklingen i gang på øen. I Vækstforum skal man skabe rammerne, så bornholmsk erhvervsliv bliver i stand til at koble sig på tiltagene.

Bornholm har en særlig status inden for offentlig forvaltning. Bornholm er en kommune med visse regionale ansvarsområder. Det er derfor det hedder Bornholms Regionskommune.

Ét af disse særlige ansvarsområder er regional erhvervsfremme. Hver af de fem danske regioner plus Bornholm, har et såkaldt Vækstforum, der udarbejder regionens/Bornholms erhvervs- og vækststrategi og forvalter ansøgninger til EU’s Regional- og Socialfondsmidler.

Chef for Vækstforums sekretariat på Bornholm, Allan Westh fortæller, at den overordnede strategi for erhvervsudvikling man arbejder med i de her år hedder ‘Vilje til vækst’ og den plan passer som fod i hose til Bornholm.

– ‘Vilje til vækst’ har fokus på fødevareområdet og turistområdet, og intet kan jo passe bedre til Bornholm, siger Allan Westh.

Det sidste mål for EU’s fondsmidler er virksomheder med særligt vækstpotentiale. På Bornholm finder man konkrete eksempler på virksomheder med vækstpotentiale inden for alle brancher. Så ‘Vilje til vækst’ passer fint.

Bedst mulige rammer og arbejdskraft

Allan Westh forklarer, at Vækstforums overordnede mål er at skabe de bedste rammer for at drive erhverv og få flest mulige i job på Bornholm. Det næst vigtigste fokusområde for Vækstforum er derfor at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft.

På den måde binder Vækst-forum det prak-tiske erhvervsliv sammen med det politiske system

Helt konkret betyder det, at Vækstforum skal udarbejde en strategi for erhvervsudvikling på Bornholm, der både tager højde for EUs lovkrav og for de regionale og kommunale ønsker om vækst.

– For Vækstforum på Bornholm er det ikke så vanskeligt. Vi har kun én kommune at forholde os til, og vi kender hinanden godt, siger Allan Westh.

I Vækstforum i andre regioner skal samtlige kommuner høres og er inde under samme hat, uanset eventuelle strukturelle forskelligheder. I sidste ende er det vigtigste dog, at Vækstforums teoretiske strategi for udvikling af erhvervslivet på Bornholm bliver til virkelighed.

Det er øens erhvervsliv, der skal udmønte den. Ved egen hjælp eller med, forhåbentlig god, støtte fra de forskellige erhvervsfremme aktører i Erhvervsservice på Landemærket, fra Center for Teknik og Miljø i Tejn og måske med økonomisk støtte fra en af EU’s fonde.

– På den måde binder Vækstforum det praktiske erhvervsliv sammen med det politiske system, siger Allan Westh og er glad for at have fået alle erhvervsfremmeaktører inden for rækkevidde på Landemærket.

– I Vækstforum sidder vi i sekretariatet og udarbejder planer, vi er ikke ude at besøge virksomheder, forklarer Allan Westh, som derfor ser helt nye muligheder med den tætte kontakt til Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen Bornholm og Jobcenterets konsulenter, der dagligt færdes i øens virksomheder.

Via Erhvervsservice bliver der nu kort vej fra øens virksomheder, deres behov og ideer til Vækstforum, der lægger strategier og til politikerne som vedtager og bevilliger. Allan Westh peger samtidig på den gode timing i sammenflytningen.

– Der er en positiv udvikling på en lang række erhvervsområder i øjeblikket. Det skal vi strategisk understøtte, således at afvandringen fra øen kan blive bremset, siger chefen for Vækstforum, Allan Westh.

Vækstforum finansierer samtidig en del af Business Center Bornholms, Destination Bornholms og Center for Regional- og Turismeforsknings aktiviteter. Derudover screener og indstiller Vækstforum også de projekter, man mener er berettiget til at modtage erhvervsfremmemidler via kommunen eller fra EU.

AF VIBEKE RASK GRØN / 16.04.2015 / FOTO: JENS-ERIK LARSEN