Væksthuset

VÆKSTHUSET BIDRAGER MED ET STORT FAGLIGT BAGLAND

Væksthus Hovedstadsregionens afdeling på Bornholm får også til huse i Erhvervsservice på Landemærket i Rønne. Hermed får bornholmske virksomheder nem adgang til de i alt 50 erhvervsfaglige eksperter, der er ansat i Væksthus Hovedstadsregionen.

Væksthus Hovedstadsregionen vil i første omgang være repræsenteret ved to medarbejdere i Erhvervsservice på Landemærket, men den faglige styrke, disse to medarbejdere kan trække på i det kommende samarbejde omkring de bornholmske virksomheder, er kæmpestor.

– Vi har 50 højt specialiserede kollegaer placeret i København, Hillerød og Tåstrup, som er parat til at springe på et fly og komme til Bornholm, når der er behov for det, påpeger afdelingschef Lars Albæk, VHHR, der glæder sig til flytte sammen med øens andre erhvervsfremmeaktører på Landemærket.

For ham er fysisk samvær aldrig dårligt, men det er ikke det fysiske samvær alene, der frembringer bedre resultater.

– Vores kommende samarbejde på kryds og tværs af hver vores ansættelsesforhold og organisationsbaggrund bliver den afgørende faktor for Erhvervsservice’s succes, fastslår Lars Albæk og forklarer, at Væksthus Hovedstadsregionen er en regional aktør, der har til opgave at servicere samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden.

Vi har 50 højt specialiserede kollegaer placeret i København, Hillerød og Tåstrup, som er parat til at springe på et fly og komme til os, når der er behov for det.

Væksthus Hovedstadsregionens resultater bliver målt og vejet af Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet, og det er først og fremmest krav derfra, som Lars Albæk og vækstkonsulent Breno Thorsen skal leve op til.

– Vi arbejder både med opgaver her på øen, i hovedstadsregionen og nogle gange på tværs af regionerne på landsplan, forklarer Lars Albæk, og peger på, at de andre aktører i Erhvervsservice nu får mulighed for at stifte bedre bekendtskab med Væksthus Hovedstadsregionen og de styrker, man kan byde ind med.

– Det bliver forhåbentlig en fælles styrke i Erhvervsservice, at vi i Væksthus Hovedstadsregionen kan skyde hele vores baglands ekspertise ind på opgaverne efter behov, siger Lars Albæk, der selv forventer meget af samarbejdet, og i første omgang af det kommende fælles register over de bornholmske virksomheders behov for sparring og vejledning.

Den screening, erhvervsfremmeaktørerne på Bornholm hver især har gjort, bliver samkørt til forhåbentlig alles bedste. Den styrke, Erhvervsservice vil kunne imødekomme erhvervslivets krav med, bliver bygget på aktørernes forskellige kernekompetencer.

– Som jeg ser det, har Business Center Bornholm sine kernekompetencer indenfor den lokale og generelle erhvervsservice, mens vi i Væksthus Hovedstadsregionen har vores kernekompetencer inden for specialiseret erhvervsservice, siger Lars Albæk.

Væksthuskonsulenterne er for eksempel eksperter inden for internationalisering, finansiering, ledelse, patentering, eksport og markedsføring. Alt efter, hvad de bornholmske virksomheder efterspørger sparring og vejledning til, kan man i receptionen i Erhvervsservice hurtigt afklare, om det er Væksthus Hovedstadsregionen eller Business Center Bornholm, der i førsteomgang skal byde ind.

– Jo bedre vi kender hinanden i Erhvervsservice jo klarere bliver rollefordelingen mellem os, og jo mere får de bornholmske virksomheder forhåbentlig ud af en henvendelse, mener afdelingschef Lars Albæk og peger på, at en succes for samflytningen kun kan måles på tilfredsheden ude i de bornholmske virksomheder.

– Vi tror, at vi er på rette spor med denne fælles adresse og mere samarbejde på tværs, men det afgørende er, om virksomhederne synes det er klart og logisk, og at de føler sig bedre hjulpet.