Kom i gang med dit klimaregnskab

Workshopforløb for bornholmske virksomheder

Hjem » Strategiske indsatser » Klimaregnskab

Projektet er afsluttet

Klimaregnskab er en del af Erhvervsfyrtårn I, hvor Business Center Bornholm har været projektpartner.

Se øvrige projektpartnere og projektejer på Baltic Energy Island.

Bliv mester i klimaregnskaber

Som virksomhedsejere, ledere eller medarbejdere har du nu mulighed for at deltage i en workshop om udarbejdelse og mestring af klimaregnskaber.

Gennem et koncentreret forløb, vil du blive klædt på til at kunne udarbejde Scope 1 og 2 CO2-beregninger med Erhvervsstyrelsen værktøj – Klimakompasset – og få vejledning i at opstille et klimaregnskab. Du får løbende sparring og efterfølgende hjælp til udarbejdelse af en plan for handlinger og opmærksomhedspunkter til næste års udarbejdelse og opdatering af klimaregnskabet.

Workshoppen følger et udviklingsforløb, hvor du får opbygget viden, værktøjer og motivation til at arbejde med bæredygtighedsdagsordenen og når du har været igennem workshoppen, vil du være bekendt med bæredygtighed, klima, drivhusgasprotokollen, klimaregnskaber og er fortrolige med Klimakompasset. Når workshoppen er slut, har du opstillet klimaregnskab i Klimakompasset og udarbejdet en handlingsplan med initiativer for reduktion af CO2 i din virksomhed.

Få muligheden for at arbejde med egne data.

Workshoppen forløber over 7 uger med en blanding af fysiske workshops, online workshops og 1-1 arbejdssessioner mellem dig og din rådgiver. Dette gør det muligt, for din virksomhed, at få generel viden og få mulighed for at dykke ned i din egen data og samtidig få individuel sparring.

Kontaktperson

Travis Lind Thornton
Senior Erhvervskonsulent 
travis@bornholm.biz +45 2935 2323

Klimaregnskab forløb

Workshop forløb:

Workshoppen forløber over 7 uger med opstart den 14. marts 2023.

Over de 7 uger vil vi gennemgå dataindsamling af fem områder, der afspejler Klimakompassets fem faner for udfyldelse af data på alle af Drivhusgasprotokollens tre scopes. De fem områder er Energi og processer, Indkøb, Transport, Affald og genbrug samt Solgte produkter. Dermed tager dataindsamlingen udgangspunkt i Klimakompassets inddeling og på den måde skaber vi en naturlig bro mellem dataindsamlingen og indtastningen i Klimakompasset.

Program:

Den 14. marts – Klimaregnskab kickoff – 1 time (online)

 • Intro til forløbet
 • Præsentation af virksomheder
 • Onboarding på Rise – online kursus platform
 • Intro til hvilke data der skal findes

Den 24. marts – Workshop (fysisk)

 • Recap på uddannelses materialet fra online kursus
 • Gennemgang af værktøjet Klimakompasset og vejledning i brug. En arbejdssession, hvor virksomheder får hjælp til at opstarte CO2-beregninger i Klimakompasset.

Den 11. + 13. april – Klimaregnskabsworkshop (online)

 • Opsamling på arbejdet med Klimakompasset
 • Fra CO2-beregninger til Klimaregnskaber – vejledning i opstilling af klimaregnskaber på baggrund af beregninger i Klimakompasset.

Marts – april – Data indsamling , bearbejdning og opsætning af klimaregnskab

 • Virksomheder indsamler egen data, bearbejder og opsætter klimaregnskab.

Den 26. april – Deadline: data indsamling, bearbejdning og opsætning af Klimaregnskab

 • Al data skal være klar til workshop i morgen.

Den 4 .maj – Roadmap workshop (fysisk)

 • Workshop: Gennemgang af virksomhedernes CO2-beregninger og klimaregnskab.
 • Udarbejdelse af reduktionsroadmap.

Efter aftale – 1:1 Sparring (individuelle online sessioner)

TRAVIS LIND THORNTON

Senior Erhvervskonsulent
88 18 41 45 direkte
29 35 23 23 mobil

Send en besked til Travis, hvis du er interesseret.

Energy Cluster Denmark
Business Center Bornholm
erhvervsfremmebestyrelse_logo
Baltic Energy Island logo