Energiø Bornholm

– hvordan får du opgaven?
Tilmeld dig her

Energiø Bornholm – hvordan får du opgaven?

Kom og hør hvordan etableringen af energiøen kan give dig og din virksomhed mulighed for at være med i fremtidens mange udbud der vil være i forbindelse med etablering af landanlæg og havvindmøllepark.

Bornholm bliver med Energiø Bornholm et af Danmarks nye knudepunkter inden for vedvarende energiproduktion, og potentialerne i dette skal gerne bidrage til at styrke og udvikle det lokale erhvervsliv. Derfor glæder vi os til at se dig til en kick off dag, som er præget af inspirerende oplæg fra relevante aktører. Vi skal gøre opmærksom på at det endnu ikke vides hvem der vinder de kommende udbud fra henholdsvis Energinet “Udbud på landanlæg” og Energistyrelsen “Udbud på havvindmøllepark” på Bornholm.

 • Energinet præsenterer udbudsprocessen i forbindelse med etablering af landanlæg
 • Lokale virksomheder vil dele ud af de erfaringer, der på nuværende tidspunkt er opnået fra tidligere anlægs- og offshoreprojekter
 • Du vil få et indblik i den overordnede vision for Energiø Bornholm og Nationalt Center for Grøn Energi, og høre om det arbejde der gøres for netop, at skabe fokus på Bornholm som Østersøens fyrtårn for udnyttelse af grøn energi.

Hvordan får jeg opgaven? er et spørgsmål der ofte bliver stillet. Du har nu muligheden for at præge udviklingen og udformningen af den digitale tidslinje (roadmap) som vil være din indgang til fremtidige udbudsinformationer i forbindelse med Energiø Bornholm. Overordnet skal roadmappet gerne sikre, at de bornholmske virksomheder har detaljerede informationer om kommende udbud, underentrepriser, udbudsprocesser m.m.

Så byd ind med dine behov og deltag aktivt i dagens workshop, så vi sikrer at du som virksomhedsejer får et roadmap, der både er overskueligt og effektivt for dig og din virksomhed.

Programmet vil løbende blive opdateret

Kl. 12.30 – 15.30, mulighed for sandwich og netværk fra kl. 12.00

 • Velkomst og visionen for Nationalt Center for Grøn Energi, v/ Linda Kofoed Persson, formand for Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget
 • Perspektiver ift. erhvervsmuligheder og præsentation af dagens program v/Karen Bladt, formand for Business Center Bornholm og Christa Lodahl, erhvervschef i Business Center Bornholm
 • Energiø Bornholm og udbudsproces i forbindelse med etablering af landanlæg, v/ Hanne Storm Edlefsen, vicedirektør for energiøer og Kim Søgaard Mikkelsen, Chefprojektleder for energiøer, Energinet
 • Vidensdeling om tidligere erfaringer ifm. havvindmølleanlæg, v/Ørsteds indkøbsafdeling
 • Erfaringer fra tidligere anlægs- og offshoreprojekter, v/Stefan Lindberg, Managing Director Task Engeneering og Jeppe la Cour, Chief Business Officer – Offshore Rønne Havn A/S
 • Workshop ”roadmap”, mulighed for nye ordrer på Bornholm fra Energiø og offshoreprojekter
  Hvordan skaber vi lokal erhvervsudvikling i forbindelse med energiø og offshore? Workshop om behov og muligheder ift. ‘roadmap’, faciliteres af klyngerne, Energy Cluster Denmark og DigitalLead
 • Opsamling og foreløbig tidslinje for erhvervsrettede aktiviteter i Nationalt Center for Grøn Energi v/Christa Lodahl, erhvervschef i Business Center Bornholm

Senest tilmelding onsdag den 22. juni 2022

Tilmelding

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 27. juni 2022

Tid: kl. 12:30 – 15:30, mulighed for sandwich og netværk fra kl. 12.00

Sted: Aulaen, Snorrebakken 66, 3700 Rønne