BORNHOLMS ERHVERVSFOND

LÅN TIL BORNHOLMSKE VIRKSOMHEDER
KONTAKT
Hjem » Bornholms Erhvervsfond

Om Bornholms Erhvervsfond

Bornholms Erhvervsfonds formål er at yde støtte i form af lån til og eventuelt tegning af aktier eller anparter i nye eller bestående erhvervsvirksomheder på Bornholm, som skønnes at kunne styrke den erhvervs- og befolkningsmæssige udvikling på øen.

Fonden kan yde lån til medfinansiering af investeringer i eksempelvis maskiner, anlæg, og bygninger i forbindelse med etablering og udvidelse af en virksomhed. Fonden kan endvidere yde lån til forretningsudvikling herunder produkt- og markedsudvikling, grøn omstilling og til ejer- og generationsskifte.

 

Hvem kan normalt låne og til hvad:

Byerhverv – virksomheder med et afsætningsmæssigt sigte ud over Bornholm:

 • industri
 • fødevarer og delikatesser
 • turisme – overnatning/attraktioner/oplevelser
 • kunst og kunsthåndværk
 • håndværk, service og handel

Landbrug

 

Anlæg

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
Etablering, udvidelse, opgradering, ny-, om- og tilbygning, maskiner, inventar og udstyr. Byerhverv.

 

Forretningsudvikling

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
Produkt- og markedsudvikling, design, typegodkendelse, patentering, certificering, webshop, bæredygtighed, ESG og grøn omstilling. Byerhverv og landbrug.

 

Den Animalske Fond

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
Udvidelse og fastholdelse af produktion af mælk, smågrise og slagtegrise. Landbrugsbedrifter med so-/slagtegrise- og malkekvægsbesætninger.

 

Turismepuljen

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
Etablering, udvidelse, opgradering, ny-, om- og tilbygning, maskiner, inventar og udstyr. Hoteller, campingpladser, pensionater, attraktioner.

 

Ejerskifteprogrammet

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
Overtagelse af en eksisterende virksomhed. Byerhverv og landbrug.

 

Grøn omstilling

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
Vedvarende energi, reduktion af spild, ressourcebesparende investeringer, genbrug, bæredygtighed, ESG og grøn omstilling. Byerhverv og landbrug.

 

Erhvervsinfrastruktur

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
De under Anlæg, Forretningsudvikling, Ejerskifteprogrammet og Grøn omstilling nævnte formål. Virksomheder uden et afsætningsmæssigt sigte ud over Bornholm, men som er kritisk vigtige samarbejdspartnere for andre virksomheder på Bornholm.

 

 

Hvem kan normalt ikke låne:

 • restauranter/caféer/kiosker
 • detailbutikker
 • håndværks-, service- og handelsvirksomheder der ikke har et afsætningsmæssigt sigte ud over Bornholm
 • transportvirksomheder

 

Sådan ansøger du

Ved ansøgning skal fondens ansøgningsskema anvendes og det skal, sammen med relevante bilag, indsendes til Erhvervsfondens sekretariat på mail eller til Landemærket 26, 3700 Rønne.

Ansøgning skal være modtaget hos Bornholms Erhvervsfond inden projektet påbegyndes.

Efter sekretariatets behandling af ansøgningen forelægges den for bestyrelsen, som træffer endelig afgørelse i sagen.

Kommende bestyrelsesmøder i Bornholms Erhvervsfond:

 • 30. august 2024 – ansøgningsfrist den 9. august 2024
 • 29. oktober 2024 – ansøgningsfrist den 8. oktober 2024
 • 9. december 2024 – ansøgningsfrist den 18. november 2024
 • 6. februar 2025 – ansøgningsfrist den 16. januar 2025

Der afholdes som hovedregel 6-7 møder om året. Hvis en ansøgning haster, kan der af hensyn til sagens karakter og efter aftale med administrator, behandles låneansøgninger i bestyrelsen mellem 2 bestyrelsesmøder.

Se Fondens bestyrelse og de seneste årsrapporter.

Jeg er interesseret i at høre nærmere om Bornholms Erhvervsfond

15 + 5 =

SÅDAN SØGER DU BORNHOLMS ERHVERVSFOND

Ved ansøgning skal fondens ansøgningsskema anvendes og det skal – sammen med relevante bilag – indsendes til Erhvervsfondens sekretariat.

Låneansøgninger sendes til:

Henrik Kofod, Bornholms Erhvervsfond
Fondsadministrator Henrik Kofod
Mobil: 21 64 52 81
Tlf. 88 18 41 32
Landemærket 26, 3700 Rønne
hk@bornholm.biz eller
sikkermail-bef@bornholm.biz