BORNHOLMS ERHVERVSFOND

LÅN TIL BORNHOLMSKE VIRKSOMHEDER
KONTAKT

 

Om Bornholms Erhvervsfond

Bornholms Erhvervsfonds formål er at yde støtte i form af lån til og eventuelt tegning af aktier eller anparter i nye eller bestående erhvervsvirksomheder på Bornholm, som skønnes at kunne styrke den erhvervs- og befolkningsmæssige udvikling på øen.

Fonden kan yde lån til medfinansiering af investeringer i eksempelvis maskiner, anlæg, og bygninger i forbindelse med etablering og udvidelse af en virksomhed. Fonden kan endvidere yde lån til forretningsudvikling herunder produkt- og markedsudvikling, grøn omstilling og til ejer- og generationsskifte.

 

Hvem kan normalt låne og til hvad:

Byerhverv – virksomheder med et afsætningsmæssigt sigte ud over Bornholm:

 • industri
 • fødevarer og delikatesser
 • turisme – overnatning/attraktioner/oplevelser
 • kunst og kunsthåndværk
 • håndværk, service og handel

Landbrug

 

Anlæg

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
Etablering, udvidelse, opgradering, ny-, om- og tilbygning, maskiner, inventar og udstyr. Byerhverv.

 

Forretningsudvikling

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
Produkt- og markedsudvikling, design, typegodkendelse, patentering, certificering, webshop, bæredygtighed, ESG og grøn omstilling. Byerhverv og landbrug.

 

Den Animalske Fond

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
Udvidelse og fastholdelse af produktion af mælk, smågrise og slagtesvin. Landbrugsbedrifter med so-/svine- og malkekvægsbesætninger.

 

Turismepuljen

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
Etablering, udvidelse, opgradering, ny-, om- og tilbygning, maskiner, inventar og udstyr. Hoteller, campingpladser, pensionater, attraktioner.

 

Ejerskifteprogrammet

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
Overtagelse af en eksisterende virksomhed. Byerhverv og landbrug.

 

Grøn omstilling

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
Vedvarende energi, reduktion af spild, ressourcebesparende investeringer, genbrug, bæredygtighed, ESG og grøn omstilling. Byerhverv og landbrug.

 

Erhvervsinfrastruktur

Hvad kan man normalt låne til Hvem kan normalt låne
De under Anlæg, Forretningsudvikling, Ejerskifteprogrammet og Grøn omstilling nævnte formål. Virksomheder uden et afsætningsmæssigt sigte ud over Bornholm, men som er kritisk vigtige samarbejdspartnere for andre virksomheder på Bornholm.

 

 

Hvem kan normalt ikke låne:

 • restauranter/caféer/kiosker
 • detailbutikker
 • håndværks-, service- og handelsvirksomheder der ikke har et afsætningsmæssigt sigte ud over Bornholm
 • transportvirksomheder

 

 

Sådan ansøger du

Ved ansøgning skal fondens ansøgningsskema anvendes og det skal, sammen med relevante bilag, indsendes til Erhvervsfondens sekretariat på mail eller til Landemærket 26, 3700 Rønne.
 
 
Ansøgning skal være modtaget hos Bornholms Erhvervsfond inden projektet påbegyndes.
 
 
Efter sekretariatets behandling af ansøgningen forelægges den for bestyrelsen, som træffer endelig afgørelse i sagen.

Kommende bestyrelsesmøder i Bornholms Erhvervsfond:

 • torsdag den 26. oktober – ansøgningsfrist den 5. oktober
 • onsdag den 6. december – ansøgningsfrist den 15. november

Der afholdes som hovedregel 6-7 møder om året.

Se Fondens bestyrelse og de seneste årsrapporter.

Jeg er interesseret i at høre nærmere om Bornholms Erhvervsfond

SÅDAN SØGER DU BORNHOLMS ERHVERVSFOND

Ved ansøgning skal fondens ansøgningsskema anvendes og det skal – sammen med relevante bilag – indsendes til Erhvervsfondens sekretariat.

 

Låneansøgninger sendes til:


Fondsadministrator Hans-Henrik Thiesen
Mobil: 2360 3421
Tlf. 56 95 73 00
Landemærket 26, 3700 Rønne
hht@bornholm.biz eller
sikkermail-bef@bornholm.biz