Erhvervsfyrtårn II

Erhvervsfyrtårn II bygger videre på Erhvervsfyrtårn I og har fokus på at sikre at Bornholm får mest mulig erhvervspotentiale i udbygningen af energiø, havvind og storskala PtX for SMV’er.

Erhvervsfyrtårn II

Projektet Erhversfyrtårnet drives af Baltic Energy Island og er finansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Business Center Bornholm er økonomisk partner og projektpartner.

Hjem » Strategiske indsatser » Erhvervsfyrtårn II

Erhvervsfyrtårn II

Erhvervsfyrtårn II bygger videre på Erhvervsfyrtårn I og har fokus på at gennemføre indsatser i hht. partnerskabsaftale med regeringen. Erhversfyrtårnet drives af Baltic Energy Island og Business Center Bornholm er økonomisk partner. Projektet er finansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Vores rolle er blandt andet at sikre at Bornholm får mest mulig erhvervspotentiale i udbygningen af energiø, havvind og storskala PtX for SMV’er.

Erhvervsfyrtårn II-projektet består primært af tre hoveddele:

Baltic Energy Island – Grønne kvalifikationer
Formålet med “Baltic Energy Island – Grønne kvalifikationer” er at gennemføre målrettede undervisnings- og kompetenceløftforløb som øger virksomhedernes adgang til den kvalificeret arbejdskraft fra erhvervs- og videregående uddannelse, som er nødvendig for at realisere potentialet i udbygningen af Bornholm som energiø.

Baltic Energy Island – Øget innovationskraft i SMV’er
Formålet med projektet er, at danske SMV’er gennem 5 innovationsforløb deltager i innovationsrettede aktiviteter og får udviklet koncepter til nye produkter og services, der leder til investeringer og vækst i relation til de milliardinvesteringer, der finder sted med Energiø Bornholm og den øvrige udbygning af havvind i Østersøen.

Baltic Energy Island – Styrkede SMV’er
Formålet med projektet er at styrke SMV’er gennem individuelle forløb med fokus på potentialerne i Erhvervsfyrtårn Bornholm og dermed understøtte SMV’ernes omstilling og udvikling til at realisere disse potentialer. Der forventes at være fokus på virksomheder, som ønsker at blive underleverandører til offshoreindustrien enten i forbindelse med udskibning eller service af havvind m.m.

> Baltic Energy Island

Læs om partnerne i Baltic Energi Island samt om tiltag.

> LÆS MERE

Kontakt

Janie Dysling

Janie Dysling

Erhvervs- og projektkonsulent

Jørn Pedersen

Jørn Pedersen

Senior erhvervskonsulent