BORNHOLMS ERHVERVSFOND

LÅN TIL BORNHOLMSKE VIRKSOMHEDER

Bornholms Erhvervsfonds historie

Penge fra salg af svenskehuse har skabt udvikling i over 50 år.

Bornholms Erhvervsfond har eksisteret siden 1972. Fonden har gennem årene været med til at gøre en lang række bornholmske erhvervsprojekter mulige.

Da Bornholms Erhvervsfond blev stiftet, var det med en startkapital på 10 millioner kr. De otte millioner kr. blev indskudt af staten, mens de daværende fem bornholmske pengeinstitutter indskød i alt to millioner kr.

Midlerne fra staten stammede overvejende fra salg af 300 svenske træhuse, der blev bygget i Rønne og Nexø efter russernes bombardement af de to byer i slutningen af 2. verdenskrig. Husene var en gave fra den svenske stat.

I begyndelsen af 1990′erne var næsten alle Fondens penge lånt ud, og samtidig var det meget svært for det bornholmske erhvervsliv at skaffe finansiering til nye projekter ad traditionel vej. Men i 1993 besluttede regeringen i forbindelse med den såkaldte ‘bornholmerpakke’ at udvide Bornholms Erhvervsfond med 50 millioner kr.

Pengene blev bragt til veje ved, at staten indskød 40 millioner kr., mens Danske Bank og Nordea stillede med i alt 10 millioner kr. I foråret 2007 foretog Sydbank et indskud på to millioner kr.

Her kan du læse Bornholms Erhvervsfonds 50-års jubilæumsskrift.

 

SÅDAN SØGER DU BORNHOLMS ERHVERVSFOND

Ved ansøgning skal fondens ansøgningsskema anvendes og det skal – sammen med relevante bilag – indsendes til Erhvervsfondens sekretariat.

Låneansøgninger sendes til:

Henrik Kofod, Bornholms Erhvervsfond
Fondsadministrator Henrik Kofod
Mobil: 21 64 52 81
Tlf. 88 18 41 32
Landemærket 26, 3700 Rønne
hk@bornholm.biz eller
sikkermail-bef@bornholm.biz