EUROPA I MIN REGION


Europa i min region er en fælleseuropæisk kampagne hvor EU-støttede projekter på tværs af hele EU åbner dørene og inviterer dig ind for at se, hvad EU’s midler går til at skabe – i din egen baghave.

Europa i min region er et kommunikationsinitiativ, der sætter fokus på, hvad EU gør for Europas regioner. I samarbejde med en række partnerregioner og EU-finansierede projekter skaber vi værktøjer til og muligheder for at indgå i dialog med borgerne og vise, hvad der kan lade sig gøre i deres lokalområde takket være samfinansiering mellem EU og deres regioner.

Bornholms Landbrug og Fødevare og Business Center Bornholm afholder i fællesskab et gå-hjem-event, hvor alle der har interesse i det, er velkommen til at komme og høre hvad to forskellige EU-projekter har betydet for nogle af de deltagende virksomheder her på øen.

FØDEVAREKLYNGEPROJEKTET  

Bornholms Landbrug & Fødevarer koblede hele fødekæden sammen fra marken til marked med et fødevareklyngeprojekt der blev igangsat den 1. juli 2015 og løb frem til den 30. juni 2020. Formålet med fødevareklyngeprojektet var:

  • Styrke klyngesamarbejdet i hele værdikæden fra muld & hav til mund. Dvs. samspillet mellem primærproducenten, fødevarevirksomhed, afsætningsled, køkken og øvrige brancher
  • Øge innovationshøjden og innovationskraften blandt de deltagende virksomheder
  • Øge fokus for etablerede virksomheder, herunder ledelse, opskalering og afsætning
  • Styrke samspil mellem fødevarer, outdoor og oplevelsesturisme. Etablering af ERFA

Richard Jørgensen fra Bornholmerslagteren og Henrik Kai Hansen fra Lehnsgaard – Bornholms Oliemølle kommer og fortæller om deres oplevelse af at være med i et klyngeprojektet og hvordan de har brugt det fremadrettet i virksomhedsudvikling.

588 AFFYRINGSRAMPE FOR IVÆRKSÆTTERE

588 startup-program var en accelerator, skræddersyet til at bringe iværksætteres startup projekt fra idé til marked på 22 uger. I forløbet fik deltagerne værktøjer, viden og sparring mens de udviklede, konceptualiserede, markedsførte og afprøvede deres forretningsidé. Første hold startede i september 2018 og hold 2 i april 2019.

588 koblede startups med det bornholmske erhvervsliv og de ressourcer, der findes i Bornholms 588 km2 store økosystem. Det gav iværksættere kontakt til stærke brands, stærke netværk, stærke virksomheder og ikke mindst specialiseret viden og skræddersyet teknologi inden for fødevarer, produktion og turisme.

Anne-Gro Haslund fra GRO Smykker og Jakob Elsig Alsted fra Rø Jordbrug fortæller om hver deres iværksætter-rejse.

Eftermiddagens program

15:30 Velkomst ved Christa Lodahl, erhvervschef for Business Center Bornholm og Thomas Bay Jensen, direktør for Bornholms Landbrug og Fødevarer

Oplæg ved Anne-Gro Haslund fra GRO smykker, deltager på 588
Oplæg ved Jakob Elsig Alsted fra Rø Jordbrug, deltager på 588
Oplæg ved Richard Jørgensen fra Bornholmerslagteren
Oplæg ved Henrik Kai Hansen fra Lehnsgaard – Bornholms Oliemølle
Ca. 16:30 – 17:00 Netværk og snacks

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 15. september 2021

Tid: kl. 15:30-17:00

Sted: Bornholms Madkulturhus-Gaarden, Gudhjem