FAGLÆRT – NU ENDNU FEDERE?

Slutspurtskonference for projekt Faglært er fedt

Dagsorden

14.45

Ankomst. Find jeres bord. Der vil blive serveret lidt lækkerier.

15.00

Velkomst v. Claus Stamer og Pelle Nilsson

15.10

Fremtidens behov for faglært arbejdskraft på Bornholm og i Danmark v. borgmester Jacob Trøst og erhvervsminister Simon Kollerup (inviteret)

15.30

Faglært er fedt – idé, indsatser og erfaringer v. Klaus Werner og Karin Topsø Larsen

16.00

Pause.

16.15

Fremtidsworkshop med fokus på tre temaer, som diskuteres i klynger:

  1. Unge i grundskolen – oplysningsindsatsen til de unge i grundskolen er mangelfuld; hvad skal der til, for at gøre den faglærte vej mere attraktiv for de unge i grundskolen?
    • Temaet diskuteres af elever fra grundskolen, elever/lærlinge, lærere fra grundskolen, politikere samt Ungevejledningen.
  2. Større pulje af elever og lærlinge – der er ikke nok unge på Bornholm til at dække vores behov; hvordan tiltrækker vi flere elever og lærlinge til Bornholm?
    • Temaet diskuteres af tilflyttede elever/lærlinge, Campus Bornholm, brancheforeninger, politikere og Tilflytterservice.
  3. Det faglærte image – mange fag/brancher og virksomheder er mangelfuldt profilerede, og har svært ved at rekruttere; hvad kan de gøre for at gøre de faglærte fag, jobs og virksomheder mere attraktive?
    • Temaet diskuteres af virksomheder, brancheforeninger, fagforeninger og politikere.

17.00

Rapportering fra klynger til plenum

17:20

Afrunding og næste skridt v. Pelle Nilsson og Christa Lodahl

17:30

Tak for i dag 

 

 

Baggrund

Med projekt Faglært er fedt mere end halvvejs igennem projektets 3-årige forløb er det en fornøjelse at kunne invitere dig til denne spændende konference den 30. august 2022 kl. 15:00-17:30 på Green Solution House i Rønne.

Vi har planer om en dynamisk og fremadrettet konference, der skal give os og projektets mange partnere inspiration til projektets sidste del. Vi skal kigge på projektets erfaringer indtil nu og diskutere, hvordan vi i fællesskab kan gøre den faglærte vej endnu mere attraktiv i fremtiden på Bornholm.

Konferencens konklusioner afhænger i høj grad af dig som deltager. Du er personligt udvalgt og inviteret, fordi vi mener, at du kan hjælpe med vigtige indsigter. Derfor håber vi også meget, at du har lyst og mulighed for at deltage.

Inden mødet sender vi en kort beskrivelse af projektet, dets indsatser og resultaterne indtil videre. Heri introducerer vi også de tre temaer, som vi har valgt at diskutere mere dybdegående på konferencen.

Vi glæder os til at se dig!

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 30. august 2022

Tid: kl. 15:00-17:30

Sted: Green Solution House i Rønne.

Deltagere: Omkring 80 deltagere med særlig interesse i faglærte jobs og uddannelser på Bornholm

Tilmelding

SU til Klaus Werner på kw@bornholm.biz – senest den 16. august.