Hvad gør man med overskudsvarme når det ikke kan komme i fjernvarmenettet?

Innovationsworkshop

I samarbejde med Nationalt Center for Grøn Energi, Baltic Energy Island.

TILMELD DIG HER

Hvordan hænger vindmøller, PtX-anlæg og overskudsvarme sammen?

På Bornholm har b.la. Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) store planer når det kommer til at producere el. Udover de 3,8 GW strøm, der vil blive opført, som en del af Energiø Bornholm syd og sydvest for Bornholm, så har Ørsted og CIP planer om at etablere to havvindmølleparker øst for øen på hver især 1,5 GW. Men planerne for strømmen produceret fra CIPs havvindmøllepark er ikke at sende den gennem kabler til Tyskland og Danmark. CIP har nemlig besluttet at strømmen kan bruges andetsteds, i et såkaldt Power-to-X-anlæg (PtX). PtX-teknologien vil kunne gøre det muligt at erstatte fossile brændstoffer i en række svært omstillelige sektorer, og har modtaget meget opmærksomhed på kort tid.

I marts 2022 indgik Regeringen og de øvrige partier en aftale, der bidrager til udbredelse af produktion og anvendelse af PtX i Danmark, som et led i en ny strategi, og der er sidenhen blevet givet tilladelse til etableringen af flere anlæg rundt omkring i landet. Det er dog ikke kun X, som vil komme fra anlægget da der i forbindelse med PtX-produktionen bliver genereret store mængder overskudsvarme. For CIP, vil overskudsvarmen kunne betyde ekstra omkostninger, der vil være forbundet med at skulle ventilere varmen væk. Samtidig vil dette også være et spild af energi, som potentielt ville kunne skabe nye muligheder for andre industrier på øen. Udfordringen med at bruge overskudsvarmen vil ikke kun opstå lokalt på Bornholm, men blive et nationalt problem, i takt af der etableres flere og flere PtX-anlæg.

Innovationsworkshoppen skal afdække anvendelsesmuligheder for overskudsvarme.
På denne workshop tager vi udgangspunkt i det måske kommende PtX-anlæg og den problematik der vil kunne være forbundet med genereringen af store mængder varme. Hvis anlægget bliver opført, vil det genere en større mængder overskudsvarme end hvad fjernvarmenettet på Bornholm vil kunne optage. Derfor er der risiko for at hvorfor varmen vil gå til spilde, hvis planerne for anvendelsen ikke bliver tænkt ind i tidligt i forløbet.

Vi vil på workshoppen arbejde med de mange forskellige perspektiver, anvendelsesmuligheder og aktuelle behov der vil kunne være i forbindelse med overskudsvarme, hvis anlægget bliver opført.

 

Vi vil belyse spørgsmål såsom:

 • Vil overskudsvarmen kunne bruges som procesvarme i værdikæden og i industrielle sammenhænge på Bornholm?
 • Ville der være mulighed for at gøre brug af overskudsvarmen i landbruget eller fiskeriet på Bornholm?
 • Eksisterer der andre muligheder i forbindelse med anvendelse af overskudsvarmen?

 

På workshoppen vil du blive møde til CIP, der potentielt vil kunne blive ejeren af anlægget. CIP vil fortælle lidt om hvordan planerne for PtX-anlægget vil kunne se ud, hvorfor PtX-anlæg afgiver så meget overskudsvarme og hvilken mængder vi ca. taler om.

Du vil også få inspiration fra en ekspert indenfor cirkularitet samt tidligere erfaringer forbundet med brugen af overskudsvarme. Yderligere vil du få mulighed for at arbejde med konkrete løsninger og innovationsmodeller og bidrage med dine egne refleksioner og erfaringer.

Som deltager skal du gerne gå hjem med en forståelse for hvilke muligheder der potentielt er at gribe i forbindelse med anvendelsen af overskudsvarmen samt hvilke overvejelser du evt. skal gøre dig inden.

Målgruppe:

Workshoppen målretter sig især virksomheder, som potentielt vil kunne blive aftagere af overskudsvarmen. Dette kan være virksomheder indenfor f.eks. landbruget, fiskeriet og industrien.

Dagens program

 • 09:45 – 10:00
  • Velkomst 
   • Introduktion til innovationssporet, dagens program og formål.
    Af Business Center Bornholm, Energy Cluster Denmark og Rønne Havn
 • 10:00 – 10:30
  • Oplæg fra problemejere + QA
   • Hvad for nogle planer er der for PtX anlægget, hvorfor kommer det til at afgive så meget overskudsvarme og hvor meget taler vi faktisk om?
    Af Tor Elmelund Senior Analyst, PtX Integration & Business Development, Copenhagen Infrastructure Partners/Copenhagen Offshore Partners (CIP/COP
 • 10:30 – 11:00
  • Oplæg om muligheder for anvendelse af overskudsvarme + QA
   • Præsentation af nogle af de muligheder der er for at anvende overskudsvarmen.
    Af Martin Phil Andersen, PhD studerende, DTU Construct.
 • 11:00 – 11:30
  • Oplæg fra problemejere indenfor overskudsvarme
   • Erfaringer indenfor brugen ad overskudsvarme med fokus på bl.a. regulatoriske vanskeligheder.
    Af Pat A Han, Teknisk Direktør, Skovgaard Energy
 • 11:30 – 12:00
  • Oplæg om muligheder for anvendelse af overskudsvarme + QA (Online)
   • Præsentation af nogle af de muligheder der er for at anvende overskudsvarmen i væksthuse/gartnerier.
    Af Jesper M. Aaslyng, Konsulent, HortiAdvice (TBC)
 • 12:00 – 12:30
  • Frokost
 • 12:30 – 14:00
  • Faciliteret workshop
   • Deltagerne bliver delt inddelt i grupper og diskutere hvilke mulige barrierer kunne være forbundet til de forskellige muligheder.
    Af Energy Cluster Denmark
 • 14:00 – 14:25
  • Fælles opsamling
   • I plenum får vi samlet op på de forskellige problemstillinger, som er blevet diskuteret i grupperne.
    Af Energy Cluster Denmark
 • 14:25 – 14:30
  • Tak for i dag.
   • Vi samler op på dagen.
    Af Business Center Bornholm, Energy Cluster Denmark og Rønne Havn
Energy Cluster Denmark
Business Center Bornholm
erhvervsfremmebestyrelse_logo
Baltic Energy Island logo

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 7. februar 2023
Workshop: 09:45 – 14:30
Sted: Green Solutions House, Strandvejen 79, 3700 Rønne

Emner:
Power-to-X, overskudsvarme, innovation

Tilmelding:

JANIE DYLSING

JANIE DYLSING
Projektkonsulent
88 18 41 35 telefon
24 60 82 14 mobil
jd@bornholm.biz

Vil du være med, eller høre mere? Så kontakt Janie her.