Innovationsworkshop: Bornholm som logistik- og servicehub i Østersøen

TILMELD DIG HER

Hvordan skabes de bedste rammer for et logistik og service hub på Bornholm?

Den bornholmske udvikling mod at blive energiø i 2030 kaster en masse opgaver, spørgsmål og muligheder af sig. Der er stort fokus fra det lokale erhvervsliv på, hvordan og hvilke opgaver der kan udvikles lokalt.
Blandt andet har Offshore Center Bornholm (OCB), store ambitioner og ser muligheder, hvor man sammen kan løfte lokale interesser, og optimere serviceniveauet for de opgaver der er kendt og der skal løses ude i fremtiden, hvor Bornholm er knudepunkt for service og transformerteknologier til energiøer.

Fokusområdet på denne innovationsworkshop vil være at undersøge og hente inspiration til hvordan:

Bornholm kan have 24/7 – 365 service af droner/Rov´er – og styrke Bornholms position som logistik og service hub i Østersøen.

Logistik- og servicehubben på Bornholm skal kunne udføre opgaver som:
Droner (luftbårne)

 • Droner som udbringer
  • Både fra land til vand (skibe og havvindmøller) og fra land til land, herunder transport af reservedele
 • Droner som service:
  • Serviceopgaver i relation til havvind, energiø og skibsfart samt havmiljøovervågning
  • Droner bistår inspektion og overvågning.
  • Droner bistå med sikkerhed og support

ROV (Remotely Operated Vehicles – til vands)

 • Målinger (dataopsamling) og service i forbindelse med hav- og havneaktivitet – også marint og forskning i Østersøen omkring Bornholm
  • Inspektion af skibe og havne.

Der vil være mulighed for at se eksempler på drone og robot på workshoppen.

Workshoppen vil tage udgangspunkt i de konkrete udfordringer som Bornholm og mulige virksomheder vil kigge ind i, og den aktuelle viden og best practice indenfor området.

Som deltager vil du både kunne hente inspiration og blive præsenteres for ny viden indenfor teknologiske og digitale opgaveløsninger i forhold til et centralt styret dronecenter. Yderligere vil workshoppen belyse de opgaver og kompetencer der skal i spil, for at samle et lokalt logistik og service center, samt de praktiske, geografiske og strukturelle udfordringer der måtte være ved at have et centralt bornholmsk dronecenter til ubemandet trafik – til lands, til vands og i luften.

Målgruppe: Relevante virksomheder og SMVér indenfor eksempelvis logistik, service, industri, produktion, digital udvikling, automation og robotudvikling.

Vi skal sikre at Bornholm bliver knudepunkt i Østersøen, for blandt andet at øge markedet omkring Bornholm indenfor offshore og samskabe nye erhvervsmuligheder indenfor vedvarende energi, og tydeliggøre de muligheder der findes indenfor digital innovation. Og vi skal sikre indsamling af data i relation til samfundskritik infrastruktur. Således at de lokale virksomheder er klar med smarte løsninger der kan skabe markedsfordele og sikre at vi kan løfte opgaverne der kommer.”
– Lone Reppien Thomsen, OCB.

Program

08:30 | Registrering 

09:00 | Velkommen og introduktion 

Forretningsudvikler Lone Reppien Thomsen fra Offshore Center Bornholm og projektleder Julie Clausen fra Teknologisk Institut 

09:20 | Robotter til lands, til vands og i luften: Inspirationsoplæg om robotter, droner, sensorer, kunstig intelligens og fremtidens uanede muligheder 
Drone specialist Mathias Flindt fra Teknologisk Institut og projektleder Julie Clausen fra Teknologisk Institut

10:45 | Kaffe 

11:00 | Idéudvikling med fokus på luftrummet: Fremtidens muligheder for anvendelse af droner på Bornholm 

Oplæg af CEO og medstifter Simon Jensen fra Monopulse og projektleder Julie Clausen fra Teknologisk Institut 

12:00 | Frokost 
12:40 | Idéudvikling med fokus på vand: Fremtidens muligheder for anvendelse af bl.a. u
ndervandsrobotter og autonome både på Bornholm 
Oplæg af forskerne Magnus Bjerkeng og Linn Danielsen Evjemo fra SINTEF og projektleder Julie Clausen fra Teknologisk Institut 

13:40 | Opsamling og afslutning 
Oplæg af advokatfuldmægtig Lene Ishøj og advokat og partner Ulla Fabricius fra NJORD Law Firm, og projektleder Julie Clausen fra Teknologisk Institut 

14:30 | Tak for i dag 

Business Center Bornholm Logo

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 19. april 2023
Workshop: 09:00 – 14:30
Morgenbrød og registrering fra kl. 8.30.
Sted: Green Solutions House, Strandvejen 79, 3700 Rønne

Tilmelding: